I Baratero

iaba=yavaş / uaba=daha yavaş, yavaş yavaş / aiba=hızlı / aba=az yavaş
iadaliho=itila
iadisiho=ittisal
iafi=suyunu çıkarmak / meifa=suyu çıkmış, suyu çıkartılmış
iahiri=ayırmak / iahirilo=parantez / iahiro=tecrit, ayrık / meihiro=tecrit edilmiş / iahirumo=rezervasyon / iahirati=ayrılmak / seihiri=ayrılmak
iahnulo=inal
iahso=hiza
iaiho=yay
iakere=sonra
iakreso=adak / iakresi=adamak
ialda=alt / ialddermo=hipoderm / ualda=daha alt / ailda=üst / şeratialdo=bilinç altı
ialemo=helme
ialgo=ilek
ialinko=ilinek
iamapero=haşarı
iamparaşa=sarmaş dolaş
ianialo=kanal
iano=babun
ianturo=cendere
iaŋo=akait
iapulo=apul apul
iareşo=şebboy
iarimo=erim
iaro=harar
iarono=harın
iarta=müşterek, ortak / iarti=paylaşmak / iartimo=ortak dil / iarto=komün / iartudano=komünist / iartudo=komünizm / iartumo=şirk
iasapo=izabe
iasato=isot
iâsi=ayılmak
iaso=yaz / iasesa domo=yazlık ev / iasfruto=yaz meyvesi / iaslibertako=yaz tatili
iasteso=lasteks
ia’şo=alize
iaşto=yat / iaşkaro=yat limanı
iatelimo=çitlembik
iatluka=italik
iaudo=yahudi / iaududo=yahudilik / iaudio=israil / iaudimo=ibranice
iauza=yavuz
iava=esnek / iaveso=esneklik / iavi=esnemek / iavmenti=nabza göre şerbet vermek / iavalo=lastik / iavumi=esnetmek / teivi=esnetmek, teivilo=esnetme aleti
iave=yahu
iavero=yaver / kîvero=baş yaver
iavna=yavan
iavso=ivesi
iazalzoiho=izaleişüyu
iazolo=izale
ibaldo=haploit
ibebîo=ebabil
ibebo=büve
ibo=küçük oba
ibudo=abadi
ibzelo=araka
ibzo=abis
içaçejo=nalın
içehmo=tırtıl
içehno=nane
içgalo=nalça
içqaso=maun
içvila=denk / içvilumo=denklem / içvileso=denklik / içvile içvilek=dengi dengine
idaldo=neşter
idifero=neon
idiheko=nergis
ido=fikir, ülkü / iddo=efkar / ide=fikren / idio=ütopya / udo=büyük fikir / naido=yanlış fikir / idşero=ideoloji / idşeraka=ideolojik / idudo=idealizm, ülkücülük / idudana=idealist, ülkücü
idolo=idol / put / idoludano=putperest / idoludo=putperestlik
iedo=avuç / iedintro=avuç içi
iegmekepto=okaliptüs
ieharo=sene, yıl / ieharteto=yılbaşı / iehareso=yıllık
ieḥo=mülk / muiḥo=malik / ieḥhoqo=mülkiyet hakkı
ieko=tali
ielaho=yelek
ielko=eğlek
ieloşo=yelloz
ielsano=helezon
ielti=yeltenmek / ieltulo=yeltenen / ialito=yeltenen
iemano=haminne
iemio=yemen / iemano=yemenli
iemo=yağma, talan / iemoro=yağmacı
iemto=hemstır
iene=muhakkak
ieniti=yılışmak / ienito=yılışık / ainiti=yılışmamak
ie’oto=ahlat
iepe=hep / iepeç=hepten / iepudo=hepçilik / iepeno=hepsi
ieradşero=eletroradyoloji
ierepo=trompet
ierini=yerinmek / airini=yerinmemek
ierivo=irap
iesi=kaynamak / iesa=kaynar / aisi=kaynamamak / iesumi=kaynatmak, teisi=kaynatmak
iesmino=yasemin
ieşo=bal
ieti=vurmak / ietilo=çekiç, tokmak / ieto=vurgu, aksan, vuruş / ieteşemo=düello, vuruşma / ietestako=cop / ieteḥo=atış poligonu / ietdermo=kamçı, kırbaç / ietaci=kötü maksatla vurmak
ietlatjebo=elektronegatif
ietlorketo=elektrofotoğraf
ietluçemiho=elektrokimya
ietludlaso=elektrodiyaliz
ietludnameka=elektrodinamik
ietludnamometilo=elektrodinamometre
ietlufizakşero=elektrofizyoloji
ietlufmarto=elektromotor
ietlufno=elektrofon
ietlufro=elektrofor
ietluglafno=elektrogalvanizm
