arttırıcı kıyas misalleri

Nicelik ve nitelik yükseltici kıyas (-eg son eki ve i- ön ekiyle karşılanır. eğer fiil zaten i- ön ekiyle başlıyorsa ön ekli yükseltici u- ön eki olur)

SIFAT FİİL HALİ

ANLAM

-eg

i-

ANLAM

dosa

düz

dosega

idsega

çok/daha düz

idaka

ideal

İdakega

udaka

çok/daha ideal

Kamara

eşit

Kamarega

ikmara

çok/daha eşit

Şora

ekşi

Şorega

işra

çok/daha ekşi

Ganroza

cömert

Ganrozega

iganroza

çok/daha cömert

Açva

Pahalı

Açvega

iaçva

çok/daha Pahalı

Çava

ucuz

Çavega

içva

çok/daha ucuz

teva

Derin

Tevega

itva

çok/daha Derin

Naşa

garip

Naşega

inşa

çok/daha garip

Gala

büyük

Galega

igla

çok/daha büyük

Nadaraka

Doğal

Nadarakega

indaraka

çok/daha Doğal

kiça

Küçük

Kiçega

ikça

çok/daha Küçük

Doreşta

Dürüst

Doreştega

idreşta

çok/daha Dürüst

Valiana

Cesur

Valianega

ivliana

çok/daha Cesur

Bona

İyi

Bonega

ibna

çok/daha İyi

Abna

Kötü

Abnega

iabna

çok/daha Kötü

Oltena

Eski

Oltenega

ioltena

çok/daha Eski

Atna

İnce

Atnega

iatna

çok/daha İnce

Empta

Boş

Emptega

iempta

çok/daha Boş

Privata

Özel

Privatega

iprivata

çok/daha Özel

Diga

Dış

Digega

idga

çok/daha Dış

Sura

Hassas

Surega

isra

çok/daha Hassas

iaba

yavaş

İabega

uaba

çok/daha yavaş

Ugla

Çirkin

Uglega

çok/daha Çirkin

Balda

Kel

Baldega

ibalda

çok/daha Kel

Dodeza

Esmer

Dodezega

iddeza

çok/daha Esmer

Bilüha

Mavi

Bilühega

iblüha

çok/daha Mavi

rufa

Kırmızı

Rufega

irfa

çok/daha Kırmızı

Haluva

Beyaz

Haluvega

ihluva

çok/daha Beyaz

Arka

Fakir

Arkega

iarka

çok/daha Fakir

rika

Zengin

Rikega

irka

çok/daha Zengin

Debola

Zayıf

Debolega

idbola

çok/daha Zayıf

elgansa

Zarif

Elgansega

ielgansa

çok/daha Zarif

Haha

Yüksek

Hahega

ihha

çok/daha Yüksek

Ahha

Alçak

Ahhega

iahha

çok/daha Alçak

Softa

Yumuşak

Softega

isofta

çok/daha Yumuşak

Lefema

Yorgun

Lefemega

ilfema

çok/daha Yorgun

nukuiha

Yoğun

Nukuihega

inkuiha

çok/daha Yoğun

grüna

Yeşil

Grünega

igrüna

çok/daha Yeşil

Nora

Yakın

Norega

inra

çok/daha Yakın

Loŋa

Uzun

Loŋega

iloŋa

çok/daha Uzun

tehjilema

Utangaç

Tehjilemega

itehjilema

çok/daha Utangaç

sastaka

Toplumsal

Sastakega

isastaka

çok/daha Toplumsal

Flava

Temiz

Flavega

iflava

çok/daha Temiz

Laza

tembel

Lazega

ilza

çok/daha tembel

Freşa

Taze

Freşega

ifreza

çok/daha Taze

entegra

Bütün

Entegrega

ientegra

çok/daha Bütün

Volanza

Şedid

Volanzega

ivlanza

çok/daha Şedid

şarova

Şerefli

Şarovega

işrova

çok/daha Şerefli

Çenza

Şanslı

Çenzega

içenza

çok/daha Şanslı

kva

susuz

Kvega

ikva

çok/daha susuz

Musga

Suçlu

Musgega

imusga

çok/daha Suçlu

Nobala

Asil

Nobalega

inbala

çok/daha Asil

