Gün: 23 Ocak 2022

arttırıcı kıyas misalleri

Category : Dil bilgisi

Nicelik ve nitelik yükseltici kıyas (-eg son eki ve i- ön ekiyle karşılanır. eğer fiil zaten i- ön ekiyle başlıyorsa ön ekli yükseltici u- ön eki olur)

SIFAT FİİL HALİ

ANLAM

-eg

i-

ANLAM

dosa

düz

dosega

idsega

çok/daha düz

idaka

ideal

İdakega

udaka

çok/daha ideal

Kamara

eşit

Kamarega

ikmara

çok/daha eşit

Şora

ekşi

Şorega

işra

çok/daha ekşi

Ganroza

cömert

Ganrozega

iganroza

çok/daha cömert

Açva

Pahalı

Açvega

iaçva

çok/daha Pahalı

Çava

ucuz

Çavega

içva

çok/daha ucuz

teva

Derin

Tevega

itva

çok/daha Derin

Naşa

garip

Naşega

inşa

çok/daha garip

Gala

büyük

Galega

igla

çok/daha büyük

Nadaraka

Doğal

Nadarakega

indaraka

çok/daha Doğal

kiça

Küçük

Kiçega

ikça

çok/daha Küçük

Doreşta

Dürüst

Doreştega

idreşta

çok/daha Dürüst

Valiana

Cesur

Valianega

ivliana

çok/daha Cesur

Bona

İyi

Bonega

ibna

çok/daha İyi

Abna

Kötü

Abnega

iabna

çok/daha Kötü

Oltena

Eski

Oltenega

ioltena

çok/daha Eski

Atna

İnce

Atnega

iatna

çok/daha İnce

Empta

Boş

Emptega

iempta

çok/daha Boş

Privata

Özel

Privatega

iprivata

çok/daha Özel

Diga

Dış

Digega

idga

çok/daha Dış

Sura

Hassas

Surega

isra

çok/daha Hassas

iaba

yavaş

İabega

uaba

çok/daha yavaş

Ugla

Çirkin

Uglega

çok/daha Çirkin

Balda

Kel

Baldega

ibalda

çok/daha Kel

Dodeza

Esmer

Dodezega

iddeza

çok/daha Esmer

Bilüha

Mavi

Bilühega

iblüha

çok/daha Mavi

rufa

Kırmızı

Rufega

irfa

çok/daha Kırmızı

Haluva

Beyaz

Haluvega

ihluva

çok/daha Beyaz

Arka

Fakir

Arkega

iarka

çok/daha Fakir

rika

Zengin

Rikega

irka

çok/daha Zengin

Debola

Zayıf

Debolega

idbola

çok/daha Zayıf

elgansa

Zarif

Elgansega

ielgansa

çok/daha Zarif

Haha

Yüksek

Hahega

ihha

çok/daha Yüksek

Ahha

Alçak

Ahhega

iahha

çok/daha Alçak

Softa

Yumuşak

Softega

isofta

çok/daha Yumuşak

Lefema

Yorgun

Lefemega

ilfema

çok/daha Yorgun

nukuiha

Yoğun

Nukuihega

inkuiha

çok/daha Yoğun

grüna

Yeşil

Grünega

igrüna

çok/daha Yeşil

Nora

Yakın

Norega

inra

çok/daha Yakın

Loŋa

Uzun

Loŋega

iloŋa

çok/daha Uzun

tehjilema

Utangaç

Tehjilemega

itehjilema

çok/daha Utangaç

sastaka

Toplumsal

Sastakega

isastaka

çok/daha Toplumsal

Flava

Temiz

Flavega

iflava

çok/daha Temiz

Laza

tembel

Lazega

ilza

çok/daha tembel

Freşa

Taze

Freşega

ifreza

çok/daha Taze

entegra

Bütün

Entegrega

ientegra

çok/daha Bütün

Volanza

Şedid

Volanzega

ivlanza

çok/daha Şedid

şarova

Şerefli

Şarovega

işrova

çok/daha Şerefli

Çenza

Şanslı

Çenzega

içenza

çok/daha Şanslı

kva

susuz

Kvega

ikva

çok/daha susuz

Musga

Suçlu

Musgega

imusga

çok/daha Suçlu

Nobala

Asil

Nobalega

inbala

çok/daha Asil

Soha

Soğuk

Sohega

isha

çok/daha Soğuk

Edda

Sıkıcı

Eddega

iedda

çok/daha Sıkıcı

Madda

Sıkıcı

Maddega

imadda

çok/daha Sıkıcı

Kalida

Sıcak

Kalidega

iklida

çok/daha Sıcak

Mukva

sevinçli

Mukvega

imukva

çok/daha sevinçli

Asna

Hasta

Asnega

iasna

çok/daha Hasta

Harda

Sert

Hardega

iharda

çok/daha Sert

Blonta

Sarışın

Blontega

iblonta

çok/daha Sarışın

Aleva

sarı

Alevega

ialeva

çok/daha sarı

Kalma

sakin

Kalmega

ikalma

çok/daha sakin

Kreta

Sağlam

Kretega

ikreta

çok/daha Sağlam

pura

Saf

Purega

ipra

çok/daha Saf

Rilasa

Rahat

Rilasega

irlasa

çok/daha Rahat

pempa

Pembe

Pempega

ipempa

çok/daha Pembe

Beha

Parlak

Behega

ibha

çok/daha Parlak

hata

Katı

Hatega

ihta

çok/daha Katı

Kontra

Karşı

Kontrega

ikontra

çok/daha Karşı

Nera

Siyah

Nerega

inra

çok/daha Siyah

Kravda

kalabalık

Kravdega

