Gün: 28 Ocak 2022

Bilme kipli ismi fail

Category : Dil bilgisi

Bilme kipini gördük bilme kipli ismi fail gördük mi? Göreceğiz örneklerini. Önce kişi ismi failiyle başalayalım;

KELİMEMANA-ulMa-namilMANA
iarabbehoAğaç bilgisiiarabbehuloMairabbehoİaribbehoAğaç bilen
ivaîetoHayat bilgisi / biyolojiİvaîetulomaivaîetoİaviîetoHayat bilen / biyolog
ibarredoTahta bilgisiİbarredulomaibarredoİabirredoTahta bilen
idaççeniTerbiye bilmekidaççenulomaidaççeniİadiççenoTerbiye bilen
iakavvehoHidrolojiiakavvehulomaiakavvehoİakivvehoHidrolog
itarreboToprak bilgisiitarrebulomaitarreboİatirreboToprak bilen
ivatteroCam bilgisiivatterulomaivatteroiavitteroCam bilen
igannehoCan bilgisiigannehulomaigannehoiaginnehoCan bilen
idarremoDeri bilgisiidarremulomaidarremoiadirremoDeri bilen
ibahheroBuğday bilgisiibahherulomaibahheroiabirrehoBuğday bilen
ipapperoKağıt bilgisiipapperulomaipapperoiapipperoKağıt bilen
ibarrekoTuğla bilgisiibarrekulomaibarrekoİabirrekoTuğla bilen
isannedoKum bilgisiisannedulomaisannedoİaninnedoKum bilen
ilaîetoTaş bilgisiilaîetulomailaîetoİaliîetoTaş bilen
içazzehoPeynir bilgisiiçazzehulomaiçazzehoİaçizzehoPeynir bilen
ifarrehoDemir bilgisiifarrehulomaifarrehoİafirrehoDemir bilen
ikapperoBakır bilgisiikapperulomaikapperoİakipperoBakır bilen
iattehoEt bilgisiiattehulomaiattehoİatitehoEt bilen
ifarretoMeyve bilgisiifarretulomaifarretoiafirretoMeyve bilen
iavarrehoAltın bilgisiiavarrehulomaiavarrehoİavirrehoAltın bilen
iaraggenoGümüş bilgisiiaraggenulomaiaraggenoİariggenoGümüş bilen
igarrenoÇiçek bilgisiigarrenulomaigarrenoİagirrenoÇiçek bilen
içaîekoÇikolata bilgisiiçaîekulomaiçaîekoİaçiêkoÇikolata bilen
içallegoÇilek bilgisiiçallegulomaiçallegoİaçillegoÇilek bilen
itahhemoDüğme bilgisiitahhemulomaitahhemoİatihhemoDüğme bilen
igarresoÇimen bilgisiİgarresulomaigarresoiagirresoÇimen bilen
ikattenoPamuk bilgisiİkattenulomaikattenoiakittenoPamuk bilen