Soha

Soğuk

Sohega

isha

çok/daha Soğuk

Edda

Sıkıcı

Eddega

iedda

çok/daha Sıkıcı

Madda

Sıkıcı

Maddega

imadda

çok/daha Sıkıcı

Kalida

Sıcak

Kalidega

iklida

çok/daha Sıcak

Mukva

sevinçli

Mukvega

imukva

çok/daha sevinçli

Asna

Hasta

Asnega

iasna

çok/daha Hasta

Harda

Sert

Hardega

iharda

çok/daha Sert

Blonta

Sarışın

Blontega

iblonta

çok/daha Sarışın

Aleva

sarı

Alevega

ialeva

çok/daha sarı

Kalma

sakin

Kalmega

ikalma

çok/daha sakin

Kreta

Sağlam

Kretega

ikreta

çok/daha Sağlam

pura

Saf

Purega

ipra

çok/daha Saf

Rilasa

Rahat

Rilasega

irlasa

çok/daha Rahat

pempa

Pembe

Pempega

ipempa

çok/daha Pembe

Beha

Parlak

Behega

ibha

çok/daha Parlak

hata

Katı

Hatega

ihta

çok/daha Katı

Kontra

Karşı

Kontrega

ikontra

çok/daha Karşı

Nera

Siyah

Nerega

inra

çok/daha Siyah

Kravda

kalabalık

Kravdega

ikravda

çok/daha kalabalık

ehera

Kahraman

Eherega

iehera

çok/daha Kahraman

inava

yeterli

İnavega

Unava

çok/daha yeterli

iega

İyi

iegega

uega

çok/daha İyi

ublavaka

Dini

Ublavakega

çok/daha Dini

intoresa

İlginç

İntoresega

Untoresa

çok/daha İlginç

libera

Özgür

Liberega

İlbera

çok/daha Özgür

era

Hafif

Erega

iera

çok/daha Hafif

əra

Ağır

ərega

iəra

çok/daha Ağır

dura

Güzel

Durega

idra

çok/daha Güzel

sola

Güneşli

Solega

isla

çok/daha Güneşli

kria

Gri

Kriega

ikria

çok/daha Gri

sekra

Gizli

Sekrega

isekra

çok/daha Gizli

badia

ilkel

Badiega

ibdia

Çok/daha ilkel

rəla

ilkel

rəlega

irla

Çok/daha ilkel

juva

Genç

juvega

ijva

Çok/daha Genç

şta

Bayat

Ştega

işta

Çok/daha Bayat

nedra

Aşağı

Nedrega

inedra

Çok/daha Aşağı

stupena

Aptal

Stupa

istupena

Çok/daha Aptal

ezoha

Alçak

Ezohega

iezoha

Çok/daha Alçak

feila

Faal

Feilega

ifila

Çok/daha Faal

reklita

acemi

Reklitega

irekliti

Çok/daha acemi

Vidi

Görmek

Videgi

ivdi

bakmak

Legi

okumak

Legegi

ilgi

ezberlemek

Pedi

yürümek

Pedegi

ipdi

Koşmak

Estita

Olmuş

Estitega

iestita

Çok/daha fazla olmuş

Medça

Söylenmiş

Medçega

imedça

Çok/daha söylenmiş

Meira

Gidik, gitmiş

Meirega

imeira

Çok/daha gidik

mədeptata

Alınmış

mədeptatega

imdeptata

Çok/daha alınmış

Megva

verik

Megvega

imegva

Çok/daha vermiş

Mefindata

Bulunmuş

Mefindatega

imfindata

Çok/daha bulunmuş

Mekrŏta

Koyulmuş

Mekrŏtega

imekrŏta

Çok/daha koyulmuş

Melva

Bırakmış

Melvega

imelva

Çok/daha bırakmış

Mesentuma

Hissetmiş

Mesentumega

imsentuma

Çok/daha hissetmiş

Meisera

göstermiş

Meiserega

imisera

Çok/daha göstermiş

Mekpa

Tutuk

Mekpega

imekpa

Çok/daha tutuk

Metna

Dönük

Metnega

imetna

Çok/daha dönük

Mejleba

Getirmiş

Mejlebega

imejleba

Çok/daha getirmiş

