Bağlaçlar

NomuliTürkçesiNotlar
AnVe 
eseAma, fakat 
Elaİle 
SiEğer 
PleBile, da(ayrı yazılanı) 
HomHem“aynı” anlamını taşıyanlar için kullanılan bir ektir aynı zamanda “Hom-“ eki. Örneğin: “Homgenso = hemcins”

 

Tabi “-daş” eki için de kullanılır. Örneğin: homviho = yoldaş

imezoyani 
inoltreüstelik 
AxaṃoleörneğinDirekt çeviri olarak “Axaṃole” sözcüğü “örnek olarak” demektir.
AloŋeKısaca, kısacası 
RəleGerçektenDirekt çeviri olarak “gerçek olarak” anlamına gelir fakat “gerçekten” sözünü de karşılayabilir
AutYa da, veya, ya, ne de 
VanireisterMesela: vanire venia vaut avenia=ister gel ister gelme
Lipazigerek“Lipazi” fiili “gerekmek” anlamına gelmektedir.
Kejhiç 
Siestusolsa 
EluneAncak 
Ruzenitekim 
MinKiÖrneğin: hole min = öyle ki.
HolusÖyleyse 
Okus, LausYoksa 
Kaşsanki 
GexusOysa 
Hu şerireKim bilir 

9.1) Kaynaştırma harfleriyle bağlaçlar

1.hal*2.hal**3.hal***4.hal****
Anvananvan
eseveseesevvesev
ElaVelaElavVelav
SisiSisi
PlePleplevplev
HomHomHomHom
imezoimezoimezovimezo
inoltreinoltreinoltrevinoltrev
Axaṃoleaxaṃoleaxaṃoleaxaṃole
AloŋealoŋeAloŋealoŋe
RəleRəleRəlerəle
AutVautAutvaut
VanireVanireVanirevanire
LipaziLipaziLipaziLipazi
KejKejKejKej
SiestusSiestusSiestusSiestus
EluneEluneEluneelune
RuzeRuzeRuzevruze
MinMinMinMin
HolusHolusHolusholus
Okus, Lausokus, lausOkus, lausOkus, laus
KaşKaşKaşKaş
GexusGexusGexusgexus
Hu şerireHu şerireHu şerireHu şerire

*ahmet ela murat misalindeki gibidir
**aişe vela murat misalindeki gibidir
***murat vela aişe misalindeki gibidir
****aişe velav alara misalindeki gibidir

Not: hu şerire, okus, elune, vanire, rəle, aloŋe, axaṃole fiil soylu bağlaç olduğu için kaynaştırma harfinden muaftır

Log out of this account

Leave a Reply