ikravda

çok/daha kalabalık

ehera

Kahraman

Eherega

iehera

çok/daha Kahraman

inava

yeterli

İnavega

Unava

çok/daha yeterli

iega

İyi

iegega

uega

çok/daha İyi

ublavaka

Dini

Ublavakega

çok/daha Dini

intoresa

İlginç

İntoresega

Untoresa

çok/daha İlginç

libera

Özgür

Liberega

İlbera

çok/daha Özgür

era

Hafif

Erega

iera

çok/daha Hafif

əra

Ağır

ərega

iəra

çok/daha Ağır

dura

Güzel

Durega

idra

çok/daha Güzel

sola

Güneşli

Solega

isla

çok/daha Güneşli

kria

Gri

Kriega

ikria

çok/daha Gri

sekra

Gizli

Sekrega

isekra

çok/daha Gizli

badia

ilkel

Badiega

ibdia

Çok/daha ilkel

rəla

ilkel

rəlega

irla

Çok/daha ilkel

juva

Genç

juvega

ijva

Çok/daha Genç

şta

Bayat

Ştega

işta

Çok/daha Bayat

nedra

Aşağı

Nedrega

inedra

Çok/daha Aşağı

stupena

Aptal

Stupa

istupena

Çok/daha Aptal

ezoha

Alçak

Ezohega

iezoha

Çok/daha Alçak

feila

Faal

Feilega

ifila

Çok/daha Faal

reklita

acemi

Reklitega

irekliti

Çok/daha acemi

Vidi

Görmek

Videgi

ivdi

bakmak

Legi

okumak

Legegi

ilgi

ezberlemek

Pedi

yürümek

Pedegi

ipdi

Koşmak

Estita

Olmuş

Estitega

iestita

Çok/daha fazla olmuş

Medça

Söylenmiş

Medçega

imedça

Çok/daha söylenmiş

Meira

Gidik, gitmiş

Meirega

imeira

Çok/daha gidik

mədeptata

Alınmış

mədeptatega

imdeptata

Çok/daha alınmış

Megva

verik

Megvega

imegva

Çok/daha vermiş

Mefindata

Bulunmuş

Mefindatega

imfindata

Çok/daha bulunmuş

Mekrŏta

Koyulmuş

Mekrŏtega

imekrŏta

Çok/daha koyulmuş

Melva

Bırakmış

Melvega

imelva

Çok/daha bırakmış

Mesentuma

Hissetmiş

Mesentumega

imsentuma

Çok/daha hissetmiş

Meisera

göstermiş

Meiserega

imisera

Çok/daha göstermiş

Mekpa

Tutuk

Mekpega

imekpa

Çok/daha tutuk

Metna

Dönük

Metnega

imetna

Çok/daha dönük

Mejleba

Getirmiş

Mejlebega

imejleba

Çok/daha getirmiş

Mėiduma

Yardım etmiş

Mėidumega

imiduma

Çok/daha yardım etmiş

Mekta

Yazmış

Mektega

imekta

Çok/daha yazmış

Melda

Oynamış

Meldega

imelda

Çok/daha oynamış

məda

Katmış

mədega

imda

Çok/daha katmış

Medneşa

Tanışmış

Medneşega

imedneşa

Çok/daha tanışmış

Mekfa

Durmuş

Mekfega

imekfa

Çok/daha durmuş

Mesba

Konuşmuş

Mesbega

imesba

Çok/daha konuşmuş

Mesda

Oturmuş

Mesdega

imesda

Çok/daha oturmuş

Mevita

Beklemiş

Mevitega

imvita

Çok/daha beklemiş

Melga

Okumuş

Melgega

imelga

Çok/daha okumuş

Melza

Kaybolmuş

Melzega

imelza

Çok/daha kaybolmuş

Meşda

Düşük

Meşdega

imeşda

Çok/daha düşük

Mėştera

Satın almış

Mėşterega

imėştera

Çok/daha satın almış

Mereslata

Gönderilmiş

Mereslatega

imreslata

Çok/daha gönderilmiş

Mevna

Kazanmış

Mevnega

imevna

Çok/daha kazanmış

Medla

gelişmiş

Medlega

imedla

Çok/daha gelişmiş

Meita

Yetmiş

Meitega

imeita

Çok/daha yetmiş

Mekarça

Harcamış

Mekarçega

imkarça

Çok/daha harcamış

Memra

Ölmüş

Memrega

imemra

Çok/daha ölmüş

Mepda

Yürümüş

Mepdega

imepda

Çok/daha yürümüş

Megça

Sebep olmuş

Megçega

imegça

Çok/daha sebep olmuş

Mekpuma

Kabul etmiş

Mekpumega

imekpuma

Çok/daha kabul etmiş

Mereklina

Dayamış

Mereklinega

imreklina

Çok/daha dayamış

məperuma

açıklamış

məperumega

imperuma

Çok/daha açıklamış

Mesetra

Örtük

Mesetrega

imesetra

Çok/daha örtük

məsa

azalmış

məsega

imsa

Çok/daha azalmış

Mėlda

Dilemiş

Mėldega

imėlda

Çok/daha dilemiş

Mesgata

Seçilmiş

Mesgatega

imesgata

Çok/daha seçik

Mezgala

başarmış

Mezgalega

imezgala

Çok/daha başarmış

məneta

Anlamış

mənetega

imneta

Çok/daha anlamış

məma

Sevmiş

məmega

imma

Aşık

Mepesna

tartmış

Mepesnega

impesna

Çok/daha tartmış

Mekçata

Yakalanmış

Mekçatega

imekçata