irappehoKeten bilgisiİrappehulomairappehoiarippehoKeten bilen
ihabbeloİp bilgisiİhabbelulomaihabbeloiahibbeloİp bilen
itammetoDomates bilgisiİtammetulomaitammetoiatimmetoDomates bilen
inatteçaloNikel bilgisiİnatteçalulomainatteçaloianitteçaloNikel bilen
ikammedoNişasta bilgisiİkammedulomaikammedoiakimmedoNişasta bilen
ielammehoElma bilgisiİelammehulomaielammehoialimmehoElma bilen
isakkeloArmut bilgisiİsakkelulomaisakkeloiasikkeloArmut bilen
igarrepoÜzüm bilgisiİgarrepulomaigarrepoiagirrepoÜzüm bilen
ikannertosoNar bilgisiİkannertosulomaikannertosoiakinnertosoNar bilen
inannehoEkmek bilgisiİnannehulomainannehoianinnehoEkmek bilen
ivakketoSebze bilgisiİvakketulomaivakketoiavikketoSebze bilen
imaşşehoTavuk bilgisiİmaşşehulomaimaşşehoiamişşehoTavuk bilen
ikatteloKalem bilgisiİkattelulomaikatteloiakitteloKalem bilen
ibahhetoEv bilgisiİbahhetulomaibahhetoiabihhetoEv bilen
ikarrehoAraba bilgisiİkarrehulomaikarrehoiakirrehoAraba bilen
iparrezenoFırsat bilgisiİparrezenulomaiparrezenoiapirrezenoFırsat bilen
iparregmoFayda bilgisiİparregmulomaiparregmoiapirregmoFayda bilen
izavvekoZevk bilgisiİzavvekulomaizavvekoiazivvekoZevk bilen
inattehoFındık bilgisiİnattehulomainattehoianittehoFındık bilen
îaddehoFikir bilgisiÎaddehulomaîaddehoÎadidehoFikir bilen
ikabberoHaber bilgisiİkabberulomaikabberoiakibberoHaber bilen
iharretoHararet bilgisiİharretulomaiharretoiahirretoHararet bilen
ijavvezoCeviz bilgisiİjavvezulomaijavvezoiajivvezoCeviz bilen
işavvehoŞeftali bilgisiİşavvehulomaişavvehoiaşivvehoŞeftali bilen
ivazzehoFıstık bilgisiİvazzehulomaivazzehoiavizzehoFıstık bilen
iharreşeroTarih bilgisiİharreşerulomaiharreşeroiahirreşeroTarih bilen
iladdehoOyun bilgisiİladdehulomailaddehoialiddehoOyun bilen
isassetososyolojiİsassetulomaisassetoiasissetoSosyolog
ielahhehoteolojiİelahhehulomaielahhehoialihhehoTeolog
ifammenojinekolojiİfammenulomaifammenoiafimmenoJinekolog
iqarredokardiyolojiİqarredulomaiqarredoiaqirredoKardiyolog

