Zorunluluk kavramı

Zorunluluk nomuli dilinde 2 adettir “mes” prepozisyonu, ve “mesar”  prepozisyonu.

“mesar” kesin zorunluluk hali içindir. “mes” prepozisyonu ise” –meli,- malı” son ekidir diyebiliriz. Örneklere geçelim:

Örnek Anlam
Tu mes iri Gitmelisin
Tu mesar iri Gitmek zorundasın

5.15.1) “-ması gereken şey” belirteci

Bu da zorunluluk gerektiren şeyden bahsediyor. Yani mesela “okunması gereken kitap” gibi. Bunda da zorunluluk ve kesin zorunluluk ayrımları vardır.

Normal hal için “-mesada” eki kullanılırken zorunluluk hali için “-mesarada” eki kullanılır.

Örneklere geçelim:

Örnek Anlamı
Legi Okumak
Legmesada Okunması gereken bir şey
Legmesarada Okunması zorunlu bir şey

5.15.2-) zamanlara göre zorunluluk kavramı

He mesite iri Gitmeliydi
He mesore iri Gidiyor olmalı
He mesime iri / he mes meiro Gitmiş olmalı
He mesise iri Gidecek olmalı
He mesire iri Gider olmalı
Log out of this account

Leave a Reply