Tenmel ölçüsü misalleri

“Tenmel” ölçüsü için aslında türkçedeki “-lendirme, -leştirme” kalıbının bir karşılığıdır. Bu ölçü için kelimenin en az 3 sessiz harf içermesi gerekir. Eğer sadece 2 sessiz harf varsa “tenmeh” halini alır bu ölçü Misallere geçelim daha iyi anlamanız için;

TÜRKÇE NOMULI ÖLÇÜLÜ MANA
Bilinç Şerato Teşreto Bilinçlendirme
Derece Dekro Tedkero Derecelendirme
İlişki imneşo Teimeneşo İlişkilendirme
kuvvet Forzo Tefrezo Kuvvetlendirme
Lezzet delijio Tedliejio Lezzetlendirme
taksit ṙato teṙteho Taksitlendirme
Şiddet Volanzo Tevlenzo Şiddetlendirme
netice Leseto Telseto Neticelendirme
Belge şavo Teşveho Belgelendirme
Biçim Formo Tefremo Biçimlendirme
bilgi Şero Teşreho Bilgilendirme
Cisim Keşmo Tekşemo Cisimlendirme
Çeşit tipo Tetiepo Çeşitlendirme
Çiçek Floro Teflero Çiçeklendirme
değer Valo Tevleho Değerlendirme
Gölge şadom Teşdemo Gölgelendirme
Görev Misöno Temşeno Görevlendirme
Heves Fedo tefdeho Heveslendirme
Hüzün tristezo Tetrestezo Hüzünlendirme
kredi çaredo teçredo Kredilendirme
Örgüt Laboralo Telberalo Örgütlendirme
Örnek Axamo təxemo Örneklendirme
Proje Progo Teprego Projelendirme
Resim imajo Teimejo Resimlendirme
Sahip Havo Tehveho Sahiplendirme
Sinir Soreno Tesreno Sinirlendirme
şeref Şarovo Teşrevo Şereflendirme
Şüphe Sofo Tesfeho Şüphelendirme
Tarif deno Tedneho Tariflendirme
Tercih Toreço Tetreço Tercihlendirme
ücret preçepito Tepreçepito Ücretlendirme
vergi Guvo Tegveho Vergilendirme
Alev Flamo Teflemo Alevlendirme
Ateş Fravo Tefrevo Ateşlendirme
Faiz endiro Tėndero Faizlendirme
İsim Nomo Tenmeho İsimlendirme
neşe Şoiho Teşieho Neşelendirme
Ödül Meteno Temteno Ödüllendirme
Ölçü Ometo Teomteho Ölçülendirme
Renk Koloro Teklero Renklendirme
Çim Zuto Tezteho Çimlendirme
Dil Liŋuo Telneguo Dillendirme
güç Gügo Teggeho Güçlendirme
Kök Keko Tekkeho Köklendirme
Küf Mufo Temfeho Küflendirme
Nem subuho Tesbeho Nemlendirme
Ses Sono Tesneho Seslendirme
Süs Orno Teorneho Süslendirme
Süt Lakto Telketo Sütlendirme
Yön Ruto Terteho Yönlendirme
Ayrıntı Ditelo Tedtelo Ayrıntılandırma
Baharat Sunlo Tesnelo Baharatlandırma
Heyecan Apeiho təpieho Heyecanlandırma
Mükafat Regalo Tergelo Mükafatlandırma
Numara numero Tenmero Numaralandırma
Ruhsat Roçoto Terçeto Ruhsatlandırma
Toprak Turabo Tetrebo Topraklandırma
Alaka İmneşo Teimeneşo Alakalandırma
Anlam Aneto tənteho Anlamlandırma
boyut siso Tesieso Boyutlandırma
cevap Redço Terdeço Cevaplandırma
Dalga vevo Tevveho Dalgalandırma
Detay Ditelo Tedtelo Detaylandırma
duygu Sento Tesneto Duygulandırma
Fayda Pragmo Tepregmo Faydalandırma
Fiyat Prazo Teprezo Fiyatlandırma
Kanat Vanko Tevneko Kanatlandırma
konum eḥo eḥumo konumlandırma
Merak Kuristo Tekresto Meraklandırma