Mėiduma

Yardım etmiş

Mėidumega

imiduma

Çok/daha yardım etmiş

Mekta

Yazmış

Mektega

imekta

Çok/daha yazmış

Melda

Oynamış

Meldega

imelda

Çok/daha oynamış

məda

Katmış

mədega

imda

Çok/daha katmış

Medneşa

Tanışmış

Medneşega

imedneşa

Çok/daha tanışmış

Mekfa

Durmuş

Mekfega

imekfa

Çok/daha durmuş

Mesba

Konuşmuş

Mesbega

imesba

Çok/daha konuşmuş

Mesda

Oturmuş

Mesdega

imesda

Çok/daha oturmuş

Mevita

Beklemiş

Mevitega

imvita

Çok/daha beklemiş

Melga

Okumuş

Melgega

imelga

Çok/daha okumuş

Melza

Kaybolmuş

Melzega

imelza

Çok/daha kaybolmuş

Meşda

Düşük

Meşdega

imeşda

Çok/daha düşük

Mėştera

Satın almış

Mėşterega

imėştera

Çok/daha satın almış

Mereslata

Gönderilmiş

Mereslatega

imreslata

Çok/daha gönderilmiş

Mevna

Kazanmış

Mevnega

imevna

Çok/daha kazanmış

Medla

gelişmiş

Medlega

imedla

Çok/daha gelişmiş

Meita

Yetmiş

Meitega

imeita

Çok/daha yetmiş

Mekarça

Harcamış

Mekarçega

imkarça

Çok/daha harcamış

Memra

Ölmüş

Memrega

imemra

Çok/daha ölmüş

Mepda

Yürümüş

Mepdega

imepda

Çok/daha yürümüş

Megça

Sebep olmuş

Megçega

imegça

Çok/daha sebep olmuş

Mekpuma

Kabul etmiş

Mekpumega

imekpuma

Çok/daha kabul etmiş

Mereklina

Dayamış

Mereklinega

imreklina

Çok/daha dayamış

məperuma

açıklamış

məperumega

imperuma

Çok/daha açıklamış

Mesetra

Örtük

Mesetrega

imesetra

Çok/daha örtük

məsa

azalmış

məsega

imsa

Çok/daha azalmış

Mėlda

Dilemiş

Mėldega

imėlda

Çok/daha dilemiş

Mesgata

Seçilmiş

Mesgatega

imesgata

Çok/daha seçik

Mezgala

başarmış

Mezgalega

imezgala

Çok/daha başarmış

məneta

Anlamış

mənetega

imneta

Çok/daha anlamış

məma

Sevmiş

məmega

imma

Aşık

Mepesna

tartmış

Mepesnega

impesna

Çok/daha tartmış

Mekçata

Yakalanmış

Mekçatega

imekçata

Çok/daha yakalamış

Mednata

Tanınmış

Mednatega

imednata

Çok/daha tanınmış

Merçata

ulaşılmış

Merçatega

imerçata

Çok/daha ulaşılmış

Meplanuma

Planlanmış

Meplanumega

imeplanuma

Çok/daha planlanmış

məga

Davranmış

məgega

imga

Çok/daha davranmış

Mekluda

kapalı

Mekludega

imekluda

Çok/daha kapalı

Medankuma

Teşekkür etmiş

Medankumega

imdankuma

Çok/daha müteşekkir

mənakna

Edinmiş

mənaknega

imnakna

Çok/daha edinmiş

Meblira

Belirmiş

Meblirega

imeblira

Çok/daha belirmiş

Meneşra

Yaymış

Meneşrega

imneşra

Çok/daha yayık

Megardata

korunmuş

Megardatega

imgardata

Çok/daha korunmuş

Mekidenumata

kaydedilmiş

Mekidenumatega

imkidenumata

Çok/daha kayıtlı

Meremnata

Kontrol edilmiş

Meremnatega

imremnata

daha kontollü

Merma

atılmış

Mermega

imerma

Çok/daha atık

Mėterovumata

İtiraf edilmiş

Mėterovumatega

imterovumata

Çok/daha itiraflı

Mepreta

Hazır olmuş

Mepretega