Şimdi şahıs olmayan ismi failde sıra. Diyeceksiniz bilmek insana mahsus değil mi? Değil. Yapay zeka misal insan olmayıp bilen bir şey yahut hayvanlar misal yiyecekle eşyanın farkını biliyor. İlla ki bilmek için insan olmaya lüzum yok hatta yapay zeka örneğindeki gibi canlı olmaya lüzum yok. Örneklere geçelim;

KELİMEMANA-ade-MANA
iarabbehoAğaç bilgisiiarabbehadoEirabbehoAğaç bilen
ivaîetoHayat bilgisi / biyolojiİvaîetadoeivaîetoHayat bilen / biyolog
ibarredoTahta bilgisiİbarredadoeibarredoTahta bilen
idaççeniTerbiye bilmekidaççenadoeidaççeniTerbiye bilen
iakavvehoHidrolojiiakavvehadoeiakavvehoHidrolog
itarreboToprak bilgisiitarrebadoeitarreboToprak bilen
ivatteroCam bilgisiivatteradoeivatteroCam bilen
igannehoCan bilgisiigannehadoeigannehoCan bilen
idarremoDeri bilgisiidarremadoeidarremoDeri bilen
ibahheroBuğday bilgisiibahheradoeibahheroBuğday bilen
ipapperoKağıt bilgisiipapperadoeipapperoKağıt bilen
ibarrekoTuğla bilgisiibarrekadoeibarrekoTuğla bilen
isannedoKum bilgisiisannedadoeisannedoKum bilen
ilaîetoTaş bilgisiilaîetadoeilaîetoTaş bilen
içazzehoPeynir bilgisiiçazzehadoeiçazzehoPeynir bilen
ifarrehoDemir bilgisiifarrehadoeifarrehoDemir bilen
ikapperoBakır bilgisiikapperadoeikapperoBakır bilen
iattehoEt bilgisiiattehadoeiattehoEt bilen
ifarretoMeyve bilgisiifarretadoeifarretoMeyve bilen
iavarrehoAltın bilgisiiavarrehadoeiavarrehoAltın bilen
iaraggenoGümüş bilgisiiaraggenadoeiaraggenoGümüş bilen
igarrenoÇiçek bilgisiigarrenadoeigarrenoÇiçek bilen
içaîekoÇikolata bilgisiiçaîekadoeiçaîekoÇikolata bilen
içallegoÇilek bilgisiiçallegadoeiçallegoÇilek bilen
itahhemoDüğme bilgisiitahhemadoeitahhemoDüğme bilen
igarresoÇimen bilgisiİgarresadoeigarresoÇimen bilen
ikattenoPamuk bilgisiİkattenadoeikattenoPamuk bilen
irappehoKeten bilgisiİrappehadoeirappehoKeten bilen
ihabbeloİp bilgisiİhabbeladoeihabbeloİp bilen
itammetoDomates bilgisiİtammetadoeitammetoDomates bilen
inatteçaloNikel bilgisiİnatteçaladoeinatteçaloNikel bilen
ikammedoNişasta bilgisiİkammedadoeikammedoNişasta bilen
ielammehoElma bilgisiİelammehadoeielammehoElma bilen
isakkeloArmut bilgisiİsakkeladoeisakkeloArmut bilen
igarrepoÜzüm bilgisiİgarrepadoeigarrepoÜzüm bilen
ikannertosoNar bilgisiİkannertosadoeikannertosoNar bilen
inannehoEkmek bilgisiİnannehadoeinannehoEkmek bilen
ivakketoSebze bilgisiİvakketadoeivakketoSebze bilen
imaşşehoTavuk bilgisiİmaşşehadoeimaşşehoTavuk bilen
ikatteloKalem bilgisiİkatteladoeikatteloKalem bilen
ibahhetoEv bilgisiİbahhetadoeibahhetoEv bilen
ikarrehoAraba bilgisiİkarrehadoeikarrehoAraba bilen
iparrezenoFırsat bilgisiİparrezenadoeiparrezenoFırsat bilen
iparregmoFayda bilgisiİparregmadoeiparregmoFayda bilen
izavvekoZevk bilgisiİzavvekadoeizavvekoZevk bilen
inattehoFındık bilgisiİnattehadoeinattehoFındık bilen
îaddehoFikir bilgisiÎaddehadoeîaddehoFikir bilen
ikabberoHaber bilgisiİkabberadoeikabberoHaber bilen
iharretoHararet bilgisiİharretadoeiharretoHararet bilen
ijavvezoCeviz bilgisiİjavvezadoeijavvezoCeviz bilen
işavvehoŞeftali bilgisiİşavvehadoeişavvehoŞeftali bilen
ivazzehoFıstık bilgisiİvazzehadoeivazzehoFıstık bilen
iharreşeroTarih bilgisiİharreşeradoeiharreşeroTarih bilen
iladdehoOyun bilgisiİladdehadoeiladdehoOyun bilen
isassetososyolojiİsassetadoeisassetoSosyolog
ielahhehoteolojiİelahhehadoeielahhehoTeolog
ifammenojinekolojiİfammenadoeifammenoJinekolog
iqarredokardiyolojiİqarredadoeiqarredoKardiyolog

Verme kipli ismi fail

Category : Dil bilgisi

Verme kipini gördük, ismi failleri gördük verme kipli ismi fail gördük mü? Görüyoruz. Önce şahıs ismi failleriyle görüyoruz;

