Z Harfi

Zaaf=Deboleso
Zabıt=supito
Zabıta=supiteso
Zabit=supitoro
Zıvana=kehlo
Zaç=ezço / Zaç yağı=ezçaiazo
Zade=suno
Zadegan=sojullo
Zafer=Viktoro, çerno
Zafiyet=deboleso
Zağanos=Sanaso
Zağar=zundo
Zahir=apera / Zahiren=apere / Zahiri=aperada
Zahire=sariro
Zahit=sada
Zahmet=forzeso, firazo
Zahter=sataro
Zail=sala
Zakkum=Oləndro, seğezo
Zalim=Sotemulo / Zalimane=sotemule
Zam=revlo
Zaman=Temo, şuhto / Zaman aşımı=teṃeso, şuhtadodro / Zaman tüneli=tempilso, şuhtapilso / Zaman zaman=alikente / Zamandaş=homtema, homşuhta / Zamane çocuğu=temeça jeldo / Zamane=temeça / Zamanlama=temumemo
Zamazingo=zimiziho
Zambak=Liliumo, fesaqo
Zambiya=zaṃio
Zamir=samoro, segeto
Zamk=sameko, isego
Zampara=semperaho, nimhativo
Zan=mento
Zanaat=şantoreso
Zangırdamak=zaŋri / Zangır zangır=zaŋrege / Zangırtı=zaŋro
Zangoç=hriçegoro
Zanka=zenĥo
Zanlı=sofula, musfulo
Zannetmek=menti, tmi / Zannedilmek=mentati, tmati
Zapt=kipo
Zaptiye=kipo
Zapturat=satro
Zar=Saro, çekoko
Zarafet=elganseso
Zarar=apragmo
Zarf(dilbilgisi)=ezorvo
Zarf=zarpho, çefno
Zarfında=vadiane
Zargana=sarknoso
Zarif=elganso, besuxo / Zarifane=elganse, besuxe
Zaruri=Lipaza / zaruret=Lipazo
Zat=jisio / Zaten=jisie / Zatıaliniz=tuajisie
Zatülcenp=alflaro
Zatürre=afnamo, çefebo
Zavallı=saula
Zaviye=saviho
Zayıf=Debola, agraza, veira
Zayi=Lozo / Zayiat=Lozzo
Zayiçe=zeço
Zeamet=semado
Zeban=Liŋuo
Zebani=hölanjelo
Zebella=sevia
Zebra=zebro
Zebun=sevna
Zebunküş=sevnusa
Zecir=seciro
Zede=befo / Zedelemek=Befumi / Zedelenmek=befati, sebfi
Zefir=seviro
Zehir=veleniho, ageiesto, uşo
Zeka=zako / Zeki=zaka / Zekice=zake
Zekat=zekato
Zelber=selbero
Zelil=nedrula (kişi için)
Zelve=salvoso
Zelzele=ardakto
Zemberek=zeṃro
Zembil=sevilo
Zemin=ardo
Zencefil=saŋvelo
Zenci=negro
Zencirek=sinikoro
Zengin=Rika
Zenne=zuhno
Zenofobi=digelmeto / Zenofobik=digelmetulo
Zeplin=vihoroveralo
Zeravent=sivindo
Zerdali=nitro
Zerde=izirto
Zerdeçal=izirtçavo
Zerdeva=dimaro
Zerk=sero
Zerre=ero
Zerrin=isrino
Zerzevat=sersevo
Zevahir=vidato
Zeval=disalo
Zevat=jisioyo
Zevc=sevjo
Zevce=sevjoso
Zevk=zivko / Zevküsefa=zivkafehero
Zevzek=savsuka
Zeyil=ado
Zeytin=sartimo / Zeytin ezmesi=amurko
Zıbarmak=seburi
Zıbın=şlapo
Zıh=ziho
Zıkkım=sahamo
Zılgıt=azalako
Zımba=Ledoro
Zımbırtı=zêṃêro
Zımnında=por
Zımpara=zomperaho
Zındık=ailahudano
Zıpçıktı=parvono
Zıpır=subura
Zıpkın=arpiono
Zıplamak=jompi, feşpi
Zıppadak=esipto
Zıpzıp=Zêpzêpo
Zırcahil=Jalega, ijla
Zırh=armuro, feşro
Zırıldamak=Zêrêli / zırıltı=zêrêlo
Zırnık=sureniho
Zırva=Blatro
Zıt=Zaito
Zibidi=zibeda
Zifaf=Napşalo
Zifin=azavono
Zifir=zavaro
Zifiri=Darkega
Zifos=esvuso
Zift=pijo
Zigon=sagnoso
Zigot=sakuto, kernabebo
Zihin=Mento, zako, tmo / Zihniyet=aneto
Zikir=zikro
Zikzak=obliko, fexelo
Zil=hriço
Zillet=nedro
Zilli=slaiho
Zilyet=salido
Zimbabve=ziṃio
Zimmet=debito
Zimmi=samiho
Zina=Pogensakeşo, posso
Zincir=kateno / Zincirleri kırmak=dektenni
Zindan=tonkono
Zinde=Gana
Zinhar=nevire
Zira=çön
Ziraat=tulabo
Zirkon=saruno
Zirkonyum=sarunomo
Zirve=Vertijo, manhaho, hermo
Zivircik=anvaro
Ziya=Luxo
Ziyade=dəie
Ziyafet=dapso
Ziyan=apragmo
Ziyaret=zəroto
Ziynet=sihinto
Zodyak=sotako
Zoka=skoso
Zom=sûmiho
Zombi=azomo
Zona=azaniho
Zoofili=aktaganfilasneso
Zoolog=aktaganşeroro / Zooloji=aktaganşero
Zor=afçila, Difijila, kêhana / Zoraki=Ḟurasta / Zorunlu=afçilesa, kêhanesa / zorunluluk=afçileshalo, kêhaneshalo
Zorba=sorepo
Zuhur=esöro / Zuhur etmek=esörumi
Zuhur=iessero / zuhurat=iesserro
Zula=zuiho
Zulüm=Sotemo
Zum=azmo
Zurna=sorno / Zurnazen=sornoro
Zübde=so’uto
Züccaciye=soçeço
Züğürt=arko
Zühal=Satorno
Zührevi hastalık=venro
Züht=suiho
Zül=neddero
Zülfaris=salferso
Zülüf=slibo
Zümre=klano
Zümrüdüanka=fenixo
Zümrüt=emeraldo
Züppe=tola
Zürafa=girafo
Zürriyet=sojo
Züyuf=esivo

Log out of this account

Leave a Reply