innimal ölçüsü örnekleri

Türkçedeki –ıntı, -inti’nin muadilidir. Nomulideki “-ato” son ekinin alternatifidir. 2 harfli köklerde ölçü “innimah” haline dönüşür. Tek harflilerde ölçü yoktur. Türkçede bazı fiillerde –inti takılı kelime olmasa da nomuli kurallarına göre olmasında mahzur yoktur yoksa türkçe için yoktur.

NOMULITÜRKÇEEkliölçülüanlam
EstiolmakEstatoİnesitahooluntu
DiçiSöylemekDiçatoİndiçahosöylenti
İriGitmekİratoİnîrahoGidinti
AdeptiAlmakAdeptatoinadiptoAlıntı
GuviVermekGuvatoingivahoVerinti
findiBulmakfindatoinfinadoBuluntu
KroiKoymakKrŏtoinkirahôKoyuntu
LiviBırakmakLivatoİnlivaho-inlîiavoBırakıntı
SentumihissetmekSentumatoinsinatumoHissedinti
İseriGöstermekİseratoinîsaroGösterinti
KipiTutmakKipatoinkipahoTutuntu
TöniDönmekTönatoİntinahoDönüntü
JelebiGetirmekJelebatoinjilaboGetirinti
eidumiYardım etmekeidumatoineîdamoYardım edinti
KetiYazmakKetatoinkitahoYazıntı
LudiOynamakLudatoinlidahoOynantı
AdiKatmakadatoKatıntı
DeneşiTanışmakdeneşatoindinaşotanışıntı
KefiDurmakKefatoinkifahoDuruntu
SabiKonuşmakSabatoinsibahoKonuşuntu
SediOturmakSedatoinsidahooturuntu
VeitiBeklemekVeitatoinvîatoBeklenti
LegiOkumakLegatoinligahoOkuntu
LoziKaybolmakLozatoinlizahoKayboluntu
ŞüdiDüşmekŞüdatoinşidahoDüşüntü
EşteriSatın almakEşteratoineşitaroSatın alıntı
ResliGöndermekReslatoinrisaloGönderinti
ViniKazanmakVinatoinvinahoKazanıntı
DeliGelişmekDelatoindilahoGelişinti
İotiYetmekİotatoinîtahoYetinti
KarçiHarcamakKarçatoinkiraçoHarcantı
MoriÖlmekMoratoinmirahoÖlüntü
PediYürümekpedatoinpidahoyürüntü
GoçiSebep olmakGoçatoingiçahoSebep oluntu
KapumiKabul etmekKapumatoinkipamoKabul edinti
RekliniDayamakReklinatoinrikalinoDayantı
AperumiAçıklamakAperumatoinapiramoAçıkantı
SetriÖrtmeksetratoinsitaroÖrtüntü
AsiAzalmakasato  
EldiDilemekEldatoinelidahoDilenti
SegiSeçmekSegatoinsigahoSeçinti
ZegaliBaşarmakZegalatoinzigaloBaşarıntı
anetiAnlamakanetatoinanitahoanlantı
AmiSevmekamatosevinti
PesniTartmakPesnatoİnpisanoTartıntı
KeçiYakalamakKeçatoinkiçahoYakalantı
DeniTanımakDenatoindinahoTanıntı
raçiulaşmakRaçatoinriçahoUlaşıntı
PelanumiPlanlamakPelanumatoinpilanumoPlanlantı
AgiDavranmakAgatoDavrantı
KludiKapatmakKludatoinkiladoKapatıntı
DankumiTeşekkür etmekDankumatoindinakumoTeşekkür edinti
AnakniEdinmekAnaknatoinanikanoEdininti
BliriBelirmekBliratoinbilarobelirinti
NeşriYaymakNeşratoinnişaroYayıntı
GardiKorumakGardatoingiradoKoruntu
KaidenumiKaydetmekKaidenumatoinkiîadenumoKaydedinti
RemniKontrol etmekRemnatoinrimanoKontrol edinti
RemiAtmakRematoinrimahoAtıntı
Eterovumiİtiraf etmekEterovumatoinetiravumoİtiraf edinti
PretiHazır olmakPretatoinpiratoHazır oluntu
VaniİstemekVanatoinvinahoİstenti
ankeliEngel olmakAnkelatoinanikaloEngel oluntu
LaiçiSermekLaiçatoinliîaçoSerinti
RedçumiCevaplamakRedçumatoinridaçumoCevaplantı
KonektumiBağlamakKonektatoinkinaktumoBağlantı
VidegiBakmakVidegatoinvidagoBakıntı
LoŋiUzamakLoŋatoinlinagoUzantı
GönaliÇalışmakgönalatoinginaloÇalışıntı
İunçiKatılmakİunçatoinînaçoKatılıntı
UmiYapmakUmatoyapıntı
HaviSahip olmakHavatoinhivahoSahip oluntu
EndiDenemekEndatoinenidahoDenenti
JiBir olmakJatoBir oluntu
PikiToplamakPikatoİnpikahoToplantı