Çok/daha yakalamış

Mednata

Tanınmış

Mednatega

imednata

Çok/daha tanınmış

Merçata

ulaşılmış

Merçatega

imerçata

Çok/daha ulaşılmış

Meplanuma

Planlanmış

Meplanumega

imeplanuma

Çok/daha planlanmış

məga

Davranmış

məgega

imga

Çok/daha davranmış

Mekluda

kapalı

Mekludega

imekluda

Çok/daha kapalı

Medankuma

Teşekkür etmiş

Medankumega

imdankuma

Çok/daha müteşekkir

mənakna

Edinmiş

mənaknega

imnakna

Çok/daha edinmiş

Meblira

Belirmiş

Meblirega

imeblira

Çok/daha belirmiş

Meneşra

Yaymış

Meneşrega

imneşra

Çok/daha yayık

Megardata

korunmuş

Megardatega

imgardata

Çok/daha korunmuş

Mekidenumata

kaydedilmiş

Mekidenumatega

imkidenumata

Çok/daha kayıtlı

Meremnata

Kontrol edilmiş

Meremnatega

imremnata

daha kontollü

Merma

atılmış

Mermega

imerma

Çok/daha atık

Mėterovumata

İtiraf edilmiş

Mėterovumatega

imterovumata

Çok/daha itiraflı

Mepreta

Hazır olmuş

Mepretega

imepreta

daha hazır

Mevnata

İstenmiş

Mevnatega

imevnata

çok/daha fazla istenmiş

mənkelata

Engel olunmuş

mənkelatega

imənkelata

Çok/daha engel olunmuş

Meliçata

Serilmiş

Meliçatega

imliçata

çok/daha fazla serik

Meredçumata

cevaplanmış

Meredçumatega

imredçumata

çok/daha fazla cevaplı

Meknektuma

bağlamış

Meknektumega

imeknektuma

çok/daha fazla bağlamış

Mevdega

Bakmış

Mevdesta

imevdega

çok/daha fazla bakmış

Meloŋa

uzamış

Meloŋega

imloŋa

çok/daha fazla uzamış

Meganala

Çalışmış

Meganalega

imganala

çok/daha fazla çalışmış

Meinça

Katılmış

Meinçega

iminça

çok/daha fazla katılmış

Meuma

Yapmış

Meumega

imeuma

çok/daha fazla yapmış

Mehva

Sahip olmuş

Mehvega

imehva

çok/daha fazla sahip

Mėnda

Denemiş

Mėndega

imėnda

Çok/daha fazla denemiş

Meja

Bir olmuş

Mejega

imja

çok/daha fazla bir olmuş

Mepka

Toplamış

Mepkega

imepka

çok/daha fazla toplamış

Meşra

Bilmiş

Meşrega

imeşra

çok/daha fazla bilmiş

Memna

Önemsemiş

Memnega

imemna

çok/daha f. Önemsemiş

Mevra

İşaret olmuş

Mevrega

imevra

çok/daha f. İşaret olmuş

məmruma

Emretmiş

məmrumega

iməmruma

çok/daha fazla emretmiş

Mėsema

incelemiş

Mėsemega

imsema

çok/daha fazla incelemiş

mėḥa

Yerleşik

mėḥega

imḥa

çok/daha fazla yerleşik

Mebsa

Geçik

Mebsega

imebsa

çok/daha fazla geçik

Metegnala

İşlemiş

Metegnalega

imtegnala

Çok/daha fazla işlemiş

Metreçuma

Tercih etmiş

Metreçumega

imetreçuma

çok/daha fazla t. Etmiş

Medradumata

Tehdit edilmiş

Medradumatega

imedradumata

çok/daha fazla tehditli

Mebjina

başlamış

Mebjinega

imebjina

çok/daha fazla başlamış

Mezra

Sürmüş

Mezrega

imezra

çok/daha fazla sürmüş

Mėteza

Uymuş

Mėtezega

imteza

çok/daha fazla uymuş

Mekonserva

saklamış

Mekonservega

imkonserva

çok/daha fazla saklamış

Mejria

ağlamış

Mejriega

imejria

çok/daha fazla ağlamış

Mekantuma

Şarkı söylemiş

Mekantumega

imkantuma

Çok şarkı söylemiş

məpiluma

Hitap etmiş

məpilumega

impiluma

çok/daha fazla h. Etmiş

Memuandeza

Endişelenmiş

Memuandezega

immuandeza

Çok/daha f. endişelenmiş

Meflava

Temiz olmuş

Meflavega

imeflava

çok/daha fazla temiz

Mejjuma

Etkilemiş

Mejjumega

imejjuma

çok/daha fazla etkilemiş

Medçega

Bağırmış

Medçesta

imedçega

çok/daha fazla bağırmış

Metança

Dokunmuş

Metançega

imtança

çok/daha fazla dokunmuş

Megva

Giymiş

Megvega

imgva

çok/daha fazla giymiş

Mesgeza

Önermiş

Mesgezega

imesgeza

çok/daha fazla önermiş

Memta

Korkmuş

Memtega

imemta

çok/daha fazla korkmuş

Menza

Kokmuş

Menzega

imenza

çok/daha fazla kokmuş

Merkaba

Binmiş

Merkabega

imerkaba

çok/daha fazla binmiş

Meikruma

Tahmin etmiş

Meikrumega

imikruma

Çok/daha fazla tahmin e.

Mehiha

kaymış

Mehihega

imhiha

çok/daha fazla kaymış

məduma

Eklemiş

mədumega

imduma

çok/daha fazla eklemiş

Mereklina

Yaslamış

Mereklinega

imreklina

çok/daha fazla Yaslamış

Medsetruma

Keşfetmiş

Medsetrumega

imedsetruma

çok/daha fazla keşfetmiş

Meşla

Çalmış

Meşlega

imeşla

çok/daha fazla çalmış

Meçha

Çekik

Meçhega

imeçha

çok/daha fazla çelmiş

Megarda

Savunmuş

Megardega

imgarda

çok/daha fazla savunmuş

Mekanba

Değişik

Mekanbega

imkanba

çok/daha fazla değişik

Mepermituma

İzin vermiş

Mepermitumega

impermituma

çok/daha fazla izinli

Metesga

Suçlamış

Metesgega

imtesga

Çok/daha fazla suçlamış

Medma

İnşa etmiş

Medmega

imedma

çok/daha fazla inşa etmiş

Mepinja

Boyamış

Mepinjega

impinja

çok/daha fazla boyamış

Mekmentuma

Yorumlamış

Mekmentumega

imekmentuma

çok/d. Fazla yorumlamış

meihira

ayrık

Meihirega

imihira

çok/daha fazla ayrık

Mesolva

çözmüş

Mesolvega

imsolva

çok/daha fazla çözmüş

Medsomna

uyanık

Medsomnega

imedsomna

çok/daha fazla uyanık

Mementa

Sanmış

Mementega

immenta

çok/daha fazla sanmış

Mėşruma

Israr etmiş

Mėşrumega

imşruma

çok/daha fazla ısrar etmiş

Metha

Dökmüş

Methega

imetha

çok/daha fazla dökük

Mekza

Öpmüş

Mekzega

imekza

Çok/daha fazla öpmüş

Merza

Yarışmış

Merzega

imerza

çok/daha fazla yarışmış

Mevda

Görmüş

Mevdega

imevda

çok/daha fazla görmüş

Mementa

Düşünmüş

Mementega

immenta

çok/daha fazla düşünmüş

Mediçvana

Kastetmiş

Mediçvanega

imdiçvana

çok/daha fazla kastetmiş

Meuma

Sağlamış

Meumega

imeuma

çok/daha fazla sağlamış

Meflovuma

Takip etmiş

Meflovumega

imeflovuma

çok/daha fazla t. Etmiş

məmena

hoşlanmış

məmenega

immena

çok/daha fazla hoşlanmış

Meinşa

Kurmuş

Meinşega

iminşa

çok/daha fazla kurmuş

Mehta

Ödemiş

Mehtega

imehta

çok/daha fazla ödemiş

Meblava

İnanmış

Meblavega

imeblava

Çok/daha fazla inanmış

Memurta

Yönlendirmiş

Memurtega

immurta

çok/d. fazla Yönlendirmiş

Meoferuma

Teklif etmiş

Meoferumega

imeoferuma

çok/d. fazla Teklif etmiş

Mersa

Kalık

Mersega

imersa

çok/daha fazla Kalık

Mėspera

ummuş

Mėsperega

imėspera

çok/daha fazla ummuş

Meslata

Satılmış

Meslatega

imeslata

çok/daha fazla Satılmış

Mevça

İzlemiş

Mevçega

imevça

çok/daha fazla İzlemiş

Mėtezuma

Uygulamış

Mėtezumega

imtezuma

çok/daha fazla Uygulamış

Melrena

Öğrenmiş

Melrenega

imelrena

çok/daha fazla Öğrenmiş

Megla

Büyümüş

Meglega

imegla

çok/daha fazla Büyümüş

Mesvartuma

Desteklemiş

Mesvartumega

imesvartuma

Çok/d. fazla Desteklemiş

Mesvisuma

Servis etmiş

Mesvisumega

imesvisuma

çok/d. fazla Servis etmiş

Mehha

yükselmiş

Mehhega

imehha

çok/daha fazla yükselmiş

mesreta

Sürtük

mesreta

imesreta

çok/daha fazla Sürtük

Mehevdenuma

kanıtlamış

Mehevdenumega

imehevdenuma

çok/daha fazla kanıtlamış

Mezna

Girik

Meznega

imezna

çok/daha fazla Girik

Memhelga

İlgilenmiş

Memhelgega

imemhelga

çok/daha fazla İlgilenmiş

Mekontra

Karşı olmuş

Mekontrega

imkontra

çok/daha fazla Karşı

Meşerfaha

Not almış

Meşerfahega

imşerfaha

çok/d. fazla Not almış

Mekristuma

Merak etmiş

Mekristumega

imekristuma

çok/d. fazla Merak etmiş

Meşvara

acı çekmiş

Meşvarega

imeşvara

Çok/d. fazla acı çekmiş

Mekmena

Paylaşmış

Mekmenega

imekmena

çok/daha fazla Paylaşmış

Mezrotuma

Ziyaret etmiş

Mezrotumega