ietluhanumo=elektroanestezi
ietlulibketilo=eletrokardiyograf
ietlulibketo=elektrokardiyografi
ietlulibramo=elektrokardiyogram
ietlumeknateşaka=elektromanyetik
ietlumeknateşakeso=elektromanyetizma
ietlumeknateşo=elektromıknatıs
ietlumeṭalumo=elektrometalürji
ietlumilaka=elektromanyetik
ietlusomnumo=elektronarkoz
ietluşero=elektroloji
ietluşerorfilo=elektroanselaogram
ietluşerorfo=elektroansefalografi
ietluşno=elektrojen
ietlutijeba=elektropozitif
ietluvitşero=elektrobiyoloji
ietluxo=elektrik / ietluxaka=elektronik / ietluxaviro=robot, ietluxavidastoro=sinema / ieluvido=sinema / muitluxo=elektrikli
ietluzosatilo=elektrojenaratör
ietro=parodi
ieziuro=hazire
iezo=haiz
iezobero=izobar
ifhelo=lökosit
ifîano=köftün
iflege=efil efil
ifordo=gayur
iforzo=efor
ifqalo=mahzen
ifretoro=evaporatör
ifro=gipür
iftoşo=pelerin
igfoliho=portföy
igna’eno=iğne / igna’enumi=iğne yapmak / muigna’ena=iğneli
igo=aslancık
igo=kapı / kapı / igoro=kapıcı / igoide=kapı gibi
igoro=eğir
igşavo=yalan dolan
ihanema=biraz tembel
ihemmelo=senet
ihlo=ehil
iho=kapçık, kutucuk, torbacık
ihre=dünden önceki gün
ihtiro=aktüerya
ijono=yahni
ikalo=kile
ikamo=acem
ikero=ağyar
ikmanaka=ekümenik / ikmanudo=ekümenizm
ikmo=akim
iknakoko=ekinokok
ikrişo=agreje
ikro=tahmin / ikroro=tahminci / ikre=tahminen
ikto=gidi / tu ikto=seni gidi
ikudano=hodpesent
ikuhi=ıkınmak
ilaho=ilah, mevla, tanrı, hüda / ilaheso=uluhiyet / ilahşero=ilahiyat, teoloji / ilahudo=teizm / önilahudo=monoteizm / vahilahudo=politeizm / ailahudo=ateizm
ilçino=helecan
ilço=alıç
ilebo=halebi
ileço=biat / ileçulo=biat eden
ilemo=şiş
ilepantdentşohrio=fildişi sahili / ilepantdentşohriano=fildişi sahilli
ilepanto=fil
iletiano=hıltan
ilevo=sebil
ilfeko=iblis
ilhavo=elyaf
ilieso=halaza
ililapo=celep
ilino=anjiyo
ilkano=helikon
ilkito=helikoit
ilkoso=helik
ilkuso=elk
illexo=tasma
ilo=araç, alet, vasıta / illo=vesait
iloto=eyalet / kîloto=eyalet valisi
ilpaso=elips / ilpasaka=eliptik
ilpento=alabanda
ilpiro=kolibri
iltüreno=alternatör
ilumi=bürümek / ilumati, ilumuni=bürünmek
ilvo=şarkı / ilvoro=şarkıcı
imabariho=embriyo / imabarihaka=embriyonik
imabo=amboli
imagi=tahayyül etmek, hayal kurmak / imago=hayal, hülya, muhayyel / imagoço=muhayyile, imagşüdo=hayal kırıklığı, sükutuhayal / imagbereso=hayal kırıklığı / imagibreso=melankolik
imajo=imaj, resim / imajoro=ressam / imajskribo, imajketo=hiyeroglif
imamo=imam / imamego=müftü
imapo=kömbe
iṃasipo=tercüman
imeleiho=hamaylı
imelo=vahşi sığır
imeno=amyant
imeze=yani
imfalo=hemofil
imiho=emaye
imima=hımhım
imizo=hımış
imklavuno=hemoglobin
imko=anartri
imlo=emel
imneşo=alaka
imo=dil, lisan, zeban / imşero=filoloji, lisaniyat / imtörno=tercüme / imtörnornoro=tercüman / muimakakegudo=faşizm / muimaxastakudo=nasyonal sosyalizm / muimo=millet, ulus, milliyet / muimudo=nasyonalizm, milliyetçilik / imilo=dil organı, bîma=çift dilli, imşariho=dil bilen / vahimşariho=çok dil bilen
imolo=poşet
imoro=imar
imörpo=ibne
impakto=darbe / impaktoro=darbeci
impedo=empati / impedumi=empati kurmak / impedexeso=empati eksikliği
impianto=tesis
importuno=işgüzar
impulso=nabız
imrato=hemoroit