FİİL

MANA

-ul

Ma-

namil

MANA

iarbahi

Ağaç vermek

iarbahulo

Mairbaho

iaribaho

Ağaç veren

ibradi

Tahta vermek

ibradulo

Maibrado

iabirado

Tahta veren

iakvahi

Su vermek

iakvahulo

Maikvaho

iakivaho

Su veren

itrabi

Toprak vermek

itrabulo

Maitrabo

iatirabo

Toprak veren

ivtari

Cam vermek

İvtarulo

Maivtaro

iavitaro

Cam veren

ignahi

Can vermek

İgnahulo

Maignaho

iaginaho

Can veren

idmari

Deri vermek

İdmarulo

Maidmaro

iadimaro

Deri veren

ibrahi

Buğday vermek

İbrahulo

Maibraho

iabiraho

Buğday veren

ippari

Kağıt vermek

ipparulo

Maipparo

iapiparo

Kağıt veren

ibraki

Tuğla vermek

ibrakulo

Maibrako

iabirako

Tuğla veren

isnadi

Kum vermek

İsnadulo

Maisnado

iasinado

Kum veren

iliati

Taş vermek

iliatulo

Mailiato

iaîato

Taş veren

içzahi

Peynir vermek

içzahulo

Maiçzaho

iaçizaho

Peynir veren

ifrahi

Demir vermek

ifrahulo

Maifraho

iafiraho

Demir veren

ikpari

Bakır vermek

ikparulo

Maikparo

iakiparo

Bakır veren

iatahi

Et vermek

iatahulo

Maitaho

iatiho

Et veren

ifrati

Meyve vermek

İfratulo

Maifrato

iafirato

Meyve veren

iavrahi

Altın vermek

İavrahulo

Maivraho

iaviraho

Altın veren

iargani

Gümüş vermek

İarganulo

Mairgano

iarigano

Gümüş veren

igrani

Çiçek vermek

İgranulo

Maigrano

iagirano

Çiçek veren

içiaki

Çikolata vermek

İçiakulo

Maiçiako

iaçîako

Çikolata veren

içlagi

Çilek vermek

İçlagulo

Maiçlago

iaçilago

Çilek veren

itmahi

Düğme vermek

İtmahulo

Maitmaho

iatimaho

Düğme veren

igrasi

Çimen vermek

İgrasulo

Maigraso

iagiraso

Çimen veren

iktani

Pamuk vermek

İktanulo

Maiktano

iakitano

Pamuk veren

irpahi

Keten vermek

İrpahulo

Mairpaho

iaripaho

Keten veren

ihbali

İp vermek

İhbalulo

Maihbalo

iahibalo

İp veren

itmati

Domates vermek

İtmatulo

Maitmato

iatimato

Domates veren

ikmadi

Nişasta vermek

İkmadulo

maikmado

iakimado

Nişasta veren

ielmahi

Elma vermek

İelmahulo

Mailmaho

ialimaho

Elma veren

iggahi

Kız vermek

İggahulo

Maiggaho

iagigaho

Kız veren

iskali

Armut vermek

İskalulo

Maiskalo

iasikalo

Armut veren

igrapi

Üzüm vermek

İgrapulo

Maigrapo

iagirapo

Üzüm veren

iknartosi

Nar vermek

İknartosulo

maiknartoso

iakinartoso

Nar veren

innahi

Ekmek vermek

İnnahulo

Mainnaho

ianinaho

Ekmek veren

ivkati

Sebze vermek

İvkatulo

Maivkato

iavikato

Sebze veren

imşahi

Tavuk vermek

İmşahulo

Maimşaho

iamişaho

Tavuk veren

iktali

Kalem vermek

İktalulo

Maiktalo

iakitalo

Kalem veren

ibhati

Ev vermek

İbhatulo

Maibhato

iabitaho

Ev veren

ikrahi

Araba vermek

İkrahulo

Maikraho

iakiraho

Araba veren

iprazeni

Fırsat vermek

İprazenulo

Maiprazeno

iapirazeno

Fırsat veren

ipragmi

Fayda vermek

İpragmulo

Maipragmo

iapiragmo

Fayda veren

izvaki

Zevk vermek

İzvakulo

Maizvako

iazivako

Zevk veren

intahi

Fındık vermek

İntahulo

Maintaho

ianitaho

Fındık veren

îdahi

Fikir vermek

Îdahulo

maîdaho

îadiho

Fikir veren

ikbari

Haber vermek

İkbarulo

Maikbaro

iakibaro

Haber veren

ihrati

Hararet vermek

İhratulo

maihrato

iahirato

Hararet veren

ijvazi

Ceviz vermek

İjvazulo

Maijvazo

iajivazo

Ceviz veren

işvahi

Şeftali vermek

İşvahulo

Maişvaho

iaşivaho

Şeftali veren

ivzahi

Fıstık vermek

İvzahulo

Maivzaho

iavizaho

Fıstık veren

ihraşeri

Tarih vermek

İhraşerulo

Maihraşero

iahiraşero

Tarih veren

ildahi

Oyun vermek

İldahulo

Maildaho

ialidaho

Oyun veren

Şimdi şahıs olmayan ismi faillerle görüyoruz;

