Gün: 7 Ekim 2021

Sayılar

Category : Dil bilgisi

2.37) NOMULI’DE SAYILAR

0=nulo, ö
1 = Öno, jo
2 = Deo, fo
3 = Trio, ho
4 = Quatro, lo
5 = Pento, mo
6 = Seso, no
7 = Septo, ro
8 = Ahto, so
9 = Nüno, şo
10 = Deko, vo
11 = deköno, vajo
12 = Dekdeo, vafo
20 = Deoso, favo
30 = Trioso, havo
40 = Quatroso, lavo
50 = Pentoso, mavo
60 = Sesoso, navo
70 = Septoso, ravo
80 = Ahtoso, savo
90 = Nönoso, şavo
100 = Handro, denulo, vavo
1000 = Tusano, Trinulo, Höo
1000000 = Miliono, sesnulo, nöo
1000000000 = Miliaro, nünnullo, şöo

8.1-) sıra sayıları:

Sıra sayıları ekimiz “-ra” son ekidir.

Birinci = önra
İkinci = dera
Üçüncü = trira
Dördüncü = quatra
Beşinci = pentra
Altıncı = sesra
Yedinci = septra
Sekizinci = ahtra
Dokuzuncu = nünra
Onuncu = dekra
Yirminci= deosra=yirminci
Triosra=otuzuncu
Handra=yüzüncü


per- ve pro-

Category : Dil bilgisi

2.35) per- ön eki

Bir şeyin çevresi, bir şeyin çevresinde manasını veren ektir. Misallere geçelim;

Eksiz Ekli
Arko=bina Perarko=bina çevresi
İreḥo=sokak Perireḥo=sokak çevresi
İvdi=bakmak Perivdo=bakış çevresi

2.36) pro- ön eki

“ileriye”, “ileri düzey” manasını veren ektir. Kıyaslama eki değildir. Avanta(ileri) kelimesinin ek karşılığıdır misaller;

Eksiz Ekli
Aŋlimo=ingilizce Proaŋlimo=ileri seviye ingilizce
Asneso=hastalık Proasneso=ileri düzey hastalık
Vido=görüş Provdo=ileriye doğru görüş

Özet yapıcı

Category : Dil bilgisi

2.34) bir şeyin kısaltılmışı, özeti manasını veren ek:

Bu ek “-kiur” son ekidir. gelsin örnekler:

Kelime anlamı
Libro Kitap
Librakiuro Kitap özeti
Diço Söz
Diçkiuro Kısaltılmış deyiş

iktidar yapıcı

Category : Dil bilgisi

2.33) iktidar, egemenlik manası veren ek:

“-kraço” eki ve “-iraho” eki bu ektir. Örneklere geçelim;

Pablikkraço Halk iktidarı
Öniraho monarşi

Bağ yapıcı

Category : Dil bilgisi

Bu ek “-mek” son ekidir. hayır türkçedeki mastarla alakası yok. Şimdi göstereceğim örneğin:

Noreso akrabalık
Noresmeko Akrabalık bağı

kılık şekil yapıcı

Category : Dil bilgisi

Bu ek “-zi” son ekidir. örneklerimize geçelim:

Nomuli Türkçe
Femino Kadın
Feminzia Kadın kılıklı
Feminzie Kadın klığında
Feminzio Kadın kılığı

Not = evet evet “-form” ekini de kullanabilirsiniz çünkü formo demek şekil demektir.


istenmeyen yapıcı ve çift anlam yapıcı

Category : Dil bilgisi

çift anlam yapıcı ek “bi-” ön ekidir. örneğimizi kısaca verelim:

Liŋuo = dil
Biliŋua = çift dilli.

2.30) istenmeyen oluşturma eki:

Bu ek bir şeyin istenmediğini belirtir. “NON-” ön eki bu ektir.

NomuliTürkçe
Viroadam
Nonviroİstenmeyen adam

Engel yapıcı

Category : Dil bilgisi

Bu ek “-ob” ekidir ve nomuli dilinde engel belirten ektir.

Eksiz Ekli
Sabo (konuşma) Sabobo (konuşma engeli)
Zako (zihin) Zakobula (zihinsel engelli)

Not = “-ob” yerine “-pön” eki de kullanılabilir zaten pön = yasak demektir. Yani bu ek hem engel hem yasak anlamını verir.


Dil yapıcı

Category : Dil bilgisi

2.27) dil yapıcı eki:

Bu ek “-im” son ekidir. örneğin:

Frankimo = fransızca


yanlış yapıcı

Category : Dil bilgisi

Bu ek “na-“ ön ekidir.

Nomuli Türkçe
Skribi yazmak
Naskribi Hatalı yazmak
Naskribo Hatalı yazı