imro=okyanus
imto=karnaval
imtüto=aglütinin
imumo=genele yakın
imuna=bağışık / imunesa zizemo=bağışıklık sistemi / imuneso=bağışıklık / aimuno=bağışık olmayan / imunşero=immünoloji / imunmaşro=immünolog
iṃuto=huni
inaho=dogma / inahaka=dogmatik / inahudo=dogmatizm / ainahaka=gayrı dogmatik
inalo=emboli
inaro=enir
inave=yeterli / ainave=yetersiz / inaveso=yeterlilik
inbelo=anabolizma
inçemo=enzim
inçisato=necaset
indasio=endonezya / indasiano=endonezyalı, indasîmo=endonezyaca
independenso=bağımsız / independenseso=istiklal
indexo=fihrist, index
indignalo=infial
indijavizo=hindistancevizi
indio=hindistan / indiano=hintli / indimo=hintçe / indimro=hint okyanusu / indaşero=hindoloji / indamaşro=hindolog
indomo=endemik
industriho=endüstri, sanayi / industrihaka=endüstriyel
inegdo=takla
ineho=inha
ineto=natıka
infiho=mastar / infihado=mastar eki
informo=karne
inhaihi=çökmek / inhaihumi=çökertmek / ainhaihi=çökmemek / inhaihada=çöken / meinhaiha=çökmüş
inibo=çiğde
iniçaiho=neyçe
inidihono=nadan
inihavo=nahiv
inika=nahak
iniri=yakarmak / iniro=yakarış
inisiano=nazenin
inistante=nezdinde
inişo=prefabrik
inişo=vehim
inişo=vesvese
inişunamo=nevşünema
initroto=nedret
iniviuro=nefir
inivo=nefha
inkelo=tasavvuf
inkesri=bozulmak
inmefo=tembih
ino=mühür
ino=ninni
inoçenta=masum, nahif / ainoçenta=masum olmayan
inoho=hane / inohhemaro=hane halkı
inoro=kramp
inotero=insanın yaratılış özelliği
insekto=böcek, haşere / insektarro=böcekgiller
insîto=nezahet
inso=küçük canlı varlık
instito=müessese
inşi=kurmak / inşato=kuruluş, neşet / inşati=kurulmak / inşorudo=konstrüktivizm, inşoro=kurucu / inşati=kurulmak / inşumi=kurdurmak
intaso=endeks
intiamo=endam
intiamo=nedim / intiamoso=nedime
intilo=ankiloz
into=yıldız / inetteḥo=galaksi / intafeloro=müneccim
intoresa=hayret, ilginç / untoresa=çok ilginç
intro=iç, içeri / intrafeo=içgüdü / intrumo=ihtiva / intrakapi=kapsamak, intrakapo=kapsam / intratveralo=içbükey / intreçbarjo=içten pazarlık, muintrakapo=kapsamlı
inuco=anterosel
inutelo=anterostomi
inutketo=anterograf
inutro=anterit
invarastano=nevrasteni
invaro=revir
invasaşo=nevaziş
invento=icat / inventoro=mucit / inventumi=icat etmek / inventumati=icat edilmek
invi=imrenmek / invo=gıpta, naif / invese=gıpta ile
inviho=enviye
invimato=nevmit
iŋisano=nakzen
iŋo=alık
iŋraso=nikris
io=hayır
iobaro=patalya
iodadoro=iyodiyodür
iodoro=iyodür
iofro=aparey
iogi=dürtmek / iogati=dürtülmek / seigi=dürtülmek / iogilo=dürtme aleti, iogumi=dürttürmek
iogirto=yoğurt / muigirta=yoğurtlu / iogirtaco=bozulmuş yoğurt / iogirtero=yoğurt mayası
iogo=yoga
ioi=oymak / iŏti=oyulmak / iô=oyuk / iôro=hakkak / ioumi=oydurmak, anî=oymamak
ioko=boyunduruk
ioldi=yetinmek / aildi=yetinmemek
iomo=beniz
iono=iyon / ionaka=iyonik
iono=yön / ionoçilo=navigatör / ionoço=navigasyon / amuina=yönsüz
iorino=kurna
ioşi=soymak / ioşati=soyulmak / ioşilo=soyma aleti
iotguvo=otorizasyon
ioti=yetmek / iotitulo=yetik / ioto=yeti, yetenek, yetki / ioteşo=formasyon, ioteşi=yetişmek / muito=yetenekli / yetkili / amuito=yetkisiz / uoto=yüksek yetki
iousi=mayışmak
ipevno=ebeveyn
ipevo=haybe