imepreta

daha hazır

Mevnata

İstenmiş

Mevnatega

imevnata

çok/daha fazla istenmiş

mənkelata

Engel olunmuş

mənkelatega

imənkelata

Çok/daha engel olunmuş

Meliçata

Serilmiş

Meliçatega

imliçata

çok/daha fazla serik

Meredçumata

cevaplanmış

Meredçumatega

imredçumata

çok/daha fazla cevaplı

Meknektuma

bağlamış

Meknektumega

imeknektuma

çok/daha fazla bağlamış

Mevdega

Bakmış

Mevdesta

imevdega

çok/daha fazla bakmış

Meloŋa

uzamış

Meloŋega

imloŋa

çok/daha fazla uzamış

Meganala

Çalışmış

Meganalega

imganala

çok/daha fazla çalışmış

Meinça

Katılmış

Meinçega

iminça

çok/daha fazla katılmış

Meuma

Yapmış

Meumega

imeuma

çok/daha fazla yapmış

Mehva

Sahip olmuş

Mehvega

imehva

çok/daha fazla sahip

Mėnda

Denemiş

Mėndega

imėnda

Çok/daha fazla denemiş

Meja

Bir olmuş

Mejega

imja

çok/daha fazla bir olmuş

Mepka

Toplamış

Mepkega

imepka

çok/daha fazla toplamış

Meşra

Bilmiş

Meşrega

imeşra

çok/daha fazla bilmiş

Memna

Önemsemiş

Memnega

imemna

çok/daha f. Önemsemiş

Mevra

İşaret olmuş

Mevrega

imevra

çok/daha f. İşaret olmuş

məmruma

Emretmiş

məmrumega

iməmruma

çok/daha fazla emretmiş

Mėsema

incelemiş

Mėsemega

imsema

çok/daha fazla incelemiş

mėḥa

Yerleşik

mėḥega

imḥa

çok/daha fazla yerleşik

Mebsa

Geçik

Mebsega

imebsa

çok/daha fazla geçik

Metegnala

İşlemiş

Metegnalega

imtegnala

Çok/daha fazla işlemiş

Metreçuma

Tercih etmiş

Metreçumega

imetreçuma

çok/daha fazla t. Etmiş

Medradumata

Tehdit edilmiş

Medradumatega

imedradumata

çok/daha fazla tehditli

Mebjina

başlamış

Mebjinega

imebjina

çok/daha fazla başlamış

Mezra

Sürmüş

Mezrega

imezra

çok/daha fazla sürmüş

Mėteza

Uymuş

Mėtezega

imteza

çok/daha fazla uymuş

Mekonserva

saklamış

Mekonservega

imkonserva

çok/daha fazla saklamış

Mejria

ağlamış

Mejriega

imejria

çok/daha fazla ağlamış

Mekantuma

Şarkı söylemiş

Mekantumega

imkantuma

Çok şarkı söylemiş

məpiluma

Hitap etmiş

məpilumega

impiluma

çok/daha fazla h. Etmiş

Memuandeza

Endişelenmiş

Memuandezega

immuandeza

Çok/daha f. endişelenmiş

Meflava

Temiz olmuş

Meflavega

imeflava

çok/daha fazla temiz

Mejjuma

Etkilemiş

Mejjumega

imejjuma

çok/daha fazla etkilemiş

Medçega

Bağırmış

Medçesta

imedçega

çok/daha fazla bağırmış

Metança

Dokunmuş

Metançega

imtança

çok/daha fazla dokunmuş

Megva

Giymiş

Megvega

imgva

çok/daha fazla giymiş

Mesgeza

Önermiş

Mesgezega

imesgeza

çok/daha fazla önermiş

Memta

Korkmuş

Memtega

imemta

çok/daha fazla korkmuş

Menza

Kokmuş

Menzega

imenza

çok/daha fazla kokmuş

Merkaba

Binmiş

Merkabega

imerkaba

çok/daha fazla binmiş

Meikruma

Tahmin etmiş

Meikrumega

imikruma

Çok/daha fazla tahmin e.