ŞeribilmekŞeratoinşirahoBilinti
MüniÖnemsemekMünatoinminahoÖnemsenti
Vöriİşaret olmakVöratoinvirahoİşaret oluntu
AmrumiEmretmekAmrumatoinamiramoEmredinti
Esemiİncelemekesematoinesimahoİncelenti
eḥiYerleşmekeḥatoYerleşinti
BesigeçmekbesatoinbisahoGeçinti
TegnaliİşlemekTegnalatointiganaloİşlenti
ToreçumiTercih etmekToreçumatointiraçumoTercih edinti
DradumiTehdit etmekDradumatoindiradumoTehdit edinti
bejiniBaşlamakBejinatoinbijanoBaşlantı
ZöriSürmekZöratoinzirahoSürüntü
EteziUymakEtezatoinetizahouyuntu
KonserviSaklamakKonservatoinkinaservoSaklantı
JrîAğlamakJriatoinjiraioAğlantı
KantumiŞarkı söylemekKantumatoinkinatumoŞarkı söylenti
ApilumiHitap etmekApilumatoİnapilamoHitap edinti
MuandeziEndişelenmek   
FlaviTemiz olmakFlavatoİnfilavoTemiz oluntu
JajumiEtkilemekJajumatoİnjijamoEtkilenti
DiçegiBağırmakDiçegatoİndiçagoBağrıntı
TançiDokunmakTançatoİntinaçoDokununtu
GeviGiymekGevatoİngivahoGiyinti
SageziÖnermekSagezatoİnsigazoönerinti
MetiKorkmakMetatoİnmitahoKorkuntu
NüziKokmakNüzatoİnnizahoKokuntu
RakabiBinmekRakabatoİnrikaboBininti
ikrumiTahmin etmekİkrumatoinîkarumoTahmin edinti
HoihiKaymakHoihatoİnhîahoKayıntı
AdumiEklemekAdumatoİnadimahoEklenti
RekliniYaslamakReklinatoİnrikalinoYaslantı
DesetrumiKeşfetmekDesetrumatoİndisatrumokeşfedinti
ŞeliÇalmakŞelatoİnşilahoÇalıntı
ÇehiÇekmekÇehatoİnçilahoÇekinti
GardiSavunmakGardatoİngiradoSavununtu
KanbiDeğişmekKanbatoİnkinaboDeğişinti
Permitumiİzin vermekPermitumatoİnpiramitumoİzin verinti
TesgiSuçlamakTesgatoİntisagoSuçlantı
Demiİnşa etmekDematoİndimahoİnşa edinti
PinjiBoyamakPinjatoİnpinajoboyantı
KamentumiYorumlamakKamentumatoİnkimantumoYorumlantı
İahiriAyırmakiahiratoİnîharoayrıntı
SolviÇözmekSolvatoinsilavoçözüntü
DesomniUyanmakDesomnatoİndisamnoUyanıntı
MentiSanmakMentatoİnminatoSanıntı
EşrumiIsrar etmekEşrumatoİneşiramoIsrar edinti
TohiDökmekTohatoİntihahoDöküntü
KiziÖpmekKizatoİnkîazoÖpüntü
rŏzoYarışmakRŏzatoİnrizahoYarışıntı
VidiGörmekVidatoİnvidaho-invîadoGörüntü
MentiDüşünmekMentatoİnminatoDüşününtü
DiçvaniKastetmekDiçvanatoİndiçavanoKastedinti
UmiSağlamakUmatoSağlantı
FalovumiTakip etmekFalovumatoİnfilavumoTakip edinti
AmeniHoşlanmakAmenatoİnaminoHoşlanıntı
İnşiKurmakİnşatoİnîanişoKuruntu
HotiÖdemekHotatoİnhitahoödenti
Belaviİnanmak   
MurtiYönlendirmek   
OferumiTeklif etmek   
ResiKalmakResatoİnrisahokalıntı
EsperiUmmakEsperatoinesiparoumuntu
SaliSatmakSalatoİnsilahoSatıntı
VaçiİzlemekVaçatoİnviçahoizlenti
EtezumiUygulamak   
LereniöğrenmekLerenatoİnliranoÖğrenti
GaliBüyümekGalatoİngilahobüyüntü
SovartumiDesteklemek   
SevisumiServis etmekSevisumatoİnsivasumoServis edinti
hahiYükselmekhahatoİnhihahoYükselti
HevdenumiKanıtlamak   
ZeniGirmekZenatoİnzinahogirinti
Muhelgiİlgilenmek   
KontriKarşı olmak   
ŞerfahiNot almak   
KuristumiMerak etmek   
ŞovariAcı çekmek   
KomeniPaylaşmakKomenatoinkimanopaylaşıntı
zərotumiZiyaret etmek   
KêhaniZor olmak   
ArseihiVarsaymakArseihatoinarisaihovarsayıntı
OriYerine koymakOrato  
DiçaperiBahsetmek   
GegeriKaçırmakgegeratoİŋigaroKaçırıntı
İetiVurmakietatoİnîtahoVuruntu
Etrosumiİtiraz etmekEtrosumatoİnetirasumoİtiraz edinti
EntegrumiTamamlamakEntegrumatoİnenitagrumoTamamlantı
