İsmi fail

Eki tanıtırken aslında nasıl bir şey olduğunu söylüyoruz özellik sağlaYAN diyerek. Nomuli’de bu ek 2 tiptir.

2.6.1-) “–ul” son eki ve “ma-” ön eki:

Bu ek bir özelliği sağlayan insan manasını vermektedir. “-uloso” eki ise dişileştirir tabi. iki ekin de niteliği aynıdır.

Namil ölçüsü

“namil” ölçüsü –ul, ve ma-‘nın alternatifidir. Namil en az 3 harfli kökler içindir 2 harfli köklerde namih’e dönüşür. Tek harfli köklerde bu ölçü kullanılmaz. Bu üç misali tek tabloda göstereceğiz;

Kelime-ul son ekiMa- ön ekiNamil ölçüsümanası
Sabi=konuşmakSabuloMasboSabihoKonuşan kişi
Gerri=savaşmakGerruloMagerroGariroSavaşan kişi
Ami=sevmekAmuloMâmoSeven kişi
Aperi=açmakAperuloMâperoAparihoAçan kişi
Peri=kapatmakPeruloMaproParihoKapatan kişi
Gardi=korumakGarduloMagardoGaridoKoruyan kişi

Not: ayrıca namil ölçüsü sahiplik eki olarakta kullanılabilir. 

2.6.2-)“–ad” son eki ve “e-” ön eki:

Bu ekler ise bir özelliği sağlayan fakat insan olmayan şeyleri belirtmek amacıyla kullanılır. iki ekin de niteliği aynıdır. Örnek verelim:

NomuliTürkçe
PeratiKapanmak
Peratada doro / epratada doroKapanan kapı

Bu kadar basit yani aralarındaki farklar.

Log out of this account

Leave a Reply