Mehiha

kaymış

Mehihega

imhiha

çok/daha fazla kaymış

məduma

Eklemiş

mədumega

imduma

çok/daha fazla eklemiş

Mereklina

Yaslamış

Mereklinega

imreklina

çok/daha fazla Yaslamış

Medsetruma

Keşfetmiş

Medsetrumega

imedsetruma

çok/daha fazla keşfetmiş

Meşla

Çalmış

Meşlega

imeşla

çok/daha fazla çalmış

Meçha

Çekik

Meçhega

imeçha

çok/daha fazla çelmiş

Megarda

Savunmuş

Megardega

imgarda

çok/daha fazla savunmuş

Mekanba

Değişik

Mekanbega

imkanba

çok/daha fazla değişik

Mepermituma

İzin vermiş

Mepermitumega

impermituma

çok/daha fazla izinli

Metesga

Suçlamış

Metesgega

imtesga

Çok/daha fazla suçlamış

Medma

İnşa etmiş

Medmega

imedma

çok/daha fazla inşa etmiş

Mepinja

Boyamış

Mepinjega

impinja

çok/daha fazla boyamış

Mekmentuma

Yorumlamış

Mekmentumega

imekmentuma

çok/d. Fazla yorumlamış

meihira

ayrık

Meihirega

imihira

çok/daha fazla ayrık

Mesolva

çözmüş

Mesolvega

imsolva

çok/daha fazla çözmüş

Medsomna

uyanık

Medsomnega

imedsomna

çok/daha fazla uyanık

Mementa

Sanmış

Mementega

immenta

çok/daha fazla sanmış

Mėşruma

Israr etmiş

Mėşrumega

imşruma

çok/daha fazla ısrar etmiş

Metha

Dökmüş

Methega

imetha

çok/daha fazla dökük

Mekza

Öpmüş

Mekzega

imekza

Çok/daha fazla öpmüş

Merza

Yarışmış

Merzega

imerza

çok/daha fazla yarışmış

Mevda

Görmüş

Mevdega

imevda

çok/daha fazla görmüş

Mementa

Düşünmüş

Mementega

immenta

çok/daha fazla düşünmüş

Mediçvana

Kastetmiş

Mediçvanega

imdiçvana

çok/daha fazla kastetmiş

Meuma

Sağlamış

Meumega

imeuma

çok/daha fazla sağlamış

Meflovuma

Takip etmiş

Meflovumega

imeflovuma

çok/daha fazla t. Etmiş

məmena

hoşlanmış

məmenega

immena

çok/daha fazla hoşlanmış

Meinşa

Kurmuş

Meinşega

iminşa

çok/daha fazla kurmuş

Mehta

Ödemiş

Mehtega

imehta

çok/daha fazla ödemiş

Meblava

İnanmış

Meblavega

imeblava

Çok/daha fazla inanmış

Memurta

Yönlendirmiş

Memurtega

immurta

çok/d. fazla Yönlendirmiş

Meoferuma

Teklif etmiş

Meoferumega

imeoferuma

çok/d. fazla Teklif etmiş

Mersa

Kalık

Mersega

imersa

çok/daha fazla Kalık

Mėspera

ummuş

Mėsperega

imėspera

çok/daha fazla ummuş

Meslata

Satılmış

Meslatega

imeslata

çok/daha fazla Satılmış

Mevça

İzlemiş

Mevçega

imevça

çok/daha fazla İzlemiş

Mėtezuma

Uygulamış

Mėtezumega

imtezuma

çok/daha fazla Uygulamış

Melrena

Öğrenmiş

Melrenega

imelrena

çok/daha fazla Öğrenmiş

Megla

Büyümüş

Meglega

imegla

çok/daha fazla Büyümüş

Mesvartuma

Desteklemiş

Mesvartumega

imesvartuma

Çok/d. fazla Desteklemiş

Mesvisuma

Servis etmiş

Mesvisumega

imesvisuma

çok/d. fazla Servis etmiş

Mehha

yükselmiş

Mehhega

imehha

çok/daha fazla yükselmiş

mesreta

Sürtük

mesreta

imesreta

çok/daha fazla Sürtük

Mehevdenuma

kanıtlamış

Mehevdenumega

imehevdenuma

çok/daha fazla kanıtlamış

Mezna

Girik

Meznega

imezna

çok/daha fazla Girik

Memhelga

İlgilenmiş

Memhelgega

imemhelga

çok/daha fazla İlgilenmiş

Mekontra

Karşı olmuş

Mekontrega

imkontra

çok/daha fazla Karşı

Meşerfaha

Not almış

Meşerfahega

imşerfaha

çok/d. fazla Not almış

Mekristuma

Merak etmiş

Mekristumega

imekristuma

çok/d. fazla Merak etmiş

Meşvara

acı çekmiş

Meşvarega

imeşvara

Çok/d. fazla acı çekmiş

Mekmena

Paylaşmış

Mekmenega

imekmena

çok/daha fazla Paylaşmış

Mezrotuma

Ziyaret etmiş

Mezrotumega

