Ürün yapıcı

Bir şeyin bir şeyden yapıldığını ve bir şeyin ürününü belirtir. Bunun için –ien son eki ya da nümül ölçüsü(2 sessiz harfli kökler için nümüh, tek sessiz harfli kökler için nüh) kullanılır. Misallere geçelim

Kelime ve mana Ekli ölçülü Mana
Arbo (ağaç) Arbieno arübüho Ağaçtan yapılmış
Suo (su) Suieno Süho Su ürünü, sudan yapılmış
Bardo (tahta) Bardieno Bürüdo Tahtadan yapılmış
Log out of this account

Leave a Reply