Anlayışçı kime denir?

Dünyamızda bir sıfat sahibi olmak için o sıfata uygun emareler göstermek şarttır. misal baba olanın çocuk sahibi olması buna en bariz örneklerdendir. Hakeza anlayışçı sıfatının da sahibi olmak için kriterler vardır. kimler anlayışçıdır? bunları irdeleyeceğiz:

Anlayışçı olmak için olmazsa olmaz nedir?

Yapay dilci olmak gerekir. Yapay bir dilin ortak bir dil olması gerektiği fikrine sahip olmazsanız anlayışçı olamazsınız. Ortak dilcilik fikriniz yoksa sizin kendinize anlayışçı demenize gerek yoktur. nasıl modernizmin liberalizm fikrine sahip olmak için kırmızı çizginiz özgürlükse, modernizmin sosyalizm fikri mensubu olmak için kırmızı çizgi eşitlikse anlayışçılık için de ortak dilciliktir. Sonuçta dil anlaşma aracıdır iletişim aracıdır birbirini anlama aracıdır.

Irkçı birisi anlayışçı olabilir mi?

Kesinlikle HAYIR! bir ırkçı asla ve asla anlayışçı olamaz, anlayışçılığın ilkeleri ırkçılığa taban tabana zıttır, bir ırkı, bir kavmi diğer kavme nazaran daha üstün vasıfta görmekte hakeza anlayışçılıkla bağdaşmaz. Anlayışçı düşünce empati ve sağduyuyu ortaya koymak ve dil bariyerini yıkıp kültürler arasında etkileşim ve multikültürel ve saygı içerisinde bir toplum tasavvuruna sahiptir. Ayrıca şu da unutulmamalıdır ki ırkçılık ve kavmiyetçilik vatanseverlik DEĞİLDİR! anlayışçılık vatansever bir görüştür insanların yaşam alanını sevmesinin, korumasının, güven içerisinde tutmasının gerekliliğini savunur, yaşadığı yerini yurdunu yeryüzü cenneti yapma mücadelesini savunur ve bunu ırkçılardan ve kavim ayrımı yapanlardan daha iyi bir biçimde yapar. Yani ırkçıdan değil yaşam alanını sevenden vatansever olur. 

kötü karakterli insanlar anlayışçı olabilir mi?

varlığı çevresine ve topluma zararlı insanların yapay dil sanatını keşfedip bir de anlayışçı olabilmesi eşyanın tabiatına terstir. böyle tipler müslüman bile olamazlar ki anlayışçı olsunlar üstelik bir de yapay dil yapsınlar. Temiz insanlar anlayışçı olur kötü insanlar olamaz.

Dini olmayan anlayışçı olabilir mi?

Anlayışçılık dinsel bir görüş değildir bununla birlikte dinden arındırılmış, materyalist, maneviyat karşıtı bir görüş hiç değildir. Dünyada değer verdiği bir kutsalı olmayan kişi, bir mefkuresi olmayan kişi anlayışçı olamaz. Olsa olsa ortak dilci olabilir ki her ortak dilci de malumunuz üzere anlayışçı değildir ama her anlayışçı ortak dilcidir. Sonuçta anlayışçı düşünce de böyle bir düşünce modelidir.

Nomuli konuşmak için anlayışçı olmak şart mıdır?

Değildir böyle bir şart hiç olmayacaktır nomuli konuşmak için din, siyasi görüş, ırk gibi kategorilerimiz mevcut değildir.

Anlayışçı olmak için nomuli bilmek şart mıdır?

Değildir.

Log out of this account

Leave a Reply