imezrotuma

çok/daha fazla

Meĥana

Zor olmuş

Meĥanega

imĥana

çok/d. fazla Ziyaret etmiş

mərseiha

Varsaymış

mərseihega

imərseiha

çok/daha fazla Varsaymış

Meora

Yerine koymuş

Meorega

imeora

Çok Yerine koymuş

Medçapera

Bahsetmiş

Medçaperega

imedçapera

çok/daha fazla Bahsetmiş

Meggera

kaçırmış

Meggerega

imeggera

çok/daha fazla kaçırmış

Meita

Vuruk

Meitega

imita

çok/daha fazla Vuruk

Mėtrosuma

İtiraz etmiş

Mėtrosumega

imėtrosuma

Çok İtiraz etmiş

Mėntegruma

Tamamlamış

Mėntegrumega

imėntegruma

daha fazla Tamamlamış

Merda

Gülmüş

Merdega

imerda

çok/daha fazla Gülmüş

Medşa

taşımış

Medşega

imedşa

çok/daha fazla taşımış

məlasa

sallamış

məlasega

imlasa

çok/daha fazla sallamış

Mevla

Uçmuş

Mevlega

imevla

çok/daha fazla Uçmuş

Metva

Dövmüş

Metvega

imetva

çok/daha fazla Dövmüş

Metarjata

Hedef olmuş

Metarjatega

imtarjata

çok/daha fazla Hedef

Meztuma

Ayarlamış

Meztumega

imeztuma

çok/daha fazla Ayarlamış

Megeltara

Kaldırmış

Megeltarega

imgeltara

çok/daha fazla Kaldırmış

mefə

Beslemiş

Mefėga

imfə

çok/daha fazla Beslemiş

Metelmita

Sınırlamış

Metelmitega

imtelmita

Çok/daha fazla Sınırlamış

Meometa

Ölçmüş

Meometega

imeometa

çok/daha fazla Ölçmüş

Meinternuma

İçermiş

Meinternumega

iminternuma

çok/daha fazla İçermiş

Mepromisa

Söz vermiş

Mepromisega

imepromisa

çok/daha fazla Söz vermiş

Mėlonuma

İlan etmiş

Mėlonumega

imlonuma

çok/daha fazla İlan etmiş

Meska

Ayrık

Meskega

imeska

çok/daha fazla Ayrık

Meğarka

Batık

Meğarkega

imğarka

çok/daha fazla Batık

Mėdiça

Eğitmiş

Mėdiçega

imdiça

çok/daha fazla Eğitmiş

Mefalguma

Fark etmiş

Mefalgumega

imfalguma

çok/daha fazla Fark etmiş

Metevza

Dağıtmış

Metevzega

imtevza

çok/daha fazla Dağıtmış

Mehedra

Hatırlamış

Mehedrega

imhedra

Çok/daha fazla Hatırlamış

Metekbara

Haber vermiş

Metekbarega

imtekbara

çok Haber vermiş

Mekpuma

Onaylamış

Mekpumega

imkpuma

çok/daha fazla Onaylamış

Mevtuma

Oy vermiş

Mevtumega

imevtuma

çok/daha fazla Oy vermiş

Meṭaura

türemiş

Meṭaurega

imṭaura

çok/daha fazla türemiş

Mejompa

Zıplamış

Mejompega

imjompa

çok/daha fazla Zıplamış

Memna

Önemli olmuş

Memnega

imemna

çok/daha fazla Önemli

Mebna

İyi olmuş

Mebnega

imebna

çok/daha fazla İyi olmuş

Mesiha

Saymış

Mesihega

imsiha

çok/daha fazla Saymış

Mėherhutuma

Egzersiz yapmış

Mėherhutuma

imherhutuma

çok Egzersiz yapmış

Merla

yuvarlamış

Merlega

imerla

Çok yuvarlamış

Mejrikata

İncinmiş

Mejrikatega

imejrikata

çok/daha fazla İncinmiş

Mepnuma

Takdir etmiş

Mepnumega

imepnuma

çok/d. fazla Takdir etmiş

Mekolduma

Sıralamış

Mekoldumega

imkolduma

çok/daha fazla Sıralamış

Mesrana

Kuşatmış

Mesranega

imesrana

çok/daha fazla Kuşatmış

Mezgâta

Yakınmış

Mezgâtega

imezgâta

çok/daha fazla Yakınmış

Metba

Basık

Metbega

imetba

çok/daha fazla Basık

Mefra

Uzak olmuş

Mefrega

imefra

çok/daha fazla u. olmuş

fara

Uzak

Farega

İfra

Daha/çok uzak

Mekontinuma

Devam etmiş

Mekontinumega

imkontinuma

çok/daha fazla d. Etmiş

Zetrema

Gergim

Zetremega

İzetrema

Çok gergin

mərestata

Tutuklanmış

mərestatega

imrestata

Çok/daha fazla tutuklamış

veda

Geniş

Vedega

İvda

Çok/daha geniş

Memexa

karışık

Memexega

immexa

çok/daha fazla karışık

mədə(meadea)

başvurmuş

mədėga

imdə(imdea)