FİİL

MANA

-ad

e-

MANA

iarbahi

Ağaç vermek

iarbahado

Eirbaho

Ağaç veren

ibradi

Tahta vermek

ibradado

Eibrado

Tahta veren

iakvahi

Su vermek

iakvahado

Eikvaho

Su veren

itrabi

Toprak vermek

itrabado

Eitrabo

Toprak veren

ivtari

Cam vermek

İvtarado

Eivtaro

Cam veren

ignahi

Can vermek

İgnahado

Eignaho

Can veren

idmari

Deri vermek

İdmarado

Eidmaro

Deri veren

ibrahi

Buğday vermek

İbrahado

Eibraho

Buğday veren

ippari

Kağıt vermek

ipparado

Eipparo

Kağıt veren

ibraki

Tuğla vermek

ibrakado

Eibrako

Tuğla veren

isnadi

Kum vermek

İsnadado

Eisnado

Kum veren

iliati

Taş vermek

iliatado

Eiliato

Taş veren

içzahi

Peynir vermek

içzahado

Eiçzaho

Peynir veren

ifrahi

Demir vermek

ifrahado

Eifraho

Demir veren

ikpari

Bakır vermek

ikparado

Eikparo

Bakır veren

iatahi

Et vermek

iatahado

Eitaho

Et veren

ifrati

Meyve vermek

İfratado

Eifrato

Meyve veren

iavrahi

Altın vermek

İavrahado

Eivraho

Altın veren

iargani

Gümüş vermek

İarganado

Eirgano

Gümüş veren

igrani

Çiçek vermek

İgranado

Eigrano

Çiçek veren

içiaki

Çikolata vermek

İçiakado

Eiçiako

Çikolata veren

içlagi

Çilek vermek

İçlagado

Eiçlago

Çilek veren

itmahi

Düğme vermek

İtmahado

Eitmaho

Düğme veren

igrasi

Çimen vermek

İgrasado

Eigraso

Çimen veren

iktani

Pamuk vermek

İktanado

Eiktano

Pamuk veren

irpahi

Keten vermek

İrpahado

Eirpaho

Keten veren

ihbali

İp vermek

İhbalado

Eihbalo

İp veren

itmati

Domates vermek

İtmatado

Eitmato

Domates veren

ikmadi

Nişasta vermek

İkmadado

eikmado

Nişasta veren

ielmahi

Elma vermek

İelmahado

Eilmaho

Elma veren

iggahi

Kız vermek

İggahado

Eiggaho

Kız veren

iskali

Armut vermek

İskalado

Eiskalo

Armut veren

igrapi

Üzüm vermek

İgrapado

Eigrapo

Üzüm veren

iknartosi

Nar vermek

İknartosado

eiknartoso

Nar veren

innahi

Ekmek vermek

İnnahado

Einnaho

Ekmek veren

ivkati

Sebze vermek

İvkatado

Eivkato

Sebze veren

imşahi

Tavuk vermek

İmşahado

Eimşaho

Tavuk veren

iktali

Kalem vermek

İktalado

Eiktalo

Kalem veren

ibhati

Ev vermek

İbhatado

Eibhato

Ev veren

ikrahi

Araba vermek

İkrahado

Eikraho

Araba veren

iprazeni

Fırsat vermek

İprazenado

Eiprazeno

Fırsat veren

ipragmi

Fayda vermek

İpragmado

Eipragmo

Fayda veren

izvaki

Zevk vermek

İzvakado

Eizvako

Zevk veren

intahi

Fındık vermek

İntahado

Eintaho

Fındık veren

îdahi

Fikir vermek

Îdahado

eîdaho

Fikir veren

ikbari

Haber vermek

İkbarado

Eikbaro

Haber veren

ihrati

Hararet vermek

İhratado

eihrato

Hararet veren

ijvazi

Ceviz vermek

İjvazado

Eijvazo

Ceviz veren

işvahi

Şeftali vermek

İşvahado

Eişvaho

Şeftali veren

ivzahi

Fıstık vermek

İvzahado

Eivzaho

Fıstık veren

ihraşeri

Tarih vermek

İhraşerado

Eihraşero

Tarih veren

ildahi

Oyun vermek

İldahado

Eildaho

Oyun veren


Alma kipli ismi fail

Category : Dil bilgisi

Alma kipli fiilleri görmüştük peki ismi failleri nasıl olur? Beraber inceleyelim önce kişi ismi failinden misallere bakalım;