ipfiso=hipofiz
iplo=abli
ipnuso=hipnoz / ipnotizada=hipnotize / ipnotismo=hipnotizma
ipodromo=parkur, hipodrom
iraheno=reyhani
iraho=erk
iṙamo=agreman
iranio=iran / iraniano=iranlı
irbivo=hona
irbo=ot / irbefdo=otçul / irbehirbo=fleol / irbeḥo=çayır / irbeḥümo=park / irbero=ot tanesi / irboida=otsu / irbumeḥo=otlak / irbumeḥoro=otlakçı / ioribo=çayır
ireiho=arya
irenko=ringa
ireno=karine
irfanteno=briyantin
irgardato=savunulamaz
irgizo=rekiz
iri=gitmek / irego=gitgide / ure=gitgide / airi=gitmemek / ireḥo=sokak, ireḥego=cadde / ureḥo=cadde / irehesto=otoyol / irirepede=giderayak
iriako=apukurya
iridomo=iridyum
iriso=süsen
irivoso=revize
irkamo=akromatin
irkasane=resen
irkero=jigolo
irmeno=harmani
irmeto=alabaş
irsrasato=sarsılmaz
irtaruko=retorik
irto=arda
iruço=kırç
iruko=erik
iruzo=küçük horoz
irvo=şekil / amuirva=şekilsiz / irve=şeklen
isaublavo=hristiyanlık / isaublavano=hristiyan
isçeno=istiane
isdalo=koro
isdamo=izdiham / muisdamo=kalabalık
isdato=kortizon
isdego=kömür
isego=zamk
iseri=göstermek / isero=ibraz, şov / isereḥo=sahne / isereḥketo=senaryo / iserado=saydam / iserati=gösterilmek / aiseri=göstermemek / iserşero=semiyoloji / isermaşro=semiyolog
ishalo=ishal
isilgo=isilik
iskelo=işkil
isko=keşkül
isla=izole / yalın isleḥo=ada, cezire / isli=yalıtmak / islumo=yalıtım
isleḥio=izlanda / isleḥiano=izlandalı / isleḥimo=izlandaca
islehtəho=adaçayı
iso=iz / isoro=izci / islivi=iz bırakmak
isolto=yıldırım
isrino=zerrin
issuto=yılan
istadi=kullanmak / istado=kullanım, tasarruf / istaderemi=kullanıp atmak / istadacemo=suistimal / aistadi=kullanmamak / istadhoqo=kullanım hakkı / iristadato=kullanılamaz / istadoro=kullanıcı
istro=agraf
işhalo=linet
işno=akont
iştavo=yazlık
iştraştolo=ekstrasistol
iştravo=ekstrafor
italio=italya / italiano=italyan / italimo=italyanca
ite=bu yüzden, bu sebeple, yani
iteko=etik
itemo=eşya
itero=iterbiyum
iteto=hit
ito=ay(takvim) / itaka=aylık / itteto=ay başı
-itoide=-dığı kadar
itomo=itham
itromo=itriyum
ittolo=manşet
itudo=etüt
ituko=edik
itvo=kair
iu=siz / iua=sizin
iuçbaşo=daire / iuçbaşaka=dairesel
iueno=un / muiuena=unlu / amuiueno=unsuz / iuenieno=hamur işi
iugusarloho=üzerlik
iuhuno=kulun
iuka=sonsuz / iukeḥo=sonsuzluk
iukeho=ukala
iukino=künh
iuko=mask
iukto=gut
iulfato=ülfet
iulîo=heyula
iulso=yufka
iulvugo=gövek
iumo=duygu
iumto=hamut
iunçi=katılmak / iunçeşi=katışmak / iunçoro=katılımcı
iunito=koket
iuno=eğin
iunuto=natuk
iuramo=üğrüm
iurimo=kurmay
iurko=koru
iuro=ateşböceği
iuro=avro
iusta=adil / iustaka=adli / iustakeḥo=adliye / iusteso=adalet, yargı / iustesoro=yargıç / iustumo=muhakeme / iustesudo=adaletçilik / amuista=adaletsiz
iute=henüz
iuvişo=güvez
iuzini=sünmek
iübüko=çığ
ivaro=koşum
ivavlo=çiçek hastalığı
ivavo=veliaht
ivazo=ayvaz
iveko=efekt / ivekeva=efektif
iveso=yulaf / iveskraşo=yulaf ezmesi
ivijo=havas
iʌndo=andantino
ivno=fan
ivo=yiv / muiva=yivli
ivono=gibon
ixeleino=iskele
ixiko=köçek
ixitado=iktisat
ixo=akis
ixo=yısa
iza=basit
izepo=haspa
izirtçavo=zerdeçal
izirto=zerde
izizo=haciz
izmono=irtifak
izmote=dolayı

Log out of this account

Leave a Reply