çok/daha fazla başvurmuş

Mebfuma

Zedelemiş

Mebfumega

imebfuma

çok/daha fazla Zedelemiş

Nova

Yeni

Novega

İnva

çok/daha fazla yeni

Meorduma

Düzenlemiş

Meordumega

imeorduma

çok Düzenlemiş

Meharşa

Pişik

Meharşega

imharşa

çok/daha fazla Pişik

Metelka

Kilitlemiş

Metelkega

imtelka

çok/daha fazla Kilitlemiş

menə

Yakmış

Menega

imnə

çok/daha fazla Yakmış

Megnalfinema

Emekli olmuş

Megnalfinemega

imegnalfinema

Çok/daha fazla Emekli

Mevna

Gelmiş

Mevnega

imevna

çok/daha fazla Gelmiş

Meistada

Kullanmış

Meistadega

imistada

çok/daha fazla Kullanmış

Memulda

Sormuş

Memuldega

immulda

çok/daha fazla Sormuş

Mesörça

Aramış

Mesörçega

imsörça

çok/daha fazla Aramış

Mepdega

Koşmuş

Mepdesta

impdega

çok/daha fazla Koşmuş

məvantuma

İlerlemiş

məvantumega

imvantuma

çok/daha fazla İlerlemiş

məuda

duymuş

məudega

iməuda

çok/daha fazla duymuş

Mevta

Yaşamış

Mevtega

imevta

çok/daha fazla Yaşamış

meṿiza

üremiş

meṿizega

imṿiza

çok/daha fazla üremiş

apera

açık

aperega

iapera

Çok/daha fazla açık

Meçza

Çizik

Meçzega

imeçza

çok/daha fazla Meçza

Mejlena

Yalan olmuş

Mejlenega

imejlena

çok/daha fazla y. olmuş

Mebra

Kırık

Mebrega

imebra

çok/daha fazla Kırık

Mėrta

Artık

Mėrtega

imėrta

çok/daha fazla Artık

Meşka

Kesik

Meşkega

imeşka

çok/daha fazla Kesik

graza

Şişman

Grazega

İgraza

obez

Mensa

Sunmuş

Mensega

imensa

çok/daha fazla Sunmuş

Mezikra

Anmış

Mezikrega

imzikra

çok/daha fazla Anmış

Mėdra

yönetmiş

Mėdrega

imėdra

Çok/daha fazla yönetmiş

Meporketa

Unutmuş

Meporketega

imporketa

çok/daha fazla Unutmuş

Mekga

Kaçmış

Mekgega

imekga

çok/daha fazla Kaçmış

məudega

Dinlemiş

məudesta

iməudega

çok/daha fazla Dinlemiş

Meggera

Çıkarmış

Meggerega

imeggera

çok/daha fazla Çıkarmış

Mejansa

Yansımış

Mejansega

imjansa

çok/daha fazla Yansımış

Mesba

Doluk

Mesbega

imesba

çok/daha fazla Doluk

Megerra

Savaşmış

Megerrega

imegerra

çok/daha fazla Savaşmış

Mepşa

İtmiş

Mepşega

imepşa

çok/daha fazla itmiş

Medça

Öğrenmiş

Medçega

imedça

çok/daha fazla öğrenmiş

Medda

Sığmış

Meddega

imedda

Çok/daha fazla sığmış

məlka

Asık

məlkega

iməlka

çok/daha fazla asık

mesegnuma

İmzalamış

Mesegnumega

imsegnuma

çok/daha fazla imzalamış

Metreva

Gezmiş

Metrevega

imetreva

çok/daha fazla gezmiş

Meimaga

Hayal olmuş

Meimagega

imimaga

çok/daha hayal olmuş

Menasja

Doğmuş

Menasjega

imnasja

Çok doğmuş

memria

Evlenmiş

memriega

imemria

Çok evlenmiş

Metrinka

İçmiş

Metrinkega

imetrinka

Çok/daha fazla içmiş

Menra

Yaklaşmış

Menrega

imenra

çok/daha fazla yaklaşık

Mejkuma

Yüklemiş

Mejkumega

imejkuma

çok/daha fazla yüklemiş

Meçsapuma

Cezbetmiş

Meçsapumega

imeçsapuma

Çok/daha fazla cezbetmiş

Mekguma

Davet etmiş

Mekgumega

imekguma

çok/d. Fazla davet etmiş

Mevörna

Uyarmış

Mevörnega

imvörna

çok/daha fazla uyarmış

mejsa

Yüzmüş

Mejsega

imejsa

çok/daha fazla yüzmüş

Merta

Yönelmiş

Mertega

imerta

çok/daha fazla yönelik

Meçra

Üşümüş

Meçrega

imeçra