imezrotuma

çok/daha fazla

Meĥana

Zor olmuş

Meĥanega

imĥana

çok/d. fazla Ziyaret etmiş

mərseiha

Varsaymış

mərseihega

imərseiha

çok/daha fazla Varsaymış

Meora

Yerine koymuş

Meorega

imeora

Çok Yerine koymuş

Medçapera

Bahsetmiş

Medçaperega

imedçapera

çok/daha fazla Bahsetmiş

Meggera

kaçırmış

Meggerega

imeggera

çok/daha fazla kaçırmış

Meita

Vuruk

Meitega

imita

çok/daha fazla Vuruk

Mėtrosuma

İtiraz etmiş

Mėtrosumega

imėtrosuma

Çok İtiraz etmiş

Mėntegruma

Tamamlamış

Mėntegrumega

imėntegruma

daha fazla Tamamlamış

Merda

Gülmüş

Merdega

imerda

çok/daha fazla Gülmüş

Medşa

taşımış

Medşega

imedşa

çok/daha fazla taşımış

məlasa

sallamış

məlasega

imlasa

çok/daha fazla sallamış

Mevla

Uçmuş

Mevlega

imevla

çok/daha fazla Uçmuş

Metva

Dövmüş

Metvega

imetva

çok/daha fazla Dövmüş

Metarjata

Hedef olmuş

Metarjatega

imtarjata

çok/daha fazla Hedef

Meztuma

Ayarlamış

Meztumega

imeztuma

çok/daha fazla Ayarlamış

Megeltara

Kaldırmış

Megeltarega

imgeltara

çok/daha fazla Kaldırmış

mefə

Beslemiş

Mefėga

imfə

çok/daha fazla Beslemiş

Metelmita

Sınırlamış

Metelmitega

imtelmita

Çok/daha fazla Sınırlamış

Meometa

Ölçmüş

Meometega

imeometa

çok/daha fazla Ölçmüş

Meinternuma

İçermiş

Meinternumega

iminternuma

çok/daha fazla İçermiş

Mepromisa

Söz vermiş

Mepromisega

imepromisa

çok/daha fazla Söz vermiş

Mėlonuma

İlan etmiş

Mėlonumega

imlonuma

çok/daha fazla İlan etmiş

Meska

Ayrık

Meskega

imeska

çok/daha fazla Ayrık

Meğarka

Batık

Meğarkega

imğarka

çok/daha fazla Batık

Mėdiça

Eğitmiş

Mėdiçega

imdiça

çok/daha fazla Eğitmiş

Mefalguma

Fark etmiş

Mefalgumega

imfalguma

çok/daha fazla Fark etmiş

Metevza

Dağıtmış

Metevzega

imtevza

çok/daha fazla Dağıtmış

Mehedra

Hatırlamış

Mehedrega

imhedra

Çok/daha fazla Hatırlamış

Metekbara

Haber vermiş

Metekbarega

imtekbara

çok Haber vermiş

Mekpuma

Onaylamış

Mekpumega

imkpuma

çok/daha fazla Onaylamış

Mevtuma

Oy vermiş

Mevtumega

imevtuma

çok/daha fazla Oy vermiş

Meṭaura

türemiş

Meṭaurega

imṭaura

çok/daha fazla türemiş

Mejompa

Zıplamış

Mejompega

imjompa

çok/daha fazla Zıplamış

Memna

Önemli olmuş

Memnega

imemna

çok/daha fazla Önemli

Mebna

İyi olmuş

Mebnega

imebna

çok/daha fazla İyi olmuş

Mesiha

Saymış

Mesihega

imsiha

çok/daha fazla Saymış

Mėherhutuma

Egzersiz yapmış

Mėherhutuma

imherhutuma

çok Egzersiz yapmış

Merla

yuvarlamış

Merlega

imerla

Çok yuvarlamış

Mejrikata

İncinmiş

Mejrikatega

imejrikata

çok/daha fazla İncinmiş

Mepnuma

Takdir etmiş

Mepnumega

imepnuma

çok/d. fazla Takdir etmiş

Mekolduma

Sıralamış

Mekoldumega

imkolduma

çok/daha fazla Sıralamış

Mesrana

Kuşatmış

Mesranega

imesrana

çok/daha fazla Kuşatmış

Mezgâta

Yakınmış

Mezgâtega

imezgâta

çok/daha fazla Yakınmış

Metba

Basık

Metbega

imetba

çok/daha fazla Basık

Mefra

Uzak olmuş

Mefrega

imefra

çok/daha fazla u. olmuş

fara

Uzak

Farega

İfra

Daha/çok uzak

Mekontinuma

Devam etmiş

Mekontinumega

imkontinuma

çok/daha fazla d. Etmiş

Zetrema

Gergim

Zetremega

İzetrema

Çok gergin

mərestata

Tutuklanmış

mərestatega

imrestata

Çok/daha fazla tutuklamış

veda

Geniş

Vedega

İvda

Çok/daha geniş

Memexa

karışık

Memexega

immexa

çok/daha fazla karışık

mədə(meadea)

başvurmuş

mədėga

imdə(imdea)