FİİL

MANA

-ul

Ma-

namil

MANA

Arubehi

Ağaç almak

Arubehulo

Mârubeho

Arabiho

Ağaç alan

Burdeti

Tahta almak

Burdetulo

Maburdeto

Barideto

Tahta alan

Akuvehi

Su almak

Akuvehulo

Mâkuveho

Akaviho

Su alan

Turbeti

Toprak almak

Turbetulo

Maturbeto

Taribeto

Toprak alan

Vutreti

Cam almak

Vutretulo

mavutreto

Vatireto

Cam alan

Gunehi

Can almak

Gunehulo

Magneho

Ganiho

Can alan

Durmeti

Deri almak

Durmetulo

Madurmeto

Darimeto

Deri alan

Buhreti

Buğday almak

Buhretulo

Mabuhreto

Bahireto

Buğday alan

Pupreti

Kağıt almak

Pupretulo

Mapupreto

Papireto

Kağıt alan

Burketi

Tuğla almak

Burketulo

Maburketo

Bariketo

Tuğla alan

Sundeti

Kum almak

Sundetulo

Masundeto

Sanideto

Kum alan

Luiteti

Taş almak

Luitetulo

Maliteto

Laîteto

Taş alan

Çuzehi

Peynir almak

Çuzehulo

Maçzeho

Çaziho

Peynir alan

Furehi

Demir almak

Furehulo

Mafreho

Fariho

Demir alan

Kupreti

Bakır almak

Kupretulo

Makupreto

Kapireto

Bakır alan

Atehi

Et almak

Atehulo

Mâteho

Atahiho

Et alan

Furteti

Meyve almak

Furtetulo

Mafurteto

Fariteto

Meyve alan

Avurehi

Altın almak

Avurehulo

Mâvureho

avariho

Altın alan

Arugneti

Gümüş almak

Arugnetulo

Mârugneto

Aragineto

Gümüş alan

Gurneti

Çiçek almak

Gurnetulo

Magurneto

Garineto

Çiçek alan

Çuiketi

Çikolata almak

Çuiketulo

Maçiketo

Çaîketo

Çikolata alan

Çulgeti

Çilek almak

Çulgetulo

Maçulgeto

Çaligeto

Çilek alan

Tuhmeti

Düğme almak

Tuhmetulo

Matuhmeto

Tahimeto

Düğme alan

Gurseti

Çimen almak

Gursetulo

Magurseto

Gariseto

Çimen alan

Kutneti

Pamuk almak

Kutnetulo

Makutneto

Katineto

Pamuk alan

Rupehi

Keten almak

Rupehulo

Marpeho

Rapiho

Keten alan

Hubleti

İp almak

Hubletulo

Mahubleto

Habileto

İp alan

Tumteti

Domates almak

Tumtetulo

Matumteto

Tamiteto

Domates alan

Kumdeti

Nişasta almak

Kumdetulo

Makumdeto

Kamideto

Nişasta alan

Surnejeti

Biber almak

Surnejetulo

Masurnejeto

Sarinejeto

Biber alan

Elumehi

Elma almak

Elumehulo

məlumeho

Elamiho

Elma alan

Sukleti

Armut almak

Sukletulo

Masukleto

Sakileto

Armut alan

Gurpeti

Üzüm almak

Gurpetulo

Magurpeto

Garipeto

Üzüm alan

Kunretoseti

Nar almak

Kunretosetulo

Makunretoseto

Kaniretoseto

Nar alan

Nunehi

Ekmek almak

Nunehulo

Manneho

Naniho

Ekmek alan

Vukteti

Sebze almak

Vuktetulo

Mavukteto

Vakiteto

Sebze alan

Muşehi

Tavuk almak

Muşehulo

Mamşeho

Maşiho

Tavuk alan

Kutleti

Kalem almak

Kutletulo

Makutleto

Katileto

Kalem alan

Buhteti

Ev almak

Buhtetulo

Mabuhteto

Bahiteto

Ev alan

Kurehi

Araba almak

Kurehulo

Makreho

Kariho

Araba alan

Hurseti

At almak

Hursetulo

Mahurseto

Hariseto

At alan

Gugehi

Kız almak

Gugehulo

Maggeho

Gagiho

Kız alan

Vupneti

Silah almak

Vupnetulo

Mavupneto

Vapineto

Silah alan

Purzeneti

Fırsat almak

Purzenetulo

Mapurzeneto

Parizeneto

Fırsat alan

Purgmeti

Fayda almak

Purgmetulo

Mapurgmeto

Parigmeto

Fayda alan

Zuvketi

Zevk almak

Zuvketulo

Mazuvketo

Zaviketo

Zevk alan

nutehi

Fındık almak

Nutehulo

Manteho

Natiho

Fındık alan

iudehi

Fikir almak

İudehulo

Maideho

iadiho

Fikir alan

Kubreti

Haber almak

Kubretulo

Makubreto

Kabireto

Haber alan

Hurteti

Hararet almak

Hurtetulo

Mahurteto

Hariteto

Hararet alan

Juvzeti

Ceviz almak

Juvzetulo

Majuvzeto

Javizeto

Ceviz alan

Şuvehi

Şeftali almak

Şuvehulo

Maşveho

Şaviho

Şeftali alan

Vuzehi

Fıstık almak

Vuzehulo

Mavzeho

Vaziho

Fıstık alan

Hurşereti

Tarih almak

Hurşeretulo

Mahurşereto

Harişereto

Tarih alan

Ludehi

Oyun almak

Ludehulo

maldeho

Ladiho

Oyun alan

Şimdiyse kişi olmayan ismi faillerden misal verelim

FİİL

MANA

-ado

e-

MANA

Arubehi

Ağaç almak

Arubehado

ərubeho

Ağaç alan

Burdeti

Tahta almak

Burdetado

rburdeto

Tahta alan

Akuvehi

Su almak

Akuvehado

əkuveho

Su alan

Turbeti

Toprak almak

Turbetado

eturbeto

Toprak alan

Vutreti

Cam almak

Vutretado

evutreto

Cam alan

Gunehi

Can almak

Gunehado

egneho

Can alan

Durmeti

Deri almak

Durmetado

edurmeto

Deri alan

Buhreti

Buğday almak

Buhretado

ebuhreto

Buğday alan

Pupreti

Kağıt almak

Pupretado

epupreto

Kağıt alan

Burketi

Tuğla almak

Burketado

eburketo

Tuğla alan

Sundeti

Kum almak

Sundetado

esundeto

Kum alan

Luiteti

Taş almak

Luitetado

eliteto

Taş alan

Çuzehi

Peynir almak

Çuzehado

eçzeho

Peynir alan

Furehi

Demir almak

Furehado

efreho

Demir alan

Kupreti

Bakır almak

Kupretado

ekupreto

Bakır alan

Atehi

Et almak

Atehado

əteho

Et alan

Furteti

Meyve almak

Furtetado

efurteto

Meyve alan

Avurehi

Altın almak

Avurehado

əvureho

Altın alan

Arugneti

Gümüş almak

Arugnetado

ərugneto

Gümüş alan

Gurneti

Çiçek almak

Gurnetado

egurneto

Çiçek alan

Çuiketi

Çikolata almak

Çuiketado

eçiketo

Çikolata alan

Çulgeti

Çilek almak

Çulgetado

eçulgeto

Çilek alan

Tuhmeti

Düğme almak

Tuhmetado

etuhmeto

Düğme alan

Gurseti

Çimen almak

Gursetado

egurseto

Çimen alan

Kutneti

Pamuk almak

Kutnetado

ekutneto

Pamuk alan

Rupehi

Keten almak

Rupehado

erpeho

Keten alan

Hubleti

İp almak

Hubletado

ehubleto

İp alan

Tumteti

Domates almak

Tumtetado

etumteto

Domates alan

Kumdeti

Nişasta almak

Kumdetado

ekumdeto

Nişasta alan

Surnejeti

Biber almak

Surnejetado

esurnejeto

Biber alan

Elumehi

Elma almak

Elumehado

ėlumeho

Elma alan

Sukleti

Armut almak

Sukletado

esukleto

Armut alan

Gurpeti

Üzüm almak

Gurpetado

egurpeto

Üzüm alan

Kunretoseti

Nar almak

Kunretosetado

ekunretoseto

Nar alan

Nunehi

Ekmek almak

Nunehado

enneho

Ekmek alan

Vukteti

Sebze almak

Vuktetado

evukteto

Sebze alan

Muşehi

Tavuk almak

Muşehado

emşeho

Tavuk alan

Kutleti

Kalem almak

Kutletado

ekutleto

Kalem alan

Buhteti

Ev almak

Buhtetado

ebuhteto

Ev alan

Kurehi

Araba almak

Kurehado

ekreho

Araba alan

Hurseti

At almak

Hursetado

ehurseto

At alan

Gugehi

Kız almak

Gugehado

eggeho

Kız alan

Vupneti

Silah almak

Vupnetado

evupneto

Silah alan

Purzeneti

Fırsat almak

Purzenetado

epurzeneto

Fırsat alan

Purgmeti

Fayda almak

Purgmetado

epurgmeto

Fayda alan

Zuvketi

Zevk almak

Zuvketado

ezuvketo

Zevk alan

nutehi

Fındık almak

Nutehado

enteho

Fındık alan

iudehi

Fikir almak

İudehado

eideho

Fikir alan

Kubreti

Haber almak

Kubretado

ekubreto

Haber alan

Hurteti

Hararet almak

Hurtetado

ehurteto

Hararet alan

Juvzeti

Ceviz almak

Juvzetado

ejuvzeto

Ceviz alan

Şuvehi

Şeftali almak

Şuvehado

eşveho

Şeftali alan

Vuzehi

Fıstık almak

Vuzehado

evzeho

Fıstık alan

Hurşereti

Tarih almak

Hurşeretado

ehurşereto

Tarih alan

Ludehi

Oyun almak

Ludehado

eldeho

Oyun alan