ülke, yavru ve nizam isimleri

2.9) “-io” son eki:

Ülke adı yapar bu. Öyle zor bir ek filan da değil tablo yapma gereği de yok:

Türkio = Türkiye

2.10) yavru ekleri: 

Bu durum için “-ed” veya “-vet” son ekleridir. Bu eklerden istenilen kullanılanilir.

Eksiz Ekli
Rexo=kral Rexedo/rexaveto=prens
Kelbo=köpek Kelbedo/kelbaveto=köpek yavrusu

Not 1: -ed son eki –vet son ekinden kıdemlidir. Örneğin “kralın oğlunun oğlu” sözünün karşılığı için “rexedveto” kullanılır

Not 2: dişi olan yavru içinse –edoso ya da –vetoso kullanılır.

2.11) nizam isimleri

Bir öğretinin, sistemin belirtilme halidir bu. Türkçedeki –izm, -ist gibi eklerin karşılığıdır. Bu ekler “-ud” ve –udan” ekleridir. Misallere geçelim

Nomuludo Nomulizm
Komprenudano Anlayışçı
Log out of this account

Leave a Reply