İnsan organları

Baş organları / Tetkarro

Sago=saç
vido=göz
keho=kaş
akiho=göz bebeği
eriso=iris
çigliho=kirpik
hariniho=kornea
ösotaro=göz kapağı
audilo=kulak
breço=ağız
dento=diş
imilo=dil
kiçimilo=küçük dil
palado=damak
puzo=boğaz
nako=boyun
hanaşo=ense
monato=beyin
skulo=kafatası
çino=çene
teo=yenak
barto=sakal
tesiho=bıyık

Kollar / brakko

Brako=kol
albo=dirsek
digito=parmak
vresto=bilek
iedo=avuç
mano=el
dalelo=omuz
dalelialdo=koltuk altı

Bacaklar / Lurro

Luro=bacak
geno=diz
gensotaro=diz kapağı
pedo=ayak
talono=topuk
kavlo=baldır
hipo=kalça
kroço=kasık
oferno=apış arası

Gövde organları / Rökekkarro

Rökeko=gövde
velto=sırt
Haluvlibero=akciğer
nerlibero=karaciğer
nepro=pankreas
maido=mide
barseho=bağırsak
tinbarseho=ince bağırsak
atna barseho=kalın bağırsak
manjatubo=yemek borusu
ribo=kaburga
Qardo=kalp
Veino=damar
remireo=atardamar
pikadveino=toplardamar
kaplariho=kılcal damar
Çesto=göğüs
Lokato/Laktilo=meme
tazalo=bel
Pelo=göbek
Pelloho=göbek deliği
Dermo=deri
Reniono=böbrek
klepioto=safra kesesi
Boşağo=idrar torbası
ano=makat
kölo=göt

üreme organları / vahizkarro

margo=penis
woseno=vajina
otero=rahim
ergugo=testis
oveḥo=yumurtalık
çemjo=prostat


Log out of this account

Leave a Reply