H Baratero

ha=evet
habeti=övmek / habeto=övgü / habetuni=övünmek
hablo=ip
haçoto=hacet
hehevo=gazel / hehevoro=gazelhan
hadado=itiyat
hadego=etiket
hadi=aldatmak / hadati=aldanmak / sehdi=aldanmak, aldatılmak
hadmi=yıkmak / hadmatalo=yıkıntı / hadmati=yıkılmak / hadimo=yıkan kişi
hafi=gücenmek
hafnomo=hafniyum, gücenme adı
hafo=haf
hefo=kep
hafono=gabin
haha=yüksek / hahoço=terfi / hahvaçeḥo=tribün / ahha=alçak / hohivaço=tribün
hahelo=kakül
hahesometilo=altimetre
hahnomo=hahniyum, yüksek ad
haigalo=heykel / haigaleno, huieigalo=biblo / haigalhaliko=heykeltıraş
haiho=yem
haihoto=iyot
hailo=dolu yağışı
haimeno=himaye
haimo=yuva / haimelo=vatan / haimlando=vatan
haira=hayırlı, hayır(iyilik) / ahira=hayırsız
haitio=haiti
haiumo=amaç, gaye
haiumşero=teleoloji / haiummaşro=teleolog
hajetaro=ıştır
hakeno=iguana
hakobuno=jakoben / hakobunudo=jakobenizm
halaiho=halay
halaneto=sakağı
halava=kof
halbo=nısıf, yarım, nim / halbaluno=dördün / halbalurgevo=şort / halbaşoro=mayhoş / halbega=yarım yamalak / halbisleḥo=yarımada
haldirega=haldır haldır
haldono=glüten
haldurjo=klitoris
halenita=kaytan
haliko=tıraş / halikumi=tıraş etmek / holako=tıraş bıçağı
ha’lo=algarina
halso=taarruz
halubeso=akromatik
haluva=beyaz
hamaiho=kumkuma
hamçiho=hamsi
hamedo=hamiyet
hami=yuvadan uçmak
hamiho=imge
hamijo=gümeç
hamişo=vaiz
hamşo=vaaz
hamulgelo=hamburger
han=belki
hanaiha=enayi
hanaşo=ense / hanaştenri=enseyi karartmak
hando=tazı
handro=yüz sayısı / handragrado=santigrat / handraieharo=yüzyıl / handradekönnulo=sestrigintilyon / handradekquatranulo=septentrigintilyon / handradekseptanulo=oktotrigintilyon / handradenulo=trestrigintilyon / handradeosnulo=novemtrigintilyon / handradeostrinulo=katragintilyon / handrahtanulo=kenkatrigintilyon / handrahtatrinulo=seksagintilyon / handranulo=googol / handrapentanulo=katortrigintilyon / handrapentostrinulo=kenkagintilyon
hanetelo=istihbar
hanetton=kendileri
hanko=çile
hano=kano
hantaka=platonik
hantîaro=kanotiye
hanto=kendi
haŋo=mürekkep / haŋfişo=mürekkep balığı
hara=aşırı sıcak / ehra=aşırı sıcak olan
harali=kertmek
haraso=kartal
haraşto=lohusa
haravo=yol
haravuto=ravent
hardiko=hartadak
hardluxo=lazer
hardo=sert
hare=göre
harento=haranı
hareto=hararet / haretumi=hararet yapmak
harguro=hargür / hargure=harala gürele
harhare=har har
harhure=har hur
hariego=irca
harikene=kıran kırana
harilege=harıl harıl
harili=harıldamak
hariniho=kornea
harîno=gren
harioliho=karyola
hariso=kraça
harji=kovmak / harjati=kovulmak
harko=irtical
harluno=orlon
harmoniko=mızıka
harmonomo=harmonyum
harneiho=granülin