Sayfa Pago Tepgeho Sayfalandırma
Sıfat Estavaro Tėstevaro Sıfatlandırma
Sınıf Klaso Tekleso Sınıflandırma
Sınır Limito Telmito Sınırlandırma
Silah Vapeno Tevpeno Silahlandırma
Telaş Alado təldeho Telaşlandırma
Ağaç Arbo tərbeho Ağaçlandırma
akıl Mento Temneto Akıllandırma
Grup Aro Arumo Gruplandırma
Hava Hevaho Tehveho Havalandırma
Hırs İvno Teiveno Hırslandırma
ışık Luxo Telkeso ışıklandırma
umut espero Tėspero umutlandırma
Bal ieşo Teişeho Ballandırma
Can gano Tegneho Canlandırma
Son Fino Tefieno Sonlandırma
Tat Tado Tetdeho Tatlandırma
su Akvo təkveho sulandırma
Anormal Aneteza təntezo Anormalleştirme
Dinamik dnameka Tednemeko Dinamikleştirme
Etkisiz amufka təmfeko Etkisizleştirme
Geleneksel Venitalaka Tevnetalako Gelenekselleştirme
Homojen Homṭaura Tehmeṭauro Homojenleştirme
Kişisel Jisiaka Tejsəko Kişiselleştirme
küresel Sferaka Tesferako Küreselleştirme
Radikal Dekka Tedkeko Radikalleştirme
Yöresel veipelaka Teviepelako Yöreselleştirme
Acayip ṙema teṙmeho Acayipleştirme
aktüel Takaka Tetkeko Aktüelleştirme
anonim Anma tənmeho Anonimleştirme
Çirkin ugla Teugleho Çirkinleştirme
Devlet Stato Testeto Devletleştirme
Efsane Lekanto Telkento Efsaneleştirme
Formül Moldeno Temledeno Formülleştirme
Gerçek rəla terleho Gerçekleştirme
Gülünç Terdada Tetredado Gülünçleştirme
güncel Omaka Teomkeho Güncelleştirme
Hikaye storo Testero Hikayeleştirme
Keskin Şarfa Teşrefo Keskinleştirme
Klasik klaseka Tekleseko Klasikleştirme
makine Jajilo Tejjelo Makineleştirme
Merkez Çentro Teçnetero Merkezleştirme
modern Motarna Temterno Modernleştirme
normal Eteza Tėtzeho Normalleştirme
Pratik Uratka Teurteko Pratikleştirme
Sanayi Falabo Teflebo Sanayileştirme
Sembol vidalo Tevdelo Sembolleştirme
seyrek Esparsa Tėsperso Seyrekleştirme
sistem Zizemo Tezzemo Sistemleştirme
Sosyal Sastaka Tessetako Sosyalleştirme
Steril Flava Teflevo Sterilleştirme
tembel Laza Telzeho Tembelleştirme
zengin Rika Terieko Zenginleştirme
Aktif Feila Tefielo Aktifleştirme
Basit Vasida Tevsedo Basitleştirme
bireysel Jisiaka tejsəko Bireyselleştirme
Derin Teva Tetveho Derinleştirme
Esmer Dodeza Teddezo Esmerleştirme
Esnek iava Teiveho Esnekleştirme
Fakir Arko tərkeho Fakirleştirme
Fikir ido Teideho Fikirleştirme
Genel Umuma Teummeho Genelleştirme
Güzel Pulka Tepleko Güzelleştirme
Hafif era Eratumo Hafifleştirme
İçsel intraka Teinetrako İçselleştirme
İlkel badia tebdeo İlkelleştirme
Kemik Osteo teosteho Kemikleştirme
Kesin serta Tesreto Kesinleştirme
Kömür kŏlo tekleho Kömürleştirme
Melez Epreta Tėpreto Melezleştirme
Milli Muimaka Temimeko Millileştirme
özgür Libera Telbero Özgürleştirme
Pasif Afila təfielo Pasifleştirme
pembe Pempa Tepmepo Pembeleştirme
resmi Ofşala Teofşelo Resmileştirme