RidiGülmekRidatoİnridaho-inrîadoGülüntü
DeşiTaşımakDeşatoİndişahoTaşıntı
AlasiSallamakAlasatoİnalisahoSallantı
VoliUçmakVolatoİnvilahoUçuntu
ToviDövmekTovatoİntivahoDövüntü
TarjatiHedef olmakTarjatatoİntirajatoHedef oluntu
ZetumiAyarlamakZetumatoİnzitamoayarlantı
GeltariKaldırmakGeltaratoiŋilatarokaldırıntı
Feibeslemekfətobeslenti
TelmitiSınırlamak   
OmetiÖlçmekometatoinomitahoÖlçüntü
İnternumiiçermek   
PromisiSöz vermek   
Elonumiİlan etmek   
sekiAyrılmak   
ĞarkiBatmakĞarkatoinğirakobatıntı
EdiçiEğitmekEdiçatoinedîaçoEğitinti
FalgumiFark etmek   
TevziDağıtmakTevzatointivazoDağıtıntı
hedriHatırlamak   
TekbariHaber vermek   
KapumiOnaylamak   
VotumiOy vermekVotumatoinvitamoOy verinti
ṭauriTüremekṬauratoinṭiurahoTürenti
JompiZıplamakJompatoinjimapozıplantı
MüniÖnemli olmakMünatoinminahoÖnemli oluntu
Boniİyi olmakBonatoinbinahoİyi oluntu
SeihiSaymakSeihatoinsîahoSayıntı
EherhutumiEgzersiz yapmak   
roliyuvarlamakRolatoinrilahoYuvarlantı
JarikatiincinmekJarikatoinjirakatoİncinti
pənumiTakdir etmek   
KoldumiSıralamakKoldumatoinkiladumoSıralantı
SoraniKuşatmakSoranatoinsiranoKuşatıntı
ZegâtiYakınmak   
TibiBasmakTibatoİntibaho-intîaboBasıntı
FariUzak olmakFaratoinfirahoUzak oluntu
KontinumiDevam etmek   
ZetriGermekZetratoinzitarogerinti
ArestiTutuklamakArestatoinarisatoTutuklantı
VediGeniş olmak   
MexiKarışmakMexatoinmikasoKarışıntı
AdeiBaşvurmakadəto  
BefumiZedelemekBefumatoinbifamoZedelenti
NoviYeni olmaknovato  
ordumiDüzenlemekOrdumatoinoridamoDüzenlenti
harşiPişmekHarşato  
TelkiKilitlemekTelkatointilakoKilitlenti
neiYakmaknəto 
GönalfinemiEmekli olmak   
VenigelmekVenatoinvinahoGelinti
istadiKullanmakİstadatoinîasatadoKullanıntı
MuldiSormakmuldatoİnmiladoSoruntu
SörçiAramakSörçatoinsiraçoArantı
PedegiKoşmakPedegatoinpidagoKoşuntu
Avantumiİlerlemek   
AudiDuymakAudato  
VitiYaşamakVitatoİnvîato-invitahoYaşantı
VahiziÜremekVahizatoinvihazoÜrenti
AperiaçmakAperatoinapirahoAçıntı
ÇeziÇizmekÇezatoinçizahoÇizinti
KreiYaratmak   
JelenumiYalan söylemekJelenumatoinjilanumatoYalan söylenti
BeriKırmakBeratoinbirahoKırıntı
ErtiArtmakErtatoineritahoArtıntı
ŞakikesmekŞakatoinşikahoKesinti
ManjiYemekManjatoinminajoYeyinti
NusiSunmakNusatoinnisahoSununtu
ZikriAnmakZikratoinzikaroAnıntı
EdriYönetmekedratoinedirahoYönetinti
PorketiUnutmakPorketatoinpiraketoUnutuntu
KegiKaçmakKegatoinkigahoKaçıntı
AudegiDinlemekAudegatoinaudigahoDinlenti
GegeriÇıkarmakGegeratoiŋigaroÇıkarıntı
JansiYansımakJansatoinjinasoYansıntı
SibiDolmakSibatoİnsibaho-insîaboDoluntu
GerriSavaşmakGerratoiŋiraroSavaşıntı
PaşiİtmekPaşatoinpişahoitinti
DoçiÖğretmekDoçatoindiçahoÖğretinti
DadiSığmakDadatoindidahoSığıntı
AlkiAsmakalkatoinalikahoasıntı
segnumiİmzalamak   
trevigezmekTrevatointiravogezinti
İmagumiHayal etmek   
nasjiDoğmakNasjatoinnisajoDoğuntu
MorîEvlenmekMoriatoinmiraioEvleninti
TrinkiiçmekTrinkatointirankoİçinti
NoriYakın olmakNoratoinnirahoYakın oluntu
JokumiYüklemekJokumatoinjikamoYüklenti
ÇasapumiCezbetmekÇasapumatoinçisapumoCezbedinti
KigumiDavet etmekKigumatoinkigamoDavet edinti
vörniuyarmakvörnatoinviranouyarıntı
Log out of this account

Leave a Reply