haro=kavanoz
harso=karış / harsege=karış karış
harşi=pişmek / harşilo=tencere / harşumi=pişirmek
hartakolo=doğaç / hartakolumo=doğaçlama
harto=harita / hartalibro=atlas / harteno=kroki / hartoro=haritacı
harumi=harlamak
hasevo=kesif
hasno=izan
haşepo=sepek
haşeto=nacak
haşi=tükürmek / haşo=tükürük
haşo=haje
haşo=torun / haşeto=kız torun
hata=katı / hatakvadomo=iglu / hatakvalo=buzul / hatakvo=buz /
hatakvuho=buzdolabı, frijider / hatheloço=hap / hacuşero=glasyoloji / hacumaşro=glasyolog
hati=nefret etmek / hato=nefret
hatro=alın
hava=ait
havano=dosya
havariho=havari
havî=küsmek / havia=küs / mehvia=küsmüş
havo=iye, sahip / havi=sahip olmak
havo=otuz
havogo=havuç
havsi=kakmak
hazemo=hüzme
hazidoro=gastrula
hazitero=müstehlik
hazjo=irtica / hazijo=mürteci
hazono=ozan
hazoro=hızar
he=o(erkekler için)
hebedo=grizu
hebeje=keyfekeder
hebeko=kuş
hebiasako=ansiklopedi
hebini=abanmak
hecefo=sorit
hecego=dinamit
hecelo=kekik
heçeğo=katık
heçexo=katedral
heçija=dinç
heçlo=dingil
hedaro=hektar
hedeço=katmer
hedelo=istiridye
hedexo=kasık
hedo=haz / hedudo=hedonizm
hedometero=hektometre
hedödo=emanet, güven, konsinye / hidado=emniyet / hadido=emin / hedödi=güvenmek
hedri=hatırlamak / hedralo=bellek, hafıza / hadiro=hafız / hedro=hatıra
hefero=pizza
hefesi=sezmek
hefi=devşirmek
hefto=hafta
hegefo=katır
heili=düşünmek
heîmo=haham, hellim
heino=çayan
heizeto=haysiyet
hejemo=hacim
hekko=katman
hekli=yakalamak
heklo=endeks
helahto=argonot
heleco=katran
heleḥo=fujer
heleso=kale
helgo=ilgi, taalluk / helgaçehada=ilçi çekici / helgamo=inisiyatif / helglaseso=lakaydi / haligo=ilgi duyan kişi
helguo=helva
helîo=hail
heliso=salyangoz
helmeto=miğfer
helmo=kask / helmeno=kasket
heloço=ilaç / heloçfakşeraka=farmakodinamik / heloçfakşero=farmakodinami / heloçlibro=farmakope / heloçnadareşemo=farmakognozi / heloçşerako=farmakolojik / heloçşero=farmakoloji / heloçkremo=merhem / heloçtablato=ilaç tableti
heloko=ekolali
helto=kas
heluko=çağanoz
heluko=devam / helukaco=spam / helukacumi=spamlamak / helukema=müdavim, sürekli, süreğen / helukumi=sürmek, devam etmek / helukumoreso=abonman
helumo=helyum
hemevo=gurbet
hemgano=imkan, olanak, insan canı
hemino=aman
hemko=vade
hemli=dayanmak / hemlo=tahammül, yük / hemloro=taşeron / hemlumalo=yüklem / hemlumi=dayatmak / hemlumo=empoze / hemleşemo=dayanışma
hemno=marş
hemo=insan / hemarakimenno=halkla ilişkiler / hemşero=antropoloji / hemmaşro=antropolog
hemri=göz kamaşmak / hemrumada=göz kamaştıran
hemro=emare
hemuko=akemi
henavo=manidar
henazo=ineç
henbevi=kucaklamak
hendo=hindi
hênelo=bilişim
