Bilim dalı örnekleri

Bilim dalı Nomuli Bilimle uğraşan nomuli
Biyometeoroloji vithevahşero biyometeorolog vithevahmaşro
Elektrobiyoloji ieluvitşero elektrobiyolog ieluvitmaşro
anestezioloji Nestelşero Anesteziolog nestelmaşro
Bakteriyoloji Vakterihşero Bakteriyolog Vakterihmaşro
Diyalektoloji Maşero Diyalektolog Mamaşro
endokrinoloji Ensarhaşero endokrinolog Ensarhamaşro
Hidrobiyoloji Suvitşero Hidrobiyolog Suvitmaşro
Karakteroloji Kertorşero Karakterolog Kertormaşro
Mikrobiyoloji Jerimşero Mikrobiyolog Jerimmaşro
Nanoteknoloji expendehnaşero Nanoteknolog Expendehnamaşro
Parapsikoloji Auddigşero Parapsikolog Auddigmaşro
Psikopatoloji Ro’asnesşero Psikopatolog Ro’asnesmaşro
Radyobiyoloji Radivitşero Radyobiyolog Radivitmaşro
Diyabetoloji Diabetşero Diyabetolog Diabetmaşro
Epidemiyoloji Sastasnesşero Epidemiyolog sastasnesmaşro
Epistemoloji Şerşero Epistemolog Şermaşro
Fenomenoloji Vidatşero Fenomenolog vidatmaşro
fitopatoloji plantasnesşero fitopatolog Plantasnesmaşro
Helmintoloji Vermaşero Helmintolog vermamaşro
Hidrojeoloji akveḥşero Hidrojeolog akveḥmaşro
Jeomorfoloji eḥirvaşero Jeomorfolog eḥirvamaşro
Paleontoloji Vuzelşero Paleontolog Vuzelmaşro
Parazitoloji Parasitşero Parazitolog parasitmaşro
Travmatoloji Deromşero Travmatolog Derommaşro
Antropoloji Hemşero Antropolog Hemmaşro
Dermatoloji Dermaşero Dermatolog Dermamaşro
Embriyoloji Krevşero Embriyolog Krevmaşro
Farmakoloji Heloçşero Farmakolog Heloçmaşro
Kardiyoloji Qardaşero Kardiyolog Qardamaşro
Kromatoloji Gunşero Kromatolog Gunmaşro
Kraniyoloji Skulşero Kraniyolog Skulmaşro
Kriminoloji Sugşero Kriminolog Sugmaşro
Leksikoloji baratşero Leksikolog baratmaşro
Meteoroloji Hevahşero Meteorolog Hevahmaşro
Oftamoloji Vidşero Oftamolog Vidmaşro
Terminoloji Tarimşero Terminolog Tarimmaşro
toksikoloji uşşero toksikolog uşmaşro
Aktinoloji Solorşero Aktinolog Solormaşro
Anjiyoloji Veinşero Anjiyolog Veinmaşro
Dendroloji Arbaşero Dendrolog Arbamaşro
Deontoloji Rulşero Deontolog Rulmaşro
Entomoloji Bocaşero Entomolog Bocamaşro
Fütüroloji ḟuturşero Fütürolog ḟuturmaşro
Glasyoloji Hacuşero Glasyolog Hacumaşro
Hematoloji saŋaşero Hematolog saŋamaşro
Hepatoloji nerliberşero Hepatolog nerlibermaşro
Hititoloji Hititşero Hititolog Hititmaşro
İmmünoloji imunşero İmmünolog imunmaşro
jinekoloji Feminşero jinekolog Feminmaşro
kriptoloji sefraşero kriptolog seframaşro
Metodoloji Vihşerşero Metodolog Vihşermaşro
Mineroloji Keşmaşero Minerolog Keşmamaşro
Müzikoloji Dursonşero Müzikolog Dursonmaşro
Ornitoloji Birdaşero Ornitolog Birdamaşro
Semiyoloji iserşero Semiyolog isermaşro
Sinekoloji behmarşero Sinekolog behmarmaşro
Sümeroloji sümerşero Sümerolog sümermaşro
Tanatoloji Moremşero Tanatolog Moremmaşro
Veksilloloji Elnesşero Veksillolog Elnesmaşro
Arkeoloji kazşero Arkeolog kazmaşro
Etimoloji Baratkekşero Etimolog Baratkekmaşro
Etiyoloji Goçşero Etiyolog Goçmaşro
Fizyoloji tegnalşero Fizyolog tegnalmaşro
Frenoloji mentaşero Frenolog mentamaşro
Grafoloji Ketşero Grafolog Ketmaşro
Hidroloji Suşero Hidrolog Sumaşro
Hindoloji İndaşero Hindolog İndamaşro
Histoloji tesutşero Histolog tesutmaşro
Kozmoloji onversşero Kozmolog onversmaşro
Kronoloji temşero Kronolog temmaşro
Ksiloloji vodenşero Ksilolog vodenmaşro
Limnoloji Somenşero Limnolog Somenmaşro
Morfoloji formşero Morfolog formmaşro
Nekroloji morşero Nekrolog mormaşro
Osteoloji Osteşero Osteolog Ostemaşro
Petroloji Litşero Petrolog Litmaşro
Psikoloji Ro’şero Psikolog Ro’maşro
Radyoloji radiaşero Radyolog radiamaşro
Seksoloji Sesşero Seksolog Sesmaşro
Sismoloji ardrikaşero Sismolog ardrikamaşro
sosyoloji Sastaşero sosyolog Sastamaşro
Teknoloji Dehşaşero Teknolog Dehşamaşro
Teleoloji Haiumşero Teleolog Haiummaşro
türkoloji Türkaşero türkolog Türkamaşro
Aeroloji Hevahsferşero Aerolog Hevahsfermaşro
Biyoloji Vitşero Biyolog Vitmaşro
Fenoloji Nadmeşero Fenolog Nadmemaşro
Filoloji imşero Filolog immaşro
fonoloji Sonşero fonolog Sonmaşro
İdeoloji idşero İdeolog idmaşro
Litoloji Litşero Litolog Litmaşro
Mikoloji Setoşşero Mikolog Setoşmaşro
mitoloji Lekantşero mitolog Lekantmaşro
Nöroloji Monatşero Nörolog Monatmaşro
Onkoloji sanzerşero Onkolog sanzermaşro
Ontoloji aresşero Ontolog aresmaşro
Patoloji asnesşero Patolog asnesmaşro
Pedoloji Turabşero Pedolog Turabmaşro
Sinoloji çiŋaşero Sinolog çiŋamaşro
Sitoloji kuharvitşero Sitolog kuharvitmaşro
Topoloji Visahalşero Topolog Visahalmaşro
Viroloji ferozşero Virolog ferozmaşro
Ekoloji Deisşero Ekolog Deismaşro
Etoloji ranagşero Etolog ranagmaşro
Jeoloji eḥşero Jeolog eḥmaşro
Önoloji Vîanşero Önolog Vîanmaşro
Teoloji elhaşero Teolog elhamaşro
Üroloji Vahizşero Ürolog Vahizmaşro
zooloji ranşero zoolog ranmaşro