Tenamullu namil

“Tenamul” ölçüsü –mış gibi yapmak manasını veriyordu “namil” ölçüsü de kişi ismi failin ölçü haliydi bu ikisi birleşince ne olur? Tenamullu namil olur. Örnekleri de gösteriliyor şimdi

ÖLÇÜLÜ ANLAM Tenamullu namil ANLAM
Tėseti Olmuş gibi yapmak Tasito Olmuş gibi yapan
Tedaiuçi Söylemiş gibi yapmak Tadîuço Söylemiş gibi yapan
Teiami Gitmiş gibi yapmak Taîmo Gitmiş gibi yapan
Tədaputi Almış gibi yapmak Tadiputo Almış gibi yapan
Tegavi Vermiş gibi yapmak Tagivo Vermiş gibi yapan
Tefanudi Bulmuş gibi yapmak Tafinudo Bulmuş gibi yapan
Tekarai Koymuş gibi yapmak Takirŏ Koymuş gibi yapan
Telaiuvi Bırakmış gibi yapmak Talîuvo Bırakmış gibi yapan
Tesanutumi hissetmiş gibi yapmak Tasinatumo hissetmiş gibi yapan
Teiasuri Göstermiş gibi yapmak Taîsuro Göstermiş gibi yapan
Tekaiupi Tutmuş gibi yapmak Takîupo Tutmuş gibi yapan
Tetani Dönmüş gibi yapmak Tatino Dönmüş gibi yapan
Tejalubi Getirmiş gibi yapmak Tajilubo Getirmiş gibi yapan
Tėiadumi Yardım etmiş gibi yapmak Taîdumo Yardım etmiş gibi yapan
Tekati Yazmış gibi yapmak Takito Yazmış gibi yapan
Teladi Oynamış gibi yapmak Talido Oynamış gibi yapan
tədai Katmış gibi yapmak Tadiho Katmış gibi yapan
Tedanuşi Tanışmış gibi yapmak Tadinuşo Tanışmış gibi yapan
Tekafi Durmuş gibi yapmak Takifo Durmuş gibi yapan
tesabi Konuşmuş gibi yapmak Tasibo Konuşmuş gibi yapan
Tesadi Oturmuş gibi yapmak Tasido Oturmuş gibi yapan
Tevaiuti Beklemiş gibi yapmak Tavîuto Beklemiş gibi yapan
Telagi Okumuş gibi yapmak taligo Okumuş gibi yapan
Telazi Kaybolmuş gibi yapmak Talizo Kaybolmuş gibi yapan
Teşadi Düşmüş gibi yapmak Taşido Düşmüş gibi yapan
Tėşaturi Satın almış gibi yapmak Taşituro Satın almış gibi yapan
Terasuli Göndermiş gibi yapmak Tarisulo Göndermiş gibi yapan
Tevaiuni Kazanmış gibi yapmak Tavîuno Kazanmış gibi yapan
Teiati Yetmiş gibi yapmak Taîto Yetmiş gibi yapan
Tekaruçi Harcamış gibi yapmak takiruço Harcamış gibi yapan
Temari Ölmüş gibi yapmak Tamiro Ölmüş gibi yapan
tepadi Yürümüş gibi yapmak Tapido Yürümüş gibi yapan
Tegaçi Sebep olmuş gibi yapmak Tagiço Sebep olmuş gibi yapan
Tekapumi Kabul etmiş gibi yapmak Takipumo Kabul etmiş gibi yapan
Terakulini Dayamış gibi yapmak tarikulino Dayamış gibi yapan
təparumi Açıklamış gibi yapmak Tapirumo Açıklamış gibi yapan
Tesaturi Örtmüş gibi yapmak Tasituro Örtmüş gibi yapan
təsai Azalmış gibi yapmak Tasiho Azalmış gibi yapan
Tėladi Dilemiş gibi yapmak Talido Dilemiş gibi yapan
Tesagi Seçmiş gibi yapmak Tasigo Seçmiş gibi yapan
Tezaguli Başarmış gibi yapmak Tazigulo Başarmış gibi yapan
tənati Anlamış gibi yapmak Tanito Anlamış gibi yapan
təmai Sevmiş gibi yapmak Tamiho Sevmiş gibi yapan
Tepasuni Tartmış gibi yapmak Tapisuno Tartmış gibi yapan
Tekaçi Yakalamış gibi yapmak Takiço Yakalamış gibi yapan
Tedani Tanımış gibi yapmak Tadino Tanımış gibi yapan
Teraçi Ulaşmış gibi yapmak Tariço Ulaşmış gibi yapan
Tepalunumi Planlamış gibi yapmak Tapilunumo Planlamış gibi yapan
təgai Davranmış gibi yapmak Tagiho Davranmış gibi yapan
Tekaludi Kapatmış gibi yapmak takiludo Kapatmış gibi yapan
tənakuni Edinmiş gibi yapmak Tanikuno Edinmiş gibi yapan
Tebaluri Belirmiş gibi yapmak Tabiluro Belirmiş gibi yapan
Tenaşuri Yaymış gibi yapmak Tanişuro Yaymış gibi yapan
Tegarudi Korumuş gibi yapmak Tagirudo Korumuş gibi yapan
Teramuni Kontrol etmiş gibi yapmak Tarimuno Kontrol etmiş gibi yapan
Terami Atmış gibi yapmak Tarimo Atmış gibi yapan
Tėtaruvumi İtiraf etmiş gibi yapmak Tatiruvumo İtiraf etmiş gibi yapan
Teparuti Hazır olmuş gibi yapmak Tapiruto Hazır olmuş gibi yapan
Tevani İstemiş gibi yapmak Tavino İstemiş gibi yapan
tənakuli Engel olmuş gibi yapmak Tanikulo Engel olmuş gibi yapan
Telaiuçi Sermiş gibi yapmak Talîuço Sermiş gibi yapan
Teraduçumi Cevaplamış gibi yapmak Tariduço Cevaplamış gibi yapan
Tekanuktumi Bağlamış gibi yapmak Takinukto Bağlamış gibi yapan
Tevadugi Bakmış gibi yapmak Tavidugo Bakmış gibi yapan
Telanugi Uzamış gibi yapmak Talinugo Uzamış gibi yapan
Teganuli Çalışmış gibi yapmak Taginulo Çalışmış gibi yapan
Teianuçi Katılmış gibi yapmak Taînuço Katılmış gibi yapan
Teumai Yapmış gibi yapmak Taumiho Yapmış gibi yapan
Tehavi Sahip olmuş gibi yapmak Tahivo Sahip olmuş gibi yapan
Tėnadi Denemiş gibi yapmak Tanido Denemiş gibi yapan
Tejai Bir olmuş gibi yapmak Tajiho Bir olmuş gibi yapan
Tepaiuki Toplamış gibi yapmak Tapîuko Toplamış gibi yapan
Teşari bilmiş gibi yapmak Taşiro bilmiş gibi yapan
Temani Önemsemiş gibi yapmak Tamino Önemsemiş gibi yapan
Tevari İşaret olmuş gibi yapmak Taviro İşaret olmuş gibi yapan
təmarumi Emretmiş gibi yapmak Tamirumo Emretmiş gibi yapan
Tėsami İncelemiş gibi yapmak Tasimo İncelemiş gibi yapan
tėḥai Yerleşmiş gibi yapmak taḥiho Yerleşmiş gibi yapan
Tebasi geçmiş gibi yapmak Tabiso geçmiş gibi yapan
Tetagunuli İşlemiş gibi yapmak Tatigunulo İşlemiş gibi yapan
Tetatuçumi Tercih etmiş gibi yapmak Tatituço Tercih etmiş gibi yapan
Tebajuni Başlamış gibi yapmak Tabinujo Başlamış gibi yapan
Tezari Sürmüş gibi yapmak Taziro Sürmüş gibi yapan
Tėtazi Uymuş gibi yapmak Tatizo Uymuş gibi yapan
Tekanuservi Saklamış gibi yapmak Takinuservo Saklamış gibi yapan
Tejaruî Ağlamış gibi yapmak Tajiruo Ağlamış gibi yapan
temânudezi Endişelenmiş gibi yapmak Taminudezo Endişelenmiş gibi yapan
Tefaluvi Temiz olmuş gibi yapmak Tafiluvo Temiz olmuş gibi yapan
Tejajumi Etkilemiş gibi yapmak Tajijumo Etkilemiş gibi yapan
Tedaçugi Bağırmış gibi yapmak Tadiçugo Bağırmış gibi yapan
Tetanuçi Dokunmuş gibi yapmak Tatinuço Dokunmuş gibi yapan
Tegavi Giymiş gibi yapmak Tagivo Giymiş gibi yapan
Tesaguzi Önermiş gibi yapmak Tasiguzo Önermiş gibi yapan
Temati Korkmuş gibi yapmak Tamito Korkmuş gibi yapan
Tenazi Kokmuş gibi yapmak Tanizo Kokmuş gibi yapan
Terakubi Binmiş gibi yapmak Tarikubo Binmiş gibi yapan
Tehaiuhi Kaymış gibi yapmak Tahîuho Kaymış gibi yapan
tədami Eklemiş gibi yapmak Tadimo Eklemiş gibi yapan
Terakulini Yaslamış gibi yapmak Tarikulino Yaslamış gibi yapan
Tedasutrumi Keşfetmiş gibi yapmak Tadisutrumo Keşfetmiş gibi yapan
Teşali Çalmış gibi yapmak Taşilo Çalmış gibi yapan
Teçahi Çekmiş gibi yapmak Taçiho Çekmiş gibi yapan
Tegarudi Savunmuş gibi yapmak Tagirudo Savunmuş gibi yapan
Tekanubi Değişmiş gibi yapmak Takinubo Değişmiş gibi yapan
Tetasugi Suçlamış gibi yapmak Tatisugo Suçlamış gibi yapan
Tedami İnşa etmiş gibi yapmak Tadimo İnşa etmiş gibi yapan
Tepanuji Boyamış gibi yapmak Tapinujo Boyamış gibi yapan
Teiahuri Ayırmış gibi yapmak Taîhuro Ayırmış gibi yapan
Tesaluvi çözmüş gibi yapmak Tasiluvo çözmüş gibi yapan
Tedasumni Uyanmış gibi yapmak Tadisumno Uyanmış gibi yapan
Tetahi Dökmüş gibi yapmak Tatiho Dökmüş gibi yapan
Tekaiuzi Öpmüş gibi yapmak Takîuzo Öpmüş gibi yapan
Terazi Yarışmış gibi yapmak Tarizo Yarışmış gibi yapan
Tevaiudi Görmüş gibi yapmak Tavîudo Görmüş gibi yapan
Temanuti Düşünmüş gibi yapmak Taminuto Düşünmüş gibi yapan
Tedaçuvani Kastetmiş gibi yapmak tadiçuvano Kastetmiş gibi yapan
Teumai Sağlamış gibi yapmak Taumaho Sağlamış gibi yapan
Tefaluvumi Takip etmiş gibi yapmak Tafiluvumo Takip etmiş gibi yapan
təmani Hoşlanmış gibi yapmak Tamino Hoşlanmış gibi yapan
Teianuşi Kurmuş gibi yapmak Taînuşo Kurmuş gibi yapan
Tehati Ödemiş gibi yapmak tahito Ödemiş gibi yapan
Tebaluvi İnanmış gibi yapmak Tabiluvo İnanmış gibi yapan
Temaruti Yönlendirmiş gibi yapmak Tamiruto Yönlendirmiş gibi yapan
Teofarumi Teklif etmiş gibi yapmak Tŏfirumo Teklif etmiş gibi yapan
Terasi Kalmış gibi yapmak Tariso Kalmış gibi yapan
Tėsapuri Ummuş gibi yapmak Tasipuro Ummuş gibi yapan
tesali Satmış gibi yapmak tasilo Satmış gibi yapan
Tevaçi İzlemiş gibi yapmak Taviço İzlemiş gibi yapan
Tėtazumi Uygulamış gibi yapmak Tatizumo Uygulamış gibi yapan
Telaruni öğrenmiş gibi yapmak Taliruno öğrenmiş gibi yapan
Tegali Büyümüş gibi yapmak Tagilo Büyümüş gibi yapan
Tesavurtumi Desteklemiş gibi yapmak Tasivurto Desteklemiş gibi yapan
Tesavusumi Servis etmiş gibi yapmak Tasivuso Servis etmiş gibi yapan
Tehahi Yükselmiş gibi yapmak Tahiho Yükselmiş gibi yapan
Tesaruti Sürtmiş gibi yapmak Tasiruto Sürtmiş gibi yapan
Tehavudenumi Kanıtlamuş gibi yapmak Tahivudenumo Kanıtlamuş gibi yapan
Tezani Girmiş gibi yapmak Tazino Girmiş gibi yapan
Temahulgi İlgilenmiş gibi yapmak Tamihulgo İlgilenmiş gibi yapan
Tekanutri Karşı olmuş gibi yapmak Takinutro Karşı olmuş gibi yapan
Teşarufahi Not almış gibi yapmak Taşirufaho Not almış gibi yapan
Tekarustumi Merak etmiş gibi yapmak Takirustumo Merak etmiş gibi yapan
Teşavuri Acı çekmiş gibi yapmak Taşivuro Acı çekmiş gibi yapan
Tekamuni Paylaşmış gibi yapmak Takimuno Paylaşmış gibi yapan
Tezarutumi Ziyaret etmiş gibi yapmak Taziruto Ziyaret etmiş gibi yapan
Tekahuni Zor olmuş gibi yapmak Takihuno Zor olmuş gibi yapan
tərasuihi Varsaymış gibi yapmak Tarisuiho Varsaymış gibi yapan
Teorai Yerine koymuş gibi yapmak Tŏriho Yerine koymuş gibi yapan
Tedaçuperi Bahsetmiş gibi yapmak Tadiçupero Bahsetmiş gibi yapan
Tekaguri Kaçırmış gibi yapmak Takiguro Kaçırmış gibi yapan
Teiati Vurmuş gibi yapmak taîto Vurmuş gibi yapan
Tėtarusumi İtiraz etmiş gibi yapmak Tatirusumo İtiraz etmiş gibi yapan
Tėnatugrumi Tamamlamış gibi yapmak Tanitugrumo Tamamlamış gibi yapan
Teraiudi gülmüş gibi yapmak Tarîudo gülmüş gibi yapan
Tedaşi Taşımış gibi yapmak Tadişo Taşımış gibi yapan
təlasi Sallamış gibi yapmak Taliso Sallamış gibi yapan
Tevali Uçmuş gibi yapmak Tavilo Uçmuş gibi yapan
Tetavi Dövmüş gibi yapmak Tativo Dövmüş gibi yapan
Tetarujati Hedef olmuş gibi yapmak Tatirujato Hedef olmuş gibi yapan
Tezatumi Ayarlamış gibi yapmak Tazitumo Ayarlamış gibi yapan
Tegalutari Kaldırmış gibi yapmak Tagilutaro Kaldırmış gibi yapan
Tefai beslemiş gibi yapmak Tafiho beslemiş gibi yapan
Tetalumiti Sınırlamış gibi yapmak Tatilumito Sınırlamış gibi yapan
Teomati Ölçmüş gibi yapmak Tŏmito Ölçmüş gibi yapan
Teianuternumi içermiş gibi yapmak Taînuternumo içermiş gibi yapan
Teparumisi Söz vermiş gibi yapmak Tapirumiso Söz vermiş gibi yapan
Tėlanumi İlan etmiş gibi yapmak Talinumo İlan etmiş gibi yapan
Tesaki Ayrılmış gibi yapmak Tasiko Ayrılmış gibi yapan
Teğaruki Batmış gibi yapmak Tağiruko Batmış gibi yapan
Tėdaiuçi Eğitmiş gibi yapmak Taîuço Eğitmiş gibi yapan
tefalugumi Fark etmiş gibi yapmak Tafilugumo Fark etmiş gibi yapan
Tetavuzi Dağıtmış gibi yapmak Tativuzo Dağıtmış gibi yapan
Tehaduri Hatırlamış gibi yapmak Tahiduro Hatırlamış gibi yapan
Tetakubari Haber vermiş gibi yapmak Tatikubaro Haber vermiş gibi yapan
Tekapumi Onaylamuş gibi yapmak Takipumo Onaylamuş gibi yapan
Tevatumi Oy vermiş gibi yapmak Tavitumo Oy vermiş gibi yapan
teṭauri Türemiş gibi yapmak Taṭiuro Türemiş gibi yapan
tejamupi Zıplamış gibi yapmak Tajimupo Zıplamış gibi yapan
Temani Önemli olmuş gibi yapmak Tamino Önemli olmuş gibi yapan
Tebani İyi olmuş gibi yapmak Tabino İyi olmuş gibi yapan
Tesaiuhi Saymış gibi yapmak Tasîuho Saymış gibi yapan
Tėharuhutumi Egzersiz yapmış gibi yapmak Tahiruhutumo Egzersiz yapmış gibi yapan
Terali yuvarlamış gibi yapmak Tarilo yuvarlamış gibi yapan
Tejarukati incinmiş gibi yapmak Tajirukato incinmiş gibi yapan
Tepanumi Takdir etmiş gibi yapmak Tapinumo Takdir etmiş gibi yapan
Tekaludumi Sıralamış gibi yapmak Takiludumo Sıralamış gibi yapan
Tesaruni Kuşatmış gibi yapmak Tasiruno Kuşatmış gibi yapan
Tezaguti Yakınmış gibi yapmak Taziguto Yakınmış gibi yapan
Tetaiubi Basmış gibi yapmak Tatîubo Basmış gibi yapan
Tefari Uzak olmuş gibi yapmak tafiro Uzak olmuş gibi yapan
Tekanutinumi Devam etmiş gibi yapmak Takinutinumo Devam etmiş gibi yapan
Tezaturi Germiş gibi yapmak Tazituro Germiş gibi yapan
tərasuti Tutuklamış gibi yapmak Tarisuto Tutuklamış gibi yapan
Tevadi Geniş olmuş gibi yapmak Tavido Geniş olmuş gibi yapan
Temakesi Karışmış gibi yapmak Tamikeso Karışmış gibi yapan
tədai Başvurmuş gibi yapmak Tadiho Başvurmuş gibi yapan
tebafumi Zedelemiş gibi yapmak Tabifumo Zedelemiş gibi yapan
Tenavi Yeni olmuş gibi yapmak Tanivo Yeni olmuş gibi yapan
Teoradumi Düzenlemiş gibi yapmak Tŏridumo Düzenlemiş gibi yapan
Teharuşi Pişmiş gibi yapmak Tahiruşo Pişmiş gibi yapan
tetaluki Kilitlemiş gibi yapmak Tatiluko Kilitlemiş gibi yapan
Tenai Yakmış gibi yapmak Taniho Yakmış gibi yapan
Teganulfinemi Emekli gibi davranmak Taginulfinemo Emekli gibi davranan
Tevani Gelmiş gibi yapmak Tavino Gelmiş gibi yapan
Teiasutadi Kullanmış gibi yapmak Taîsutado Kullanmış gibi yapan
Temaludi Sormuş gibi yapmak Tamiludo Sormuş gibi yapan
Tesaruçi Aramış gibi yapmak Tasiruço Aramış gibi yapan
Tepadugi Koşmuş gibi yapmak Tapidugo Koşmuş gibi yapan
təvanutumi İlerlemiş gibi yapmak Tavinutumo İlerlemiş gibi yapan
təudai Duymuş gibi yapmak Taudiho Duymuş gibi yapan
tevaiuti Yaşamış gibi yapmak Tavîuto Yaşamış gibi yapan
Tevahuzi Üremiş gibi yapmak Tavihuzo Üremiş gibi yapan
təpari açmış gibi yapmak Tapiro açmış gibi yapan
Teçazi Çizmiş gibi yapmak Taçizo Çizmiş gibi yapan
Tekarei Yaratmış gibi yapmak Takireo Yaratmış gibi yapan
tejalunumi Yalan söylemiş gibi yapmak Tajilunumo Yalan söylemiş gibi yapan
Tebari Kırmış gibi yapmak Tabiro Kırmış gibi yapan
Tėrati Artmış gibi yapmak Tarito Artmış gibi yapan
Teşaki kesmiş gibi yapmak Taşiko kesmiş gibi yapan
Temanuji Yemiş gibi yapmak Taminujo Yemiş gibi yapan
Tenasi Sunmuş gibi yapmak Taniso Sunmuş gibi yapan
Tezakuri Anmış gibi yapmak Tazikuro Anmış gibi yapan
Tėdari Yönetmiş gibi yapmak Tadiro Yönetmiş gibi yapan
Teparuketi Unutmuş gibi yapmak Tapiruketo Unutmuş gibi yapan
Tekagi Kaçmış gibi yapmak Takigo Kaçmış gibi yapan
təudagi Dinlemiş gibi yapmak Taudigo Dinlemiş gibi yapan
Tegaguri Çıkarmış gibi yapmak Tagiguro Çıkarmış gibi yapan
Tejanusi Yansımış gibi yapmak Tajinuso Yansımış gibi yapan
Tesaiubi Dolmuş gibi yapmak Tasîubo Dolmuş gibi yapan
Tegaruri Savaşmış gibi yapmak Tagiruro Savaşmış gibi yapan
Tepaşi İtmiş gibi yapmak Tapişo İtmiş gibi yapan
Tedaçi Öğretmiş gibi yapmak Tadiço Öğretmiş gibi yapan
Tedadi Sığmış gibi yapmak Tadido Sığmış gibi yapan
təlaki Asmış gibi yapmak Taliko Asmış gibi yapan
Tesagunumi İmzalamış gibi yapmak Tasigunumo İmzalamış gibi yapan
Tetaruvi gezmiş gibi yapmak Tatiruvo gezmiş gibi yapan
Teiamugumi Hayal etmiş gibi yapmak Taîmugumo Hayal etmiş gibi yapan
Tenasuji Doğmuş gibi yapmak Tanisujo Doğmuş gibi yapan
Temaruî Evlenmiş gibi yapmak Tamiruo Evlenmiş gibi yapan
Tetarunki içmiş gibi yapmak Tatirunko içmiş gibi yapan
Tenari Yaklaşmuş gibi yapmak Taniro Yaklaşmuş gibi yapan
Tejakumi Yüklemiş gibi yapmak Tajikumo Yüklemiş gibi yapan
Tevaruni uyarmış gibi yapmak Taviruno uyarmış gibi yapan
Tejasi Yüzmüş gibi yapmak Tajiso Yüzmüş gibi yapan
Terati Yönelmiş gibi yapmak Tarito Yönelmiş gibi yapan
Teçaiuri üşümüş gibi yapmak Taçîuro üşümüş gibi yapan
Telai Yok olmuş gibi yapmak Taliho Yok olmuş gibi yapan
Teiatuşi yetişmiş gibi yapmak Taîtuşo yetişmiş gibi yapan
tebaruni Yanmış gibi yapmak Tabiruno Yanmış gibi yapan
Tepaluvi yağmış gibi yapmak Tapiluvo yağmış gibi yapan
Tetavuri burmuş gibi yapmak Tativuro burmuş gibi yapan
tərai Var olmuş gibi yapmak Tariho Var olmuş gibi yapan
Tezai Üzmüş gibi yapmak Taziho Üzmüş gibi yapan
Tėgahi Üye olmuş gibi yapmak Tagiho Üye olmuş gibi yapan
Tezasi üretmiş gibi yapmak Taziso üretmiş gibi yapan
Tebahi usanmış gibi yapmak Tabiho usanmış gibi yapan
Tegatuhi uğramış gibi yapmak Tagituho uğramış gibi yapan
Teşaiuni tırmanmış gibi yapmak Taşîuno tırmanmış gibi yapan
Tetaşuli Teslim olmuş gibi yapmak tatişulo Teslim olmuş gibi yapan
Tekaruçi Tedavi olmuş gibi yapmak Takiruço Tedavi olmuş gibi yapan
Tetadi tatmış gibi yapmak Tatido tatmış gibi yapan
Tepasuneşi tartışmış gibi yapmak Tapisuneşo tartışmış gibi yapan
tetari taramış gibi yapmak Tatiro taramış gibi yapan
Teşakuti Şahit olmuş gibi yapmak Taşikuto Şahit olmuş gibi yapan
Tegaiumi silmiş gibi yapmak Tagîumo silmiş gibi yapan
Tefafi susmuş gibi yapmak Tafifo susmuş gibi yapan
Temali solmuş gibi yapmak Tamilo solmuş gibi yapan
Teladi Sadık olmuş gibi yapmak Talido Sadık olmuş gibi yapan
təgari Razı olmuş gibi yapmak Tagiro Razı olmuş gibi yapan
tebanugi patlamış gibi yapmak Tabinugo patlamış gibi yapan
temasi özlemiş gibi yapmak Tamiso özlemiş gibi yapan
Terabuti ovmuş gibi yapmak Taributo ovmuş gibi yapan
Telagi övmüş gibi yapmak Taligo övmüş gibi yapan
Temanugi Meşgul olmuş gibi yapmak Taminugo Meşgul olmuş gibi yapan
Tėtavi kutlamış gibi yapmak Tativo kutlamış gibi yapan
Tegarudari kurtarmış gibi yapmak Tagirudaro kurtarmış gibi yapan
Tekasuri kopmuş gibi yapmak Takisuro kopmuş gibi yapan
Tekazi kızmış gibi yapmak takizo kızmış gibi yapan
Tekazuri kızarmış gibi yapmak Takizuro kızarmış gibi yapan
Tėiani inmiş gibi yapmak Taîno inmiş gibi yapan
Tekanuvi iletmiş gibi yapmak Takinuvo iletmiş gibi yapan
Tebatuki güvenmiş gibi yapmak Tabituko güvenmiş gibi yapan
Tesakuri Gizli olmuş gibi yapmak Tasikuro Gizli olmuş gibi yapan
Tesakuzi yarmış gibi yapmak Tasikuzo yarmış gibi yapan
Tevarupi dürmüş gibi yapmak Tavirupo dürmüş gibi yapan
Tevanudi dolaşmış gibi yapmak Tavinudo dolaşmış gibi yapan
Tehaiuki Dikmiş gibi yapmak Tahîuko Dikmiş gibi yapan
Tepalunti Bitki dikmiş gibi yapmak Tapilunto Bitki dikmiş gibi yapan
Tedai danışmış gibi yapmak Tadiho danışmış gibi yapan
Teşalupi çarpmış gibi yapmak Taşilupo çarpmış gibi yapan
Tehaiuri ermiş gibi yapmak Tahîuro ermiş gibi yapan
Tedavudi bölmüş gibi yapmak Tadivudo bölmüş gibi yapan
Teraduti başarmış gibi yapmak Tariduto başarmış gibi yapan
Teşatudi araştırmış gibi yapmak Taşitudo araştırmış gibi yapan
Temani Ele almış gibi yapmak Tamino Ele almış gibi yapan
Tefaluvi akmış gibi yapmak Tafiluvo akmış gibi yapan
Telapuzi Lazım olmuş gibi yapmak Talipuzo Lazım olmuş gibi yapan
Təsani Hasta gibi davranmak Tasino Hasta gibi davranan
Temadulori Kederli gibi davranmak Tamiduloro Kederli gibi davranan
Tejaludi Çocuk gibi davranmak Tajiludo Çocuk gibi davranan
Tesatupeni Aptal gibi davranmak Tasitupeno Aptal gibi davranan
Temafuni Bitmiş gibi yapmak Tamifuno Bitmiş gibi yapan
tekevai Mutlu gibi davranmak takivaŏ Mutlu gibi davranan
Temelasunuma Ders çalışan gibi davranmak Tamilasunumo Ders çalışan gibi davranan
Tənetali Anlayan gibi davranmak Tanitalo Anlayan gibi davranan
Temasurçi Arayan gibi davranmak Tamisurço Arayan gibi davranan
Tesaruçuli Arayan gibi davranmak Tasiruçulo Arayan gibi davranan
Tekasuri Bozmuş gibi yapmak Takisuro Bozmuş gibi yapan
Tekagi Çağırmış gibi yapmak Takigo Çağırmış gibi yapan
Telaburi Çalışmış gibi yapmak Taliburo Çalışmış gibi yapan
Teşali Çalmış gibi yapmak Taşilo Çalmış gibi yapan
Teşalupeşi Çarpışmış gibi yapmak Taşilupeşo Çarpışmış gibi yapan
Tetaruni Çevirmiş gibi yapmak Tatiruno Çevirmiş gibi yapan
Tetaluihi Dalmış gibi yapmak Tatiluiho Dalmış gibi yapan
Tekarukti Doğruymuş gibi davranmak Takirukto Doğruymuş gibi davranan
Temanugi Dokunmuş gibi yapmak Taminugo Dokunmuş gibi yapan
Tetanuşi Dönüşmüş gibi yapmak Tatinuşo Dönüşmüş gibi yapan
Tekafuni Duraksamış gibi yapmak Takifuno Duraksamış gibi yapan
Telagugi Ezberlemiş gibi yapmak Taligugo Ezberlemiş gibi yapan
Tedali Gelişmiş gibi yapmak Tadilo Gelişmiş gibi yapan
Teratuni Geri dönmüş gibi yapmak Tarituno Geri dönmüş gibi yapan
Tėnaturi Girmiş gibi yapmak Tanituro Girmiş gibi yapan
temajuri Göç etmiş gibi davranmak Tamijuro Göç etmiş gibi davranan
Tekati Götürmüş gibi yapmak Takito Götürmüş gibi yapan
Teraduni Gülümsemiş gibi davranmak Tariduno Gülümsemiş gibi davranan
Teradugi Kahkaha atmış gibi davranmak Taridugo Kahkaha atmış gibi davranan
Tebakuti Hamile gibi davranmak Tabikuto Hamile gibi davranan
Tetazukuri Hatırlamış gibi yapmak Tatizukuro Hatırlamış gibi yapan
teraguvi Geri vermiş gibi yapmak Tariguvo Geri vermiş gibi yapan
Ekoidagi İçmiş gibi yapmak Ekaîdago İçmiş gibi yapan
tetanusi İkram etmiş gibi yapmak Tatinuso İkram etmiş gibi yapan
Tetadunoli İnkar etmiş gibi davranmak Tatidunolo İnkar etmiş gibi davranan
Teianuçi Katılmış gibi yapmak Taînuço Katılmış gibi yapan
tetanuzi Koklamış gibi yapmak Tatinuzo Koklamış gibi yapan
Teparumiti Mezun gibi davranmak Tapirumito Mezun gibi davranan
teianugrati Nankör gibi davranmak Taînugrato Nankör gibi davranan
Teharuşumi Pişirmiş gibi yapmak Tahiruşumo Pişirmiş gibi yapan
Tesakuzi Pişman gibi davranmak Tasikuzo Pişman gibi davranan
Tematuni Sabah gibi davranmak Tamituno Sabah gibi davranan
tevasuperi Akşam gibi davranmak Tavisupero Akşam gibi davranan
Tenaiuti Gece gibi davranmak Tanîuto Gece gibi davranan
Tekalumi Sakin gibi davranmak Takilumo Sakin gibi davranan
Tehaluki Tıraş olmuş gibi davranmak Tahiluko Tıraş olmuş gibi davranan
Təmaguli Aşık gibi davranmak Tamigulo Aşık gibi davranan
Tekamubi Hırçın gibi davranmak Takimubo Hırçın gibi davranan
Temakumenumi Müşrik gibi davranmak Tamikumenumo Müşrik gibi davranan
Tejavuizi Geveze gibi davranmak Tajivuizo Geveze gibi davranan
Tejaiulori Kuyumcu gibi davranmak Tajîuloro Kuyumcu gibi davranan
Tejamujebi Kanguru gibi davranmak Tajimujebo Kanguru gibi davranan
Tejaruhi Çırak gibi davranmak Tajiruho Çırak gibi davranan
Tejasuni Kuzen gibi davranmak Tajisuno Kuzen gibi davranan
Tejarudani Şırfıntı gibi davranmak Tajirudano Şırfıntı gibi davranan
Tejanudali Kibar gibi davranmak Tajinudalