Verme kipi misalleri

Nomulide bu kalıp için kipimiz var lakin ek değil “inmal” ölçüsü var. 2 sessiz harfli köklerde “inmah” tek sessiz harfli köklerde “inah” halini alır.

KELİME

MANA

KİPLİ

MANA

Arbo

Ağaç

iarbahi

Ağaç vermek

Bardo

Tahta

ibradi

Tahta vermek

Akvo

Su

iakvahi

Su vermek

Turabo

Toprak

itrabi

Toprak vermek

Vitro

Cam

ivtari

Cam vermek

Gano

Can

ignahi

Can vermek

Dermo

deri

idmari

Deri vermek

Buhro

buğday

ibrahi

Buğday vermek

Paporo

kağıt

ippari

Kağıt vermek

Briko

tuğla

ibraki

Tuğla vermek

Sando

Kum

isnadi

Kum vermek

Lito

taş

iliati

Taş vermek

Çozo

Peynir

içzahi

Peynir vermek

Fero

demir

ifrahi

Demir vermek

Kupro

bakır

ikpari

Bakır vermek

Ato

Et

iatahi

Et vermek

Fruto

Meyve

ifrati

Meyve vermek

Avro

Altın

iavrahi

Altın vermek

Argeno

gümüş

İargani

Gümüş vermek

Gereno

Çiçek

igrani

Çiçek vermek

Çiko

Çikolata

içiaki

Çikolata vermek

Çêlago

çilek

içlagi

Çilek vermek

Tohmo

düğme

itmahi

Düğme vermek

Groso

çimen

igrasi

Çimen vermek

Kutno

Pamuk

iktani

Pamuk vermek

Ropo

Keten

irpahi

Keten vermek

Hablo

İp

ihbali

İp vermek

Tomato

domates

itmati

Domates vermek

Nitçalo

Nikel

intaçali

Nikel vermek

Kemdo

nişasta

ikmadi

Nişasta vermek

elmo

Elma

ielmahi

Elma vermek

Skalo

Armut

iskali

Armut vermek

Grapo

Üzüm

igrapi

Üzüm vermek

Knartoso

Nar

iknartosi

Nar vermek

Nano

Ekmek

innahi

Ekmek vermek

Vaketo

sebze

ivkati

Sebze vermek

Muşo

tavuk

imşahi

Tavuk vermek

Ketilo

kalem

iktali

Kalem vermek

Behto

Ev

ibhati

Ev vermek

Kuro

araba

ikrahi

Araba vermek

Purzeno

fırsat

iprazeni

Fırsat verek

Pragmo

fayda

ipragmi

Fayda vermek

Zivko

Zevk

izvaki

Zevk vermek

Nuto

fındık

intahi

Fındık vermek

İdo

fikir

îdahi

Fikir vermek

kabaro

haber

ikbari

Haber vermek

Hareto

hararet

ihrati

Hararet vermek

Javizo

ceviz

ijvazi

Ceviz vermek

Şevo

şeftali

işvahi

Şeftali vermek

Vuzo

Fıstık

ivzahi

Fıstık vermek

Herşero

Tarih

ihraşeri

Tarih vermek

Ludo

Oyun

ildahi

Oyun vermek

Log out of this account

Leave a Reply