kılık şekil yapıcı

Bu ek “-zi” son ekidir. örneklerimize geçelim:

Nomuli Türkçe
Femino Kadın
Feminzia Kadın kılıklı
Feminzie Kadın klığında
Feminzio Kadın kılığı

Not = evet evet “-form” ekini de kullanabilirsiniz çünkü formo demek şekil demektir.

Log out of this account

Leave a Reply