V Harfi

Vaat=diço
Vaaz=bonvano, hamşo
Vacip=vajbo
Vade=maturto, hemko
Vadi=fato
Vaftiz=baptuso
Vız gelmek=vêzveni
Vagon=fahono
Vagotoni=vaktuniho
Vaha=ŏsoso, Lepeto
Vahamet=turateso
Vahdet=öneso
Vahim=turata
Vahiy=reveləlo
Vahşi=veşa, çonapa / Vahşet=veşeso, çinapo / Vahşi hayvan=otraso / Vahşi sığır=imelo
Vaiz=bonvanora, hamişo
Vajina=woseno, Loharo
Vaka=estoço, estalo
Vakar=Ərteteso
Vaketa=vaçeto
Vakfe=kefo
Vakıa=esto
Vakıf(vakfeden)=fondalulo
Vakıf=fondalo, bejeco
Vaki=estada
Vakit=temo, şuhto
Vaks=vaheso, bikqo
Vakum=vagomo, texaço
Vakur=stedo
Vale=valeto, şebaso
Valf=valvo, seşavo
Vali=goero, şahlo
Valide=madro
Valiz= valijo, tesdo
Valör=falüro
Vals=balso
Valüasyon=valumo
Vamp=femepo
Vampir=saŋasakulo
Vana=valvo, seşavo
Vanadyum=vanadomo
Vandalizm=vandaludo
Vandöz=salora
Vanilya=saçelo
Vantilatör=ventumilo
Vantrilok=ventrilojo
Vantuz=vuntezo, şegexo
Vapur=baporo, şikro
Var=Aro, Alŏ / Var olmak=Ari, Alai / Var etmek=Arumi, Krei, Alaumi / Varsayım=arseihemo, alaseiehmo / varoluşçuluk=arudo
Varmak=raçi
Varagele=firkolo
Varak=varhago
Varaka=varhago
Vardela=barto, ceceşo
Vardiya=karteiho, vajo
Varesta=burjito
Vargel=firekelo
Varide=firenito
Varil=borho, nerbo
Varis(mirasçı)=resadora
Varis=bariço
Varoş=arkurşrado
Varta=varizo
Varyant=ferinto
Varyasyon=varalo
Vasat=medekora, çaşeba
Vasıf=vasfo, sasuxo
vasıl=raçada
Vasıta=ilo
Vasi=viso
Vasiyet=resadumo
Vaşak=vihaşo
Vat=wato
Vatan=Patrio, haimlando, haimelo, vlo / Vatandaş=hompatria, landano, elano, vlano / Vatani=patriaka, vlaka, haimelaka
Vatka=ovado
Vatman=vetmeno, şecazo
Vatoz=raçko, çepeco
Vatvat=videvto
Vaveyla=sakrumo, suşemo
Vaz=fiseso
Vazelin=faşolo
Vazgeçmek=abeski
Vazife=misöno / Vazife çıkarmak=misöŋegeri
Vaziyet=veşahoto
Vazo=floruho, folaro
Ve=An
Veba=velago
Vebal=peço
Veca=vejo
Vecibe=misöno, şedişo
Veciz=Lakoniko, rafso
Vecize=mazemo
Vect=fiçito
Veda=ferivo
Vedia=fidujo
Vefa=fedelto, nijeno / Vefasız=nulexa, anjena
Vefat=moremo
Vehim=inişo
Vehleten=sadenle
Vejetalin=plantiazo
Vejetaryen=plantafudoro
Vegan=plantafudoresto
Vekil=prosko, kişaro / Vekalet=proskeso
Veksilloloji=elnesşero / veksillolog=elnesmaşro
Vektör=vituro, neplo
Veladet=surgo
Velakin=ese
Veledizina=basto
Veledrom=filturemo
Velense=falançeno
Velet=edo
Velev ki=kajo
Velhasıl=aloŋe
Veli=gardano, keptano / Velayet=gardaneso, keptaneso
Veliaht=rexaposto, ivavo
Velur=velveto
Velut=vîodo
Velvele=falevo
Vena=pikireveino
Venezuela=vensulio
Venüs=venço
Veranda=patiho
Veraset=resadoreso
