Tüm ekler ve ölçüler

EkAlternatif ekler ve edatlarAlternatif ekler ve edatlarÖlçü haliMahiyeti veya Türkçe karşılığı
-o   İsim yapıcı
-o-em Nemmel (nemmeh, nneh)İsim fiil
-a“vol”“di” İyelik yapıcı
-ek“el”  Yönelme hali
-n“ni”  Belirtme hali
-ez“en  Bulunma hali
-eç“de”  Ayrılma hali
Be-   Yanında hali
-ySon sessiz harf tekrarıÇoğul
-ulMa-  Namil (namih)Kişi ismi fail
-ade-  Kişi olmayan ismi fail
-ac-seh  Kötüleştirici ek
-er   Yapı taşı yapıcı
-io   Ülke yapıcı
-ed-vet  Yavru yapıcı
-ud   Nizam yapıcı
-udan   Nizam takipçisi yapıcı
Ki-   Lider yapıcı
-os-et  dişileştirici
-üm-oç-al Şey yapıcı (-ay, -ecek)
Po-Har-  Ahlak dışı yapıcı
-havoMu-  Sahiplik yapıcı
-eḥ-gah Nomil (nomih)Mekan yapıcı
-temo  Namal (namah)Zaman yapıcı
-il-jias nomalAlet yapıcı
-an  Nemelli (nemehhi)Grup üyesi yapıcı
-ar-jus Nemail (nemaih)Grup yapıcı
-blo   çoklulaştırıcı
-one   Grup olarak (-erli, -şerli)
-uh-dan Numul (numuh, nuh)Kap yapıcı
-or-kar  Meslekle uğraşan
-oreso-kareso Nimalet (nimet)Sanat ve meslek yapıcı (-cilik)
   Munemmil (munemmih, munnih)Bir şey ile ilgilenen yapıcı
-ien  NümülÜrün yapıcı
Ve--gugen  Evlilikten doğan akrabalık (kayın-)
Ü-Üv-  Üvey akrabalık yapıcı
-ru  Nermul (nermuh)Soyutu somutlaştırma
-men  nesmilSomutu soyutlaştırma
-ato  İnnimal (innimah)-ıntı, -inti
-es-hal Nimal (nimah)Olma durumu (-lık)
Na-   Yanlış yapıcı
-im   Dil yapıcı (-ca)
-ob   Engel yapıcı
Bi-   Çift yapıcı
Non-   İstenmeyen yapıcı
-zi-form-irv Kılık, şekil anlamı verici
-mek   Bağ yapıcı ek
-kraço-iraho  İktidar, egemenlik yapıcı
-kiur   Özet yapıcı
-per   -in çevresi
-pro   İleri düzey yapıcı
   Nummal (nummah)Uzman yapıcı
-a   Sıfat yapıcı
-it-iseha (gelecek zaman hali)-me Tamlama (-dığı)
-ken-ebl  Mümküniyet yapıcı (-abil)
-ir   İmkansızlık (-ılamaz)
-estu-  Zirve kıyas (“en” …)
-egi-  Yükseltici kıyas (“daha” …) Pekiştirici (sıcak sıcak, sapsarı)
-en  Numeil (numei)Düşürücü kıyas (-cık, -cağız)
-enest  Numuil (numui)Dibe indiren kıyas (en az …)
-esv  Nemeil (nemei)Aşırı yapıcı (aşırı …)
-ant   Yapmaya değer (-esi)
-ak-ev  -sal
-oid-şian Nemlot (nemot)Benzer yapıcı (-sı,-msi,-imtrak)
-fila-amireha-amula Seven kişi (-cıl, -sever)
-e   Zarf (-ce,-ip,-arak)
-teme   -ince
mi-   Zarflı fil (-erek olmak)
-eseḟür  … aracılığıyla
-öt   Aniden ortaya çıkıp gerçekleşme (…er …mez)
-i   Fiil yapıcı (-mek)
a-An-io Olumsuz yapıcı
a-An-Amu- Olmamazlık (-siz)
-umTe-  Etken çatı (-la, -dür)
Te-…-um  Nemul (nemuh, nevt)Fiili başkasına yaptırmak (-ettirmek)
-izİe- İntimal (intimah, intih)Haline gelmeli edilgen (-leşmek)
-atSe- Numil (numih, nuh)Normal edilgen (-il, -in)
   Tenmel (tenmeh)-lendirme, -leştirme
-umiz-umat Nemsal (nemsah, nesah)-tırıl
-un  Numal (numah)Dönüşlülük
-uv   Tezlik (-iver)
-ef   Süreklilik (-durmak,-kalmak,-gelmek,-koymak)
En-   Kapsayıcı
De-   dışlayıcı
-eş  Munamel(munameh,munah)işteşlik
   niməl (niməh)-den kaçınmak
   İstinmal(istinmah,istinah)Kullanmak, faydalanmak
Kon-   Tek seferde yapmak
Re-   Yineleme eki
-esk   -den korunmak
-oidagi-oidumi Tenamul(tenam,tena)-mış gibi yapma
-o-ho  Ben, benim
-a-ha  Sen, senin
-e-he  O, onun
-os-na  Biz, bizim
-as-ke  Siz, sizin
-es-le  Onlar, onların
Zal-Hanto dönüşlülük
-ia-iha  2. tekil şahıs emir eki
-ie-ihe  3. tekil şahıs emir eki
-ina-ios  1. çoğul şahıs emir eki
-ias-ike  2. çoğul şahıs emir eki
-ies-ile  3. çoğul şahıs emir eki
-uo-uhovanoEsenmel (esenmeh) 
-ua-uha  
-ue-uhe  
-uos-una  
-uas-uke  
-ues-ule  
   Numlet (numeh, neh)Alma kipi
   İnmal (inmah, inah)Verme kipi
   İnammel (inammeh, inneh)Bilme kipi
   Nemlet (nemet, net)Deneme kipi
-em   Meyil, yinelenen eylem (-kan)
-em   İş yapma eki (-ma)
-eme   -dıkça
-ite   Geçmiş zaman
-imte   -mıştı
-irte   -ardı
-iste   -ecekti
-ime   Rivayet geçmiş zaman
-orme   -yormuş
-irme   -armış
-isme   -acakmış
-ore   Şimdiki zaman
-irre   -ar olur
-isre   -ecek olur
-ire   Geniş zaman
-imre   -mış olur
-orre   -yor olur
-ise   Gelecek zaman
-ice   Geçecek zaman (-dı olacak)
-imse   -mış olacak
-orse   -yor olacak
-irse   -ar olacak
Log out of this account

Leave a Reply