heneto=heykel
henki=sarkmak / henkilo=sarkaç / henko=sarkıt / henkato, inhinako=sarkıntı
heno=kına
henpekta=kılıbık
hento=anıt
hepeto=salgın
hepoçentro=hiposantır
herdi=dilemek / herdo=dilek, murat, rica / harido=mürit / herdati=dilenmek / herdunoro=dilenci / herdalo=dilekçe
here=dün
hêrêko=argaç
hereno=semere, ürün
heretiko=sapık inanç / haritiko=sapık inançlı kişi
heri=korkutmak
hêrko=ark
hermo=zirve
herni=korkmak, ürkmek / hernala=korkunç / hernalegebo=korku filmi / ihranlaçerto=dinozor / herno=fobi, korku / harina=korkak, ödlek, ürkek / hernumo=terör, korkutma / hernumudano=terörist / hernumudo=terörizm
herono=ironi / heronaka=ironik
herro=aura
Herro=saray
hersto=karst / herstaka=karstik
herşero=tarih
herteşo=ardışık
hertileç=ardından
hertilo=ardıl
hertito=irs, kalıtım / hertitaka=irsi, kalıtsal
herto=art
hervo=kurban
herziho=haraza
hes=bu / hesforme=böyle / hespor=binaenaleyh / hese=bunca / heseḥo=bura
hesasa=özgül / hesaso=özgü
heselo=kategori
he’şa=alesta
heşali=hışıldamak
heteriho=haydari
hetevi=tapmak / hativo=kul / hativo=tapan / hotivo=tapınak / hutivi=tapılmak / tehtevi=taptırmak
hetezo=piston
hetla=hayta
hevaho=hava / hevahmanaiho=kaparo / hevahşero=meteoroloji / hevahasfero=atmosfer / hevahsferşero=aeroloji / hevahsfermaşro=aerolog
hevdeno=delil, kanıt / hevdenumo=tespit
heveko=abide
hevko=parke
hevqi=sevmek / hevqo=sevgi / huviqi=sevilmek / haviqo=sevgili / hevqafila=sevecen / hevqala=sevimli / hevqege=seve seve / muhviqo=muhip
hevro=selam, merhaba
hevsono=kapuçino
hia=asi
hiavo=kivi meyvesi
hiçipo=öçbe
hidoko=dinamo
hiduno=antinomi
hielo=ökçe
hieno=sırtlan
hieri=ermek / hiereso=rüşt / hiereşemo=erişim / hiereşi=erişmek
hifino=ansefalit
higaro=eyer
higla=hayli
hihi=hıçkırmak
hijreto=hicret / hijretaka=hicri
hiki=dikmek / hikatlito=dikili taş / ehko=dikit
hilano=avlu
hilapo=celbe
Hilço=akuçi
hilenso=alinazik
hili=ilgi çekmeye çalışmak / hilulo=ilgi çekmeye çalışan kişi
hiliho=hilye
hilkomo=alogami
hilkono=aklan
hiluno=alyon
hiniaro=nehari
hino=işte
hinturo=nitrat
hinuşo=ansefal
hinzaço=nesiç
hiŋo=ajans
hio=oya
hipiho=hippi
hipo=kalça
hipoto=ipotek
hiraiho=eroin / hiraihdajulo=eroinman
hireklo=argali
hirko=ekru
historo=tarih, tarihçe / historeḥo=müze / hositoro=müze
hişo=kiriş
Hişto=özet, fezleke
hivero=dirlik
hivzo=hıfız
hlaiho=haile
hlemi=bilmek / hlemo=bilim / hlemo=bilgi / heşavo=bilmece / hilamo=bilgelik / hlemato=bilinç / hulimi=bilinmek / hlemati=bilinmek / ihleme=bile bile / muhlemata=bilinçli
hnaso=aneroit
ho=troyka, üç / hagono=üçgen / hakamro, hito=mart / högramo=kilogram / hölitero=kilolitre / hö=üç sıfır / höometo=kilometre / hratako, homo=Çarşamba
hobiho=hobi
hoçgero=uçkur
hode=öte
hodlafo=otoklav
hodono=otokton
hodopo=komar
hofaço=öveç
hofso=opus
hogaro=meymenet, uğur
hoho=sac
hoihi=kaymak / hoiha=kaygan / hoiho=kayak / hoihilo=kaykay
hojemo=koşma türü şiir
holmomo=holmiyum
Holo=hol, sofa
hom=hem / homaja=yaşıt / homaneta=anlamdaş / homasra=çağdaş / hoṃraialda=koltuk altı / hoṃrasnaka=kobra / hoṃro=omuz / homelula=yurttaş / homlandula=yurttaş / homnoma=adaş / hompatria=vatandaş / homsenta=sempatizan / homtema=zamandaş / homurula=hemşehri / homvalo=bedel / homviha=yoldaş / homṭauro=homojen
homejo=komşu
homurumi=homurdanmak
hondanso=ontogenez
honi=bilemek
honmasetko=onomastik
honmatfo=onomatope
hopuso=obua
hoqo=hak / hoqdenireha=hakşinas / hoqeze=hakkında
hoqomo=hakim, hüküm / muhqomo=mahkum, hükümlü / hoqome=hakimane / hoqomoro=hakem / hoqomumi=hükmetmek
horaro=seher
hordaro=oratoryo
horedo=hurda
horefo=siren
horizegi=uzağa bakmak
horizi=uzağı görmek
horizono=ufuk
horo=saat
horsako=orcik
hosaŋo=üzengi
hoseto=özüt
hoslato=ozalit
hoşero=öşür
hoşeso=asayiş
hotenama=özerk / hitanamo=özerklik
hoti=ödemek / hotdividi=ölçerek bölmek / hoteşi=ödeşmek / hotfino=moratoryum / hotkuro=taksi
hotlano=ötleğen
hotoko=koçan
hozo=hoca / hozlutoro=minber
hölo=cehennem / hölanjelo=zebani
hönaiho=bal / hönaihapadro=ballıbaba / hönaiharvo=bal arısı / hönaihkepo=bal kabağı
hörinte=uğrunda
hörso=at / hörsoro=seyis / hörspedegeḥo=hipodrom / hörssago=yele / hörsulo=süvari / hörsaco=sütçü beygiri / hörsedo=tay / hörskuro=fayton
hratiho=irite
hravi=havlamak, ürümek
hriço=zil / hriçego=çan / hriçegoro=zangoç
hrido=trata
hrŏ=hara
hroço=dildo
hu=kim / hueso=hüviyet / huîu=kimler / hua=kimin / hun=kimi
hubeilo=spagetti
hubo=kum / hubeḥo=kumla, kumul
hudo=mod
hueno=guano
hufo=toynak
hufro=akur
huiboiho=çopur
huiki=gülmek
huino=kur
huiteto=kokart
hukno=ovogon
hula=ala
hulfano=perifot
hulfişo=alabalık
huliço=kulyuç
huludo=kötü kalpli
huluko=salangan
hulzaro=ölçer
humaro=espri
humiho=güme
humiligo=gomalak
humîlo=gümül
humnitaiho=komando
humoro=mizah
hundaro=natır
huniero=sonar
hunio=macaristan / hunimo=macarca
hupîlo=çopra balığı
hupîro=çokra
hupo=çavuş kuşu, ibibik
hurazi=örselemek / hurazati, sehrazi, hurizi=örselenmek
hurçano=kasırga
hurgo=gurk
huriho=huri
hurpo=tromp
hurşo=haşin
huruho=org
huruiho=ararot
husa=tok / husi=doymak
huşto=rayiç
Hutevo=abone
huturuço=kokoreç
huvamo=gövem
huzeko=koçak
hülo=oğul
hüreno=semaver
hüto=koltuk altı
hüvi=yontmak / sehvi=yontulmak / asehvita=yontulmamış

Log out of this account

Leave a Reply