nomuli kelimeleri serüveni

Dünyada diller içerisinde kelimeler var doğal olarak ve bunlar bir anda ortaya çıkmazlar bunların tarihleri vardır. Toplumlar zaman içerisinde yeni kelimeler türetir ve edinirler. Yapay diller için de bir nebze aynısı geçerlidir kısa bir süre içerisinde çoğu dil yapımcısının tıkanmasının sebebi budur kısa zamanda tüm kelimeleri halletmeye çalışmak ki bu iş böyle ilerlemez. Peki nomulinin serüveni ne? bunu bilelim;

2002 yılında temeli atıldı demi bu dilin? doğal olarak 2002 yılında 15000 civarı kelimesi ha diye oluşmadı. 2002 yılında icat edilmiş kelime sayısı 20’yi geçmez ki icat edilen kelimeler türkçeye benzer kelimelerdi farklı bir dilden ziyade türkçenin bir lehçesi gibiydi. bhazem=bazen, ghozel=güzel, seanmak=sanmak, bihir=bir gibi.

2002 yılında fazla kelime oluşturulmamıştır yani peki ya 2003? işte o vakit yeni kelimeler oluşturulmaya başlandı yine türkçeye benzer kelimeler vardı ama bu sefer biraz daha farklıydı. oylen=olan, egüe=üye, dürina=dünya gibi kelimeler bu dönemdendir. gramer olarak peki ne vardı? hiçbir şey. gramer türkçeyle aynıydı. kelimelerde biraz daha türkçeyle alakasızlık mevcuttu. artık yavaş yavaş yabancı kelimeler de girmeye başlamıştı. peki anlaşılıyor muydu dil? halen bir şekilde anlaşılıyordu.

2004 yılına geldiğimizde icat edilen kelime sayısı artmıştı türkçeden değiştirilerek alınmış kelimelerin yanında ingilizceden değiştirilerek alınmış kelimeler de vardı ve ilk sözlük bu yıl yapıldı. dil bilgisinde fazla bir ayrıntı da hakeza yoktu. halen dil anlaşılabilir haldeydi. başlangıçta oldukça kolay olan anlaşılabilirlik 2004 sonlarına doğru azalmaya başlamıştı hem sözlük genişlemişti hem dil bilgisine yeni kurallar eklenmişti. günlük hayatta 13 yaşında bir çocuğun kullanabileceği tüm kelimelere karşılıklar vardı. cümlelerin az bir kısmı anlaşılıyordu rahatça lakin diğer kısımlar anlaşılamıyordu. bu dönemde kelime seçiminde farklı yollar da kullanıldı mesela bazı kelimeler tersten yazılıp eklendi dile. özgün kelimeler mi? onlar her zaman vardı. dilin başlangıcından beri özgün kelimeler hep olmuştur.

2005’e geldiğimizde dilde gelişim sürdü halen yeni kelimeler ekleniyordu, yeni gramer kuralları da hakeza ekleniyordu.

2005-2010 arasındaysa dile kelime eklenmedi desek yeridir dil uykudaydı. 5 sene öncesinde tüm kelimeler yeterliyken dil uyandığında dilde büyük açıklar vardı çoğu kelime yoktu. 2010 ortalarında yeni kelimeler eklenmeye başlandı yıllar önceki mantıkta devam ediliyordu edilmesine de artık yeni kelimeler ekleniyordu. italyanca, ispanyolca gibi dillerden kelimeler alındı tabii ki yapıları değiştirilerek. hakeza gramerde de yeni kurallar mevcuttu. 2011 yılına geldiğimizde büyük bir dil olmuştu nomuli yahut o günkü adıyla qosel leysane. 2011 yılındaki kelimelerin birçoğu halen kullanımdadır.

2012 yılında da nomuli aşamasına geçildi bazı kelimeler atıldı ve yerine yeni kelimeler eklendi, dil bilgisi sıfırdan güncellendi latinceden faydalanıldı, arapçadan da faydalanılmaya başlandı. dilbilgisi artık sondan eklemeli dillerle ilişkili olduğu kadar ingilizce, latince gibi dillerin çekimli özelliklerini de içeriyordu.

2012 sonrasında sümerce, proto hint avrupa dili, hititçe, eski mısır dili gibi ölü dillerden de faydalanıldı artık kelimeler daha da zenginleşiyordu.

2017 yılı ve sonrasında dilde kurallar tamamıyla oturdu hiç kelime ve kural çıkartılmadı bilakis yenileri eklendi. 2020’li yıllardaysa özgün kelime sayısı arttırıldı. Dilimiz yıllar önce kemale erdi ve yaşamaya devam ediyor.

Log out of this account

Leave a Reply