çok/daha fazla başvurmuş

Mebfuma

Zedelemiş

Mebfumega

imebfuma

çok/daha fazla Zedelemiş

Nova

Yeni

Novega

İnva

çok/daha fazla yeni

Meorduma

Düzenlemiş

Meordumega

imeorduma

çok Düzenlemiş

Meharşa

Pişik

Meharşega

imharşa

çok/daha fazla Pişik

Metelka

Kilitlemiş

Metelkega

imtelka

çok/daha fazla Kilitlemiş

menə

Yakmış

Menega

imnə

çok/daha fazla Yakmış

Megnalfinema

Emekli olmuş

Megnalfinemega

imegnalfinema

Çok/daha fazla Emekli

Mevna

Gelmiş

Mevnega

imevna

çok/daha fazla Gelmiş

Meistada

Kullanmış

Meistadega

imistada

çok/daha fazla Kullanmış

Memulda

Sormuş

Memuldega

immulda

çok/daha fazla Sormuş

Mesörça

Aramış

Mesörçega

imsörça

çok/daha fazla Aramış

Mepdega

Koşmuş

Mepdesta

impdega

çok/daha fazla Koşmuş

məvantuma

İlerlemiş

məvantumega

imvantuma

çok/daha fazla İlerlemiş

məuda

duymuş

məudega

iməuda

çok/daha fazla duymuş

Mevta

Yaşamış

Mevtega

imevta

çok/daha fazla Yaşamış

meṿiza

üremiş

meṿizega

imṿiza

çok/daha fazla üremiş

apera

açık

aperega

iapera

Çok/daha fazla açık

Meçza

Çizik

Meçzega

imeçza

çok/daha fazla Meçza

Mejlena

Yalan olmuş

Mejlenega

imejlena

çok/daha fazla y. olmuş

Mebra

Kırık

Mebrega

imebra

çok/daha fazla Kırık

Mėrta

Artık

Mėrtega

imėrta

çok/daha fazla Artık

Meşka

Kesik

Meşkega

imeşka

çok/daha fazla Kesik

graza

Şişman

Grazega

İgraza

obez

Mensa

Sunmuş

Mensega

imensa

çok/daha fazla Sunmuş

Mezikra

Anmış

Mezikrega

imzikra

çok/daha fazla Anmış

Mėdra

yönetmiş

Mėdrega

imėdra

Çok/daha fazla yönetmiş

Meporketa

Unutmuş

Meporketega

imporketa

çok/daha fazla Unutmuş

Mekga

Kaçmış

Mekgega

imekga

çok/daha fazla Kaçmış

məudega

Dinlemiş

məudesta

iməudega

çok/daha fazla Dinlemiş

Meggera

Çıkarmış

Meggerega

imeggera

çok/daha fazla Çıkarmış

Mejansa

Yansımış

Mejansega

imjansa

çok/daha fazla Yansımış

Mesba

Doluk

Mesbega

imesba

çok/daha fazla Doluk

Megerra

Savaşmış

Megerrega

imegerra

çok/daha fazla Savaşmış

Mepşa

İtmiş

Mepşega

imepşa

çok/daha fazla itmiş

Medça

Öğrenmiş

Medçega

imedça

çok/daha fazla öğrenmiş

Medda

Sığmış

Meddega

imedda

Çok/daha fazla sığmış

məlka

Asık

məlkega

iməlka

çok/daha fazla asık

mesegnuma

İmzalamış

Mesegnumega

imsegnuma

çok/daha fazla imzalamış

Metreva

Gezmiş

Metrevega

imetreva

çok/daha fazla gezmiş

Meimaga

Hayal olmuş

Meimagega

imimaga

çok/daha hayal olmuş

Menasja

Doğmuş

Menasjega

imnasja

Çok doğmuş

memria

Evlenmiş

memriega

imemria

Çok evlenmiş

Metrinka

İçmiş

Metrinkega

imetrinka

Çok/daha fazla içmiş

Menra

Yaklaşmış

Menrega

imenra

çok/daha fazla yaklaşık

Mejkuma

Yüklemiş

Mejkumega

imejkuma

çok/daha fazla yüklemiş

Meçsapuma

Cezbetmiş

Meçsapumega

imeçsapuma

Çok/daha fazla cezbetmiş

Mekguma

Davet etmiş

Mekgumega

imekguma

çok/d. Fazla davet etmiş

Mevörna

Uyarmış

Mevörnega

imvörna

çok/daha fazla uyarmış

mejsa

Yüzmüş

Mejsega

imejsa

çok/daha fazla yüzmüş

Merta

Yönelmiş

Mertega

imerta

çok/daha fazla yönelik

Meçra

Üşümüş

Meçrega

imeçra

çok/daha fazla üşümüş

Melâ

Yok olmuş

Meləga

imlâ

çok/daha fazla yok olmuş

Meiteşa

Yetişmiş

Meiteşega

imiteşa

çok/daha fazla yetişmiş

Meburna

Yanık

Meburnega

iṃurna

çok/daha fazla yanık

Mepluva

Yağmış

Mepluvega

imepluva

çok/daha fazla yağmış

Metvera

Buruk

Metverega

imetvera

Çok/daha fazla buruk

məra

Var olmuş

mərega

imra

çok/daha fazla var olmuş

Mezüa

Üzmüş

Mezüega

imzüa

çok/daha fazla üzmüş

Mėgüha

Üye olmuş

Mėgühega

imgüha

çok/daha fazla üye

Meża

Üretmiş

Meżega

imża