çok/daha fazla üşümüş

Melâ

Yok olmuş

Meləga

imlâ

çok/daha fazla yok olmuş

Meiteşa

Yetişmiş

Meiteşega

imiteşa

çok/daha fazla yetişmiş

Meburna

Yanık

Meburnega

iṃurna

çok/daha fazla yanık

Mepluva

Yağmış

Mepluvega

imepluva

çok/daha fazla yağmış

Metvera

Buruk

Metverega

imetvera

Çok/daha fazla buruk

məra

Var olmuş

mərega

imra

çok/daha fazla var olmuş

Mezüa

Üzmüş

Mezüega

imzüa

çok/daha fazla üzmüş

Mėgüha

Üye olmuş

Mėgühega

imgüha

çok/daha fazla üye

Meża

Üretmiş

Meżega

imża

çok/daha fazla üretmiş

Mebha

Usanmış

Mebhega

imebha

çok/daha fazla usanmış

Megtiha

Uğramış

Megtihega

imegtiha

çok/daha fazla uğramış

Meşna

Tırmanmış

Meşnega

imeşna

çok/daha fazla tırmanmış

Meteşla

Teslim olmuş

Meteşlega

imteşla

çok/daha teslim olmuş

Mekraça

Tedavi olmuş

Mekraçega

imekraça

çok/daha fazla tedavili

Metda

Tatmış

Metdega

imetda

Çok/daha fazla tatmış

mepesneşa

Tartışmış

Mepesneşega

impesneşa

çok/daha fazla tartışmış

Metra

Taramış

Metrega

imetra

çok/daha fazla taralı

Meşkota

Şahit olmuş

Meşkotega

imeşkota

çok/daha fazla şahit

Megma

Silik

Megmega

imegma

çok/daha fazla silik

Meffa

Susmuş

Meffega

imeffa

çok/daha fazla susmuş

Memla

Soluk

Memlega

imemla

çok/daha fazla soluk

Melda

Sadık olmuş

Meldega

imelda

çok/daha fazla sadık

məgra

Razı olmuş

məgrega

iməgra

çok/daha fazla razı

mebaŋa

Patlak

Mebaŋega

iṃaŋa

çok/daha fazla patlak

Memsa

Özlemiş

Memsega

imemsa

Çok/daha fazla özlemiş

Merbeta

Ovmuş

Merbetega

imerbeta

çok/daha fazla ovmuş

Melha

Övmüş

Melhega

imelha

çok/daha fazla övmüş

Memaŋa

Meşgul etmiş

Memaŋega

immaŋa

çok/daha meşgul etmiş

Mėteva

Kutlamış

Mėtevega

imteva

çok/daha fazla kutlamış

Megürdara

Kurtarmış

Megürdarega

imgürdara

çok/daha fazla kurtarmış

Mekisra

Kopuk

Mekisrega

imkisra

çok/daha fazla kopuk

Mekza

Kızmış

Mekzega

imekza

çok/daha fazla öfkeli

Mekzora

Kızarmış

Mekzorega

imekzora

çok/daha fazla kızarık

Mėina

İnik

Mėinega

imina

çok/daha fazla inik

mekneva

İletmiş

Meknevega

imekneva

Çok/daha fazla iletmiş

Mebteka

Güvenmiş

Mebtekega

imebteka

çok/daha fazla güvenli

mesekra

Gizli olmuş

Mesekrega

imsekra

çok/daha fazla gizli

Meskeza

Yarık

Meskezega

imeskeza

çok/daha fazla yarık

Mevropa

Dürmüş

Mevropega

imevropa

çok/daha fazla dürük

Mevanda

Dolaşık

Mevandega

imvanda

çok/daha fazla dolaşık

Mehka

Dikik

Mehkega

imehka

çok/daha fazla dikik

Meplanta

Dikik

Meplantega

imeplanta

çok/daha fazla dikik

Medŏ

Danışık

Medega

imdŏ

çok/daha fazla danışık

Meşelpa

Çarpık

Meşelpega

imşelpa

çok/daha fazla çarpık

Mehiera

Ermiş

Mehierega

imhiera

Çok/daha fazla ermiş

Medvida

Bölük

Medvidega

imedvida

çok/daha fazla bölük

Merdeta

Başarmış

Merdetega

imerdeta

çok/daha fazla başarmış

Meştuda

Araştırmış

Meştudega

imeştuda

çok/daha fazla araştırmış

Memna

Ele almış

Memnega

imemna

çok/daha fazla ele almış

Meflova

akmış

Meflovega

imeflova

çok/daha fazla akmış

Log out of this account

Leave a Reply