Zaman ve mekan yapıcı

2.18.1) mekan yapıcı

Bu ekler “-eḥ” ve “-gah” son ekidir. İki ekte aynı manaya gelir. Örneklere geçelim:

Nomuli Türkçe
Kelbo köpek
Kelbeḥo/Kelbgaho Köpek kulübesi

Not: eğer iki ek bir arada kullanılırsa –eh son eki daha rütbelidir. Örneğin kelbeḥo=köpek kulübesi manasına gelir, “Kelbeḥgaho” ise köpek kulübesinin mekanı manasına gelir

2.18.1.1) mekan için “nomil” ve “nomih” ölçüleri

nomil ölçüsü kökü en az 3, nomih ise kökü en az 2 sessiz harften oluşanlar için kullanılır. Örnekleri verelim daha iyi kavramak için.

Kök kelime ve mana Mekanlı kelime ve mana
Kunto=av Konito=av mekanı
Remi=atmak Remiho=atış mekanı
Lesono=ders Losino=derslik
Viti=yaşamak votiho=yaşam odası
Manji=yemek Monijo=Lokanta

Misal viti:yaşamak demek ya nomih ölçüsü şöyle olur v+o+t+ih şeklinde olur.

2.18.2) zaman yapıcı

Bu da bir şeyin zamanını yapar. Gerçi nomulide “temo” zaman demek olduğundan misal manjatemo=yemek zamanı diye belirtebilirsiniz yahut taitemo=yatma zamanı diye belirtme yapabilirsiniz ama bunun için namal ve namah ölçüleri mevcuttur. Namal en az 3 sessiz harfli kökler için namah ise en az 2 sessiz harfli kökler içindir. Misallere geçelim daha iyi anlamak için;

Kelime zamanlısı
Sabi=konuşmak Sabaho=konuşma zamanı
Somno=uyku Samano=uyku zamanı
Pedi=yürümek Pedaho=yürüme zamanı
Pedego=koşmak Padago=koşma zamano
Kunto=av Kanato=av zamanı
Manji=yemek Manajo=yemek zamanı
Log out of this account

Leave a Reply