Ürün ismi örnekleri

KELİMEMANAEKLİÖLÇÜLÜMANA
ArboAğaçArbienoArübühoAğaçtan yapılmış
BardoTahtaBardienoBürüdoTahtadan yapılmış
AkvoSuAkvienoAküvühoSu ürünü
TuraboToprakTurabienoTürüboTopraktan yapılmış
VitroCamVitrienoVütüroCamdan yapılmış
DermoderiDermienoDürümoDeriden yapılmış
BuhrobuğdağBuhrienoBühüroBuğdaydan yapılmış
PaporokağıtPaporienoPüpüroKağıttan yapılmış
BrikotuğlaBrikienoBürükoTuğladan yapılmış
SandoKumSandienoSünüdoKumdan yapılmış
LitotaşLitienoLütühoTaştan yapılmış
ÇozoPeynirÇozienoÇüzühoPeynirden yapılmış
FerodemirFerienoFürühoDemirden yapılmış
KuprobakırKuprienoKüpüroBakırdan yapılmış
AtoEtAtienoAtühoEtten yapılmış
FrutoMeyveFrutienofürütoMeyveden yapılmış
AvroAltınAvrienoAvürühoAltından yapılmış
ArgenogümüşargenienoArügünoGümüşten yapılmış
GerenoÇiçekGerenienoGürünoÇiçekten yapılmış
ÇikoÇikolataÇikienoÇükühoÇikolatadan yapılmış
ÇêlagoçilekÇêlagienoÇülügoÇilekten yapılmış
TohmodüğmeTohmienoTühümoDüğmeden yapılmış
GrosoçimenGrosienoGürüsoÇimenden yapılmış
KutnoPamukKutnienoKütünoPamuktan yapılmış
RopoKetenRopienoRüpühoKetenden yapılmış
HabloİpHablienoHübüloİpten yapılmış
TomatodomatesTomatienoTümütoDomatesten yapılmış
NitçaloNikelNitçalienoNütüçaloNikelden yapılmış
KemdonişastakemdienokümüdoNişastadan yapılmış
Log out of this account

Leave a Reply