Mümküniyet sistemi

Bu ek nomulide “-ken” ve “-ebl” son ekidir. İkisi de aynı vazifeyi görür

“-ken” ekimiz ile:

Nomuli örneği Türkçe anlamı
Adeptkeniroi Kabul edebilirim
Deşatkena Taşınabilir
Adşatkena Taşınamaz
Vidatkeni Görülebilir olmak
Deptkeniro Kabul edemem (direkt çeviriyle: “kabul edebilemem”)
Avdatkene Görülemez

“-ebl” ekimizle

Nomuli örneği Türkçe anlamı
Adeptebliroi Kabul edebilirim
Deşateblira Taşınabilir
Adşateblira Taşınamaz
Vidatebliri Görülebilir olmak
Deptebliro Kabul edemem (direkt çeviriyle: “kabul edebilemem”)
Avidateble Görülemez

Not: olumsuzluk verici olarak “ir-“ ön eki de kullanılabilir. Yani “Adşatkena” ile “irdeşatireha” aynı manaya gelir. Fakat “ir-“ ön eki sadece bir fiilin yapılmamaz, edilemez olduğunu belirtir başka şeylere zıtlık belirtemez

Not 2: sıfatlarda “-ebla” kullanılırken fiil olarak kullanılınca “-eblir-“ olur. çünkü misal o görülebiliyor derken “vidateblore”, o görülebilir derken “vidateblire” olur lakin “görülebilir yer” derken sıfat tamlaması olur ve “vidatebla” olur.

3.2.1) imkansızlık belirtme ön eki:

Bu ek “-ir” ön ekidir. örneklere geçelim:

Nomuli Türkçe
Fakati Yapılmak
Irfakata Yapılamaz
Salati Satılmak
Irsalata satılamaz
Log out of this account

Leave a Reply