Aniden ortaya çıkıp gerçekleşme

Türkçedeki “olur olmaz”, “biter bitmez” gibi kalıpların nomuli karşılığı budur. Bunun için ekimiz –öt son ekidir. Örneklere geçelim;        

Fiil -öt
Veni=gelmek Venöte=gelir gelmez
Fini=bitmek Finöte=biter bitmez
Si=demek Söte=der demez
Zeni=girmek Zenöte=girer girmez
Mei=olmak Meöte=olur olmaz
Mei=olmak Meötallo=olur olmaz şeyler
Log out of this account

Leave a Reply