Ahlak dışı yapıcı

Bu ekler“po-“ veya “har-“ ön ekidir. İki ekte aynı manaya gelir.

Nomuli Türkçe
Barato Kelime
Pobrato/harbarato Küfür
Laborhoto Ücret
Polborhoto/Harlaborhoto rüşvet
Log out of this account

Leave a Reply