Lider yapıcı

2.12) yönetici, lider yapıcı ek:

Bu ek nomuli dilinde “ki-“ ön ekidir. Örnekler verelim şimdi:

Uro = şehir Kiuro = vali
Urako = belediye Kiurako = Belediye başkanı
Stato = devlet Kistato = devlet başkanı
Videgoro = bakan Kivdegoro = başbakan

NOT: “aki-” eki ise “lider olmayan” anlamını katar. Örneğin:

akistatulo = devlet başkanı olmayan kişi

Log out of this account

Leave a Reply