Zarflar ve zarflı fiil

4) zarf cümlelerinin özellikleri:

Zarflar fiilleri ve fiilimsileri nitelerler. Bir fiilin yapılış yeri, zamanı, şekli zarflar ile belirtilir. “E” harfiyle biterler.

Örneklerimize geçelim:

Nomuli hali Türkçe hali Not
Pulke venite Güzelce geldi Nasıl gelmiş? Güzelce gelmiş
Vide Görüp -ıp, -ip ekini de karşılar zarflar
Aude Duyarak -arak, -erek, ıp-ip eklerini de karşılar zarflar
Vidteme Görünce “-teme” son eki “-ınca, ince” eklerinin vazifesini görür
Difijile Zoraki Nasıl yapmış? Zor bir biçimde

4.1) zarflı fiil

Karışmasın, zarf-fiil ekleri değil zarflı fiil bunlar. Mesela bir fiille olmak ekliyoruz bunda. Bunun da bir eki var bu ek “mi-“ ön ekidir ve bu “mi-“ ön eki de ünlü düşmesine sebep olan eklerdendir. Uzatmadan geçelim örneklere

Yalın fiil ve mana Zarflı fiil ve mana
Lereni=öğrenmek Milreni=öğrenerek olmak
Viti=yaşamak Mivti=yaşayarak olmak
Viti=yaşamak Mivtise=yaşayarak olacak
Grandi=büyümek Migrandite=büyüyerek oldu

4.2) “…aracılığıyla”anlamını veren ek:

“-ese” eki bu ektir. Örnek verelim:

Mia amiko Arkadaşım
Mia amikese Arkadaşım aracılığıyla

Bu ek yerine “für” prepozisyonu da kullanılabilir. Yani
Mia amikese = für mia amikese
Aynı kapıya çıkar.

Log out of this account

Leave a Reply