çok/daha fazla üretmiş

Mebha

Usanmış

Mebhega

imebha

çok/daha fazla usanmış

Megtiha

Uğramış

Megtihega

imegtiha

çok/daha fazla uğramış

Meşna

Tırmanmış

Meşnega

imeşna

çok/daha fazla tırmanmış

Meteşla

Teslim olmuş

Meteşlega

imteşla

çok/daha teslim olmuş

Mekraça

Tedavi olmuş

Mekraçega

imekraça

çok/daha fazla tedavili

Metda

Tatmış

Metdega

imetda

Çok/daha fazla tatmış

mepesneşa

Tartışmış

Mepesneşega

impesneşa

çok/daha fazla tartışmış

Metra

Taramış

Metrega

imetra

çok/daha fazla taralı

Meşkota

Şahit olmuş

Meşkotega

imeşkota

çok/daha fazla şahit

Megma

Silik

Megmega

imegma

çok/daha fazla silik

Meffa

Susmuş

Meffega

imeffa

çok/daha fazla susmuş

Memla

Soluk

Memlega

imemla

çok/daha fazla soluk

Melda

Sadık olmuş

Meldega

imelda

çok/daha fazla sadık

məgra

Razı olmuş

məgrega

iməgra

çok/daha fazla razı

mebaŋa

Patlak

Mebaŋega

iṃaŋa

çok/daha fazla patlak

Memsa

Özlemiş

Memsega

imemsa

Çok/daha fazla özlemiş

Merbeta

Ovmuş

Merbetega

imerbeta

çok/daha fazla ovmuş

Melha

Övmüş

Melhega

imelha

çok/daha fazla övmüş

Memaŋa

Meşgul etmiş

Memaŋega

immaŋa

çok/daha meşgul etmiş

Mėteva

Kutlamış

Mėtevega

imteva

çok/daha fazla kutlamış

Megürdara

Kurtarmış

Megürdarega

imgürdara

çok/daha fazla kurtarmış

Mekisra

Kopuk

Mekisrega

imkisra

çok/daha fazla kopuk

Mekza

Kızmış

Mekzega

imekza

çok/daha fazla öfkeli

Mekzora

Kızarmış

Mekzorega

imekzora

çok/daha fazla kızarık

Mėina

İnik

Mėinega

imina

çok/daha fazla inik

mekneva

İletmiş

Meknevega

imekneva

Çok/daha fazla iletmiş

Mebteka

Güvenmiş

Mebtekega

imebteka

çok/daha fazla güvenli

mesekra

Gizli olmuş

Mesekrega

imsekra

çok/daha fazla gizli

Meskeza

Yarık

Meskezega

imeskeza

çok/daha fazla yarık

Mevropa

Dürmüş

Mevropega

imevropa

çok/daha fazla dürük

Mevanda

Dolaşık

Mevandega

imvanda

çok/daha fazla dolaşık

Mehka

Dikik

Mehkega

imehka

çok/daha fazla dikik

Meplanta

Dikik

Meplantega

imeplanta

çok/daha fazla dikik

Medŏ

Danışık

Medega

imdŏ

çok/daha fazla danışık

Meşelpa

Çarpık

Meşelpega

imşelpa

çok/daha fazla çarpık

Mehiera

Ermiş

Mehierega

imhiera

Çok/daha fazla ermiş

Medvida

Bölük

Medvidega

imedvida

çok/daha fazla bölük

Merdeta

Başarmış

Merdetega

imerdeta

çok/daha fazla başarmış

Meştuda

Araştırmış

Meştudega

imeştuda

çok/daha fazla araştırmış

Memna

Ele almış

Memnega

imemna

çok/daha fazla ele almış

Meflova

akmış

Meflovega

imeflova

çok/daha fazla akmış


Bilim dalı örnekleri

Category : Dil bilgisi

Bilim dalı Nomuli Bilimle uğraşan nomuli
Biyometeoroloji vithevahşero biyometeorolog vithevahmaşro
Elektrobiyoloji ieluvitşero elektrobiyolog ieluvitmaşro
anestezioloji Nestelşero Anesteziolog nestelmaşro
Bakteriyoloji Vakterihşero Bakteriyolog Vakterihmaşro
Diyalektoloji Maşero Diyalektolog Mamaşro
endokrinoloji Ensarhaşero endokrinolog Ensarhamaşro
Hidrobiyoloji Suvitşero Hidrobiyolog Suvitmaşro
Karakteroloji Kertorşero Karakterolog Kertormaşro
Mikrobiyoloji Jerimşero Mikrobiyolog Jerimmaşro
Nanoteknoloji expendehnaşero Nanoteknolog Expendehnamaşro
Parapsikoloji Auddigşero Parapsikolog Auddigmaşro
Psikopatoloji Ro’asnesşero Psikopatolog Ro’asnesmaşro
Radyobiyoloji Radivitşero Radyobiyolog Radivitmaşro
Diyabetoloji Diabetşero Diyabetolog Diabetmaşro
Epidemiyoloji Sastasnesşero Epidemiyolog sastasnesmaşro
Epistemoloji Şerşero Epistemolog Şermaşro
Fenomenoloji Vidatşero Fenomenolog vidatmaşro
fitopatoloji plantasnesşero fitopatolog Plantasnesmaşro
Helmintoloji Vermaşero Helmintolog vermamaşro
Hidrojeoloji akveḥşero Hidrojeolog akveḥmaşro
Jeomorfoloji eḥirvaşero Jeomorfolog eḥirvamaşro
Paleontoloji Vuzelşero Paleontolog Vuzelmaşro
Parazitoloji Parasitşero Parazitolog parasitmaşro
Travmatoloji Deromşero Travmatolog Derommaşro
Antropoloji Hemşero Antropolog Hemmaşro
Dermatoloji Dermaşero Dermatolog Dermamaşro
Embriyoloji Krevşero Embriyolog Krevmaşro
Farmakoloji Heloçşero Farmakolog Heloçmaşro
Kardiyoloji Qardaşero Kardiyolog Qardamaşro
Kromatoloji Gunşero Kromatolog Gunmaşro
Kraniyoloji Skulşero Kraniyolog Skulmaşro
Kriminoloji Sugşero Kriminolog Sugmaşro
Leksikoloji baratşero Leksikolog baratmaşro
Meteoroloji Hevahşero Meteorolog Hevahmaşro
Oftamoloji Vidşero Oftamolog Vidmaşro
Terminoloji Tarimşero Terminolog Tarimmaşro
toksikoloji uşşero toksikolog uşmaşro
Aktinoloji Solorşero Aktinolog Solormaşro
Anjiyoloji Veinşero Anjiyolog Veinmaşro
Dendroloji Arbaşero Dendrolog Arbamaşro
Deontoloji Rulşero Deontolog Rulmaşro
Entomoloji Bocaşero Entomolog Bocamaşro
Fütüroloji ḟuturşero Fütürolog ḟuturmaşro
Glasyoloji Hacuşero Glasyolog Hacumaşro
Hematoloji saŋaşero Hematolog saŋamaşro
Hepatoloji nerliberşero Hepatolog nerlibermaşro
Hititoloji Hititşero Hititolog Hititmaşro
İmmünoloji imunşero İmmünolog imunmaşro
jinekoloji Feminşero jinekolog Feminmaşro
kriptoloji sefraşero kriptolog seframaşro
Metodoloji Vihşerşero Metodolog Vihşermaşro
Mineroloji Keşmaşero Minerolog Keşmamaşro
Müzikoloji Dursonşero Müzikolog Dursonmaşro
Ornitoloji Birdaşero Ornitolog Birdamaşro
Semiyoloji iserşero Semiyolog isermaşro
Sinekoloji behmarşero Sinekolog behmarmaşro
Sümeroloji sümerşero Sümerolog sümermaşro
Tanatoloji Moremşero Tanatolog Moremmaşro
Veksilloloji Elnesşero Veksillolog Elnesmaşro
Arkeoloji kazşero Arkeolog kazmaşro
Etimoloji Baratkekşero Etimolog Baratkekmaşro
Etiyoloji Goçşero Etiyolog Goçmaşro
Fizyoloji tegnalşero Fizyolog tegnalmaşro
Frenoloji mentaşero Frenolog mentamaşro
Grafoloji Ketşero Grafolog Ketmaşro
Hidroloji Suşero Hidrolog Sumaşro
Hindoloji İndaşero Hindolog İndamaşro
Histoloji tesutşero Histolog tesutmaşro
Kozmoloji onversşero Kozmolog onversmaşro
Kronoloji temşero Kronolog temmaşro
Ksiloloji vodenşero Ksilolog vodenmaşro
Limnoloji Somenşero Limnolog Somenmaşro
Morfoloji formşero Morfolog formmaşro
Nekroloji morşero Nekrolog mormaşro
Osteoloji Osteşero Osteolog Ostemaşro
Petroloji Litşero Petrolog Litmaşro
Psikoloji Ro’şero Psikolog Ro’maşro
Radyoloji radiaşero Radyolog radiamaşro
Seksoloji Sesşero Seksolog Sesmaşro
Sismoloji ardrikaşero Sismolog ardrikamaşro
sosyoloji Sastaşero sosyolog Sastamaşro
Teknoloji Dehşaşero Teknolog Dehşamaşro
Teleoloji Haiumşero Teleolog Haiummaşro
türkoloji Türkaşero türkolog Türkamaşro
Aeroloji Hevahsferşero Aerolog Hevahsfermaşro
Biyoloji Vitşero Biyolog Vitmaşro
Fenoloji Nadmeşero Fenolog Nadmemaşro
Filoloji imşero Filolog immaşro
fonoloji Sonşero fonolog Sonmaşro
İdeoloji idşero İdeolog idmaşro
Litoloji Litşero Litolog Litmaşro
Mikoloji Setoşşero Mikolog Setoşmaşro
mitoloji Lekantşero mitolog Lekantmaşro
Nöroloji Monatşero Nörolog Monatmaşro
Onkoloji sanzerşero Onkolog sanzermaşro
Ontoloji aresşero Ontolog aresmaşro
Patoloji asnesşero Patolog asnesmaşro
Pedoloji Turabşero Pedolog Turabmaşro
Sinoloji çiŋaşero Sinolog çiŋamaşro
Sitoloji kuharvitşero Sitolog kuharvitmaşro
Topoloji Visahalşero Topolog Visahalmaşro
Viroloji ferozşero Virolog ferozmaşro
Ekoloji Deisşero Ekolog Deismaşro
Etoloji ranagşero Etolog ranagmaşro
Jeoloji eḥşero Jeolog eḥmaşro
Önoloji Vîanşero Önolog Vîanmaşro
Teoloji elhaşero Teolog elhamaşro
Üroloji Vahizşero Ürolog Vahizmaşro
zooloji ranşero zoolog ranmaşro