Sabit Ekfada Tėkfedo Sabitleştirme
Sakin kalma Teklemo Sakinleştirme
sivri Sevra tesvero Sivrileştirme
yerel eḥaka tėḥkeho Yerelleştirme
çift Da’o Ted’eho Çiftleştirme
Denk içvila Teiçevilo Denkleştirme
Dinç teŋa Tetnego Dinçleştirme
dişi Femino Tefmeno Dişileştirme
Film Filmo Teflemo Filmleştirme
Genç Juva Tejveho Gençleştirme
Köle Şelavo Teşlevo Köleleştirme
Kötü Abna təbneho Kötüleştirme
mavi Bilüha Tebleho Mavileştirme
Özel privata Teprevato Özelleştirme
Sade Pura Tepreho Sadeleştirme
Sert Harda Tehredo Sertleştirme
Bir Jo jumo Birleştirme
Çöl kveḥo tekveḥo Çölleştirme
dev Kulsa Tekleso Devleştirme
Akışkan Flovema Teflevemo Akışkanlaştırma
monoton jatono Tejteno Monotonlaştırma
Sıradan deṙma tedṙemo Sıradanlaştırma
Militan Militanto Temletanto Militanlaştırma
Tiyatro Vidastoro tevdestoro Tiyatrolaştırma
yabancı foreja Tefrejo Yabancılaştırma
Batılı vestano Tevsetano Batılılaştırma
doğulu Östano Teösteno Doğululaştırma
bayrak Elneso tėlneso Bayraklaştırma
destan Epiko tėpieko Destanlaştırma
Hayvan Aktagano təktegano Hayvanlaştırma
Kavram Onsevdo teonsevdo Kavramlaştırma
Kutsal ṣahra teṣhero Kutsallaştırma
manyak maniajo temnəjo Manyaklaştırma
plazma pləsmo Teplesmo Plazmalaştırma
Saydam Sidoma Tesdemo Saydamlaştırma
Slogan Modo Temdeho Sloganlaştırma
Şeffaf Eisera Tėisero Şeffaflaştırma
yaygın Neşrema Tenşeremo Yaygınlaştırma
Buhar Buho Tebheho Buharlaştırma
çocuk Jeldo Tejledo Çocuklaştırma
çoğul Puluro Teplero Çoğullaştırma
Dogma inaho Teineho Dogmalaştırma
Doğal Nadaraka Tenderako Doğallaştırma
Kalın Atna tətneho Kalınlaştırma
karar Upo Upumo Kararlaştırma
Karşı Kontra Teknetro Karşılaştırma
Kısır Berna Tebreno Kısırlaştırma
Kitap Libro Telbero Kitaplaştırma
kural Rulo Terleho Kurallaştırma
Masal Emasalo Tėmselo Masallaştırma
Meşru Mehura Temhero Meşrulaştırma
Orman Arbaro tərbero Ormanlaştırma
Robot çrepo Teçrepo Robotlaştırma
sabun Flazo Teflezo Sabunlaştırma
Somut Demşa Tedmeşo Somutlaştırma
Soyut Estrada Tėsterado Soyutlaştırma
Tanrı Elho Tėlheho Tanrılaştırma
Yassı flata Tefleto Yassılaştırma
Yapay Fakoça Tefkeço Yapaylaştırma
yoğun Nukuiha Tenkeiho Yoğunlaştırma
Açık Apera təpreho Açıklaştırma
Sarı Aleva təlveho Sarılaştırma
Sıvı Likto Telketo Sıvılaştırma
şema Eskemo Tėskemo Şemalaştırma
yasa rulo Terleho Yasalaştırma
Acı Ageiho təgieho Acılaştırma
Dar Nerofa Tenrefo Darlaştırma
Put juno Tejneho Putlaştırma
Toz biho Tebieho Tozlaştırma
Türk Türko Tetreko Türkleştirme
Rus Ruso Terseho Ruslaştırma
Alman Germeno Tegremeno Almanlaştırma
İngiliz aŋlo təŋelo İngilizleştirme
Arap Arabo tərbeho Araplaştırma
Fransız Franko Tefrenko Fransızlaştırma
nomuli nomuli tenmeli nomulileştirme
Log out of this account

Leave a Reply