Ünlü harf düşmesi

Nomuli dilinde ünlü harf düşmesi durumu sesli harflerle biten ön eklerde mevcuttur. Örneğin “bi-“ ön ekini ele alalım “polo” kutup demektir çift kutuplu demek için “biplo” denir yani “polo” kelimesindeki kelime başındaki sessiz harften sonra gelen sesli harf düşer p harfi l harfine bağlanır. Fakat “polo” değil de “ponto” olursa kelimede harf düşmesi gerçekleşmez “biponto” olur. Sessiz harfle biten ön ekler ünlü harf düşmesine sebep olmaz.

Şimdi ön eklerle örneklendirerek kavrayalım bu durumu:

NORMAL KELİMEÖN EKHARF DÜŞMELİ KELİME
Rivo (devrim)Ki-Kirvo (devrim lideri)
Polo (kutup)Bi-Biplo (çift kutuplu)
Birödero (erkek kardeş)Ve-Vebrödero (kayınbirader)
Laborhoto (ücret)Po-Polborhoto (rüşvet)
Nadaraka (doğal)A-Andaraka (doğal olmayan)
Vidi (görmek)Na-Navdi (yanlış görmek)
Temo (zaman)De-Detma (modası geçmiş)
Veni (gelmek)Re-Revni (tekrar gelmek)
Valo (değer)Re-Revlo(zam)
Reputazo (itibar)Mu-Murputazo (itibar sahibi)
Legi (okumak)Me-Melga (okunmuş)
Legi (okumak)Te-Telgi (okutmak)
Keti (yazmak)ie-iekti=yazı haline gelmek
Legi (okumak)Se-Selgi (okunmak)
Lege (okuyarak)Mi-Milgi=okuyarak olmak
Fafite (sustu)Si-Siffiteus (eğer sussaydı)
Keti (yazmak)Ma-Makto (yazan kişi)
Labori (çalışmak)E-Elbora kuro (çalışan araba)
Ḟurena (yanlış)i-İḟrena (çok yanlış)
Ḟurena (yanlış)u-Uḟrena (en yanlış)
Gala (büyük)Ai-Aigla (az büyük)
Kiça (küçük)Anu-Anukça (en az küçük)
Ḟurena (yanlış)Li-liḟrena(yanlış için)
Vido(görüş)Pro-Provdo(ileri düzey görüş)

İşte nomulide ünlü harf düşmesine yol açan tüm ekler bunlardı

Log out of this account

Leave a Reply