Vere=firaiho
Verem=Tuberkiluso, Lexavo
Vermek=Guvi, aî / Verdi=guvito, aîto / Vergi=guvo, aio / Vergilendirmek=guvatumi, aiatumi / Verilmek=guvati, segvi, aiati / veresiye=ligvanto
Vermut=vaharmoto
Vernik=varnişo, Leneğo
Verniye=firano
Veronika=firuniko
Versiyon=veralo
Vertigo=firatkaiho
Veryansın=slemo
Vesair=alio
Vesait=illo
Vesika=şavo
Vesile=Sereso
Vestiyer=alkeḥo
Veston=vezeto
Vesvese=inişo
Veteriner=aktagankuraçoro, macifo
Vetire=fîedoro
Veto=vetomo
Veya=aut
Veyahut=jaho
Vezikul=vaşiklumo, Lesço
Vezin=vezeno
Vezir=viziero
Vezne=manaihuho
Veznedar=manaihuhoro
Vıcık=fiçîka, softaca
Vıcırdamak=vikiri
Vızıldamak=vizili
Vibrasyon=arteşo
Vibratör=arteşilo
Vibriyo=faberoho
Vicahen=baçiene
Vicahi=baçieno
Vicdan=konçenzo, eniuso / Vicdanen=konçenze, eniuse / Vicdani=konçenzaka, eniusaka
Vida=skravo, kudazo
Vidala=vitelo
Vidanjör=emptumilo
Video=vidiho, Lelgo
Vietnam=vietio
vigintilyon=sesostrinulo
vigintisentilyon=trihandrasesostrinulo
Vigla=vijiliho
Vikont=vikonto, kefno
Viladi=desurga
Vilayet=uro
Villa=vîo
Vinç=garuno, nakloŋumilo
Vinil=venelo, Lehogo
Vinyet=viçneto
Viraj=bendo, nerço
Viral=fairola
Viran=ferika
Virane=wreko
Virgül=baratşako
Virman=biremento, jovzo
Viroloji=ferozşero / virolog=ferozmaşro
Virt=farito
Virtüöz=barto, midno
Virüs=ferozo / ferozşero=viroloji / ferozmaşro=biyolog
Viski=vaşoho
Viskonsül=visokonso
Viskoz=bisçoso, pufufo
Viskozite=basiko
Vişnap=vijenîo
Vişne=şorgireso, nevgo
Vitamin=bitemano, nisto
Vitellüs=fadloso
Vites=Spodilo
Vitray=viterelo, peğeco
Vitrifiye=vadirfo, neğeğo
Vitrin=vitereno, Lezaşo
Viya=vilo
Viyadük=fataviho
Viyaklamak=vieki
Viyol=vîelolo
Viyola=falelo
Viyolonsel=vîolonçelo, jedvo
Vize=beso
Vizite=visito, Legepo
Viziyer=fazero
Vizon=minko, moçado
Vizör=faizoro
Vizyer=tereho
Vizyon=vialo
Vodvil=fotfalo, çuğamo
Vokal=sonako
Volan=volono, çegofo
Vole=volîo, çegejo
Voleybol=removeroço, remgugo
Volfram=vulavremo, jerxo
Voli=voloso
Volkan=fravmanato
Volt=foloto, çefelo
Volta=volto, jeqalo
Voltaj=woltago, jezno
Vombat=Ḟümipto
Vonoz=fonieso, çeğepo
Votka=vodeko, jemxo
Vualet=setro
Vuku=esto / Vukuat=esetto
Vukuf=vagevo
Vulgarize=falekarso
Vulva=fergo
Vurdumduymaz=ietitoudegireha
Vurmak=ieti, cebri / Vurdurmak=ietumi, teiti, cebrumi / Vurgu=ieto, cebro / Vurgulamak=ietumi, cebrumi / Vurulmak=ietati, tusibri
Vuslat=voşlado, betşo
Vücut=Korpo, ḟuo / Vücut dili=korpaliŋuo, Ḟuimo
Vükela=prosekko
Vürut=vuredo
Vüsat=vazido

Log out of this account

Leave a Reply