Esperanto ile nomuliyi karıştıranlar

Esperanto ile nomuliyi karıştıranlar

Türkiyede yapay dilcilik konusunda bilinç eksikliği malumdur peki esperanto ile nomuliyi karıştıranlara ne demeli? durum o haldedir ki bizzat şahsımı güldüren anılar da var içerisinde.

Esperanto’yu nomuli zannetmek

Bir defa bizzat şahit oldum bir kere de kulaktan duyarak şahit oldum cidden esperanto yapay dilini nomuli zannedenler oluyordu. iki dilde de latince kökenli kelimeler var evet buna rağmen video başlığında “esperanto dilinde geçmiş zaman” yazıyorsa onu nasıl nomuli videosu zannedebilir bir insan? videonun adında yazıyor güzel kardeşim dilin ismi. Benim dilimin adı nomuli. Esperanto başka bir dildir nomuli başka bir dildir. Esperanto bilen birisinin nomuli bir metni anlaması eğer nomuli’den haberdar değilse neredeyse imkansızdır. gramer desen farklı, cümle kurulum yapısı desen farklı, alfabe desen farklıdır esperanto nomuli ile aynı dil değildir. Kelime benzerliğinde bile farklar var esperanto ve nomuli versiyonu örtüşen kelimeler var olabilir bununla birlikte öyle büyük oranda örtüşen kelime yoktur.

Esperanto dilini mustafa kaptan yaptı zannetmek

Bir kişiye esperanto diye 130 yıllık yapay dil var dediğimde “bu dili sen mi yaptın?” demişti. kardeşim sen mal mısın? ben 140-150 yaşında gösteriyor muyum hiç? 1991 yılında doğmuş birisi 130 yıllık dilin kurucusu nasıl olabilir? akıl mantık almıyor yemin ederim bunların kafasını

Esperanto’yu nomuli’nin öncülü zannetmek

Dilimi geliştirmeye başladığımda esperanto dilini bırak doğal dil benzeri başka bir yapay dilin varlığından haberim bile yoktu. Nomuli tarihi esperanto ile başlamaz esperanto nomuli dilinin öncülü değildir, hedefleri farklıdır, tarihi farklıdır. Zamenhof’un yürüdüğü yolla Mustafa kaptan’ın idealleri arasında uçurum vardır. Esperanto tamam bir yapay dildir gelişmesini, yayılmasını destekleriz lakin bizim ideallerimiz başka onlarınki başka. Bizim öncülümüz, rol modelimiz değiller.