Ü Harfi

Ücra=uçra, pececo
Ücret=Laborhoto, preçepito
Üç=trio, ho / Üçgen=trigono, hagono / Üçüz=triza
Üfleç=blopo
Üflemek=üfi / Üflenmek=üfati, seüfi
Üfürmek=puvi
Üğrüm=iuramo
Üleş=sontevado
Ülfet=iulfato
Ülger=alakuro
Ülke=Lando, elo
Ülker=ulkukaro
Ülkü=ido
Ülser=vundo, pejdo
Ültimatom=uldamtomo, nesido
Ülüş=eguluso
Ümit=espero, recavo
Ümmet=riligonhavo, mûblavo
ümmi=ukama
Ümran=pentareso
Ümük=Larinço
Ün=famo
Üniforma=öŋevo
Ünik=öno
Ünite=unudo, eveto / Üniter=unudora, evetora
Üniversal=onversaka, bejadaka
Üniversite=şeronverso
Ünlem=eslemo
Ürat=urato
Ürdün=udunio
Üre=uruho
Ürem=endiro
Üremek=vahizi / Üreteç=zosumilo / Üretilmek=zosati / Üretim=zoso / Üretken=zosumema / Üretmek=zosi
Üremi=uramo / Üremik=uramako
Üretra=urataro, pebedo
Ürkmek=meti / Ürküntü=metumo / Ürkütmek=metumi / Ürkek=metula
Ürpermek=orabi, treṃi, pani
Ürtiker=oratagaro
Ürümek=hravi
Ürün=hereno
Üryan=asuma
Üs=usaiho
Üsküf=sugufo
Üsküre=şuguro
Üslup=sermo
Üst=ala / alege=daha üst, süper / alesta=en üst(hiper) / üstlenmek=enali / Üstüne alınmak=alekadeptati, enalati / Üstüne almak=alekadepti, enali / Üstünde=alez, sur
Üstad=Üstado, mastoro
Üstel=ucalo
Üstelemek=eci
Üstelik=inoltre
Üstesinden gelmek=tahlivi
Üstün=beda, Lerva
Üşenmek=Uhani / Üşengeç=uhanema
Üşümek=Çiri, çeneci
Üşürmek=uzuri
Ütopik=idiaka / Ütopya=idio
Ütü=ereno / Ütü bezi=erenklodo / Ütü masası=Erenmezo
Üvey=egiha
Üvez=refo
Üye=Egüho
Üzengi=hosaŋo
Üzere=ade / Üzeri=ade / Üzerinde yaşamak=Lani / Üzerinde=adez / Üzerine dökmek=konspari / Üzerine tükürmek=konspui / Üzerine=adeç / üzerine almak=adehi
Üzerlik=iugusarloho
Üzgün=züa / Üzmek=Züi / Üzüntüden zayıflamak=kurî / Üzüntüden zayıflamış=kuria
Üzlük=usalako
Üzüm=grapo, fuhro

Log out of this account

Leave a Reply