Vezin tablosu

Nomulide birçok vezin vardır. Lakin nomulide her gramer kuralı vezinli değildir. Burada sadece vezin tablosunu gösteriyoruz. Vezin içermeyen ve sadece eklerden oluşan gramer kuralları burada gösterilmiyor.

VezinGörevi2 sessiz harfli hal1 sessiz harfli halEk formu veya yalın form
Nemmelİsim fiilNemmehNneh-em yahut –o
Son sessiz tekrarıçoğulSon sessiz tekrarıSessiz harf tekrarı-y
NamilKişi ismi failnamih-ul, ma-
NomulŞey/eşya yapıcıNomuhNoh-üm, -oç, -al
NomilMekan yapıcıNomih-eḥ, -gah
namalZaman yapıcıNamah-teme
NomalAlet yapıcı-il, -jias
NemelliGrup üyesiNemehhi-an
NemailGrup yapıcıNemaih-ar, -jus
NumulKap yapıcınumuhnuh-uh, -dan
nimaletSanat ve mesleknimet-oreso
MunemmilBir şeyle ilgilenmemunemmihmunnihMuhelgi …ese
NümülÜrün yapıcıNümühnüh-ien
NamloGenel akrabanamoKoniato di …
NermulSoyuttan somutnermuh-ru
İnnimal-intiİnnimah-ato
nimalOlma durumuNimah-es, -hal
NummalUzman yapıcıNummah… kreteno
NumeilNicelik/nitelik düşürücüNumei-en
NumuilMinimumlaştırıcıNumui-enest
NemeilAşırılaştırıcıNemei-esv
NemlotBenzer yapıcıNemot-oid, -şian
NammilMübalağaNammihVahe …
İntimalHaline gelmeİntimahintih-iz
Tenmel-lendirme, -leştirmetenmeh-atumo, -izumo
NumilEdilgen çatıNumihnuh-at, se-
NemsalEtken+edilgenNemsahnesah-umat, -umiz
NumalDönüşlülükNumah-un
MunamelişteşlikMunamehMunah-eş
niməlUzak durmak, kaçınmakniməhFarkefi de …
İstinmalKullanmak, faydalanmakİstinmahistinahKelimeye göre değişir
Tenamul-mış gibi yapmakTenamtena-oidagi
Esenmelİstek kipiesenmeh-u
İnmalVerme kipiİnmahinah-guv, -ai
NumletAlma kipiNumehneh-fah
İnammelBilme kipiİnammehinneh-şer
nemletdeneme kipinemetnet-end
Log out of this account

Leave a Reply