Yapı taşı eki

Bu ek “yapı taşı, en küçük parça durumunu belirtir. Örnek veriyoruz:

Eksiz Ekli
Fravo = ateş Fravero = kıvılcım
Barato = Kelime Baratero = Harf
Omano = insan Omanero = insan üreme hücresi*

*elbette ki insan 2 hücrenin birleşmesinden oluşur nomuli sistematiğinde bir hata yok çünkü bir dişileştirme ekimiz vardır omanero = eril insan üreme hücresi, Omaneroso = dişil insan üreme hücresi.

Log out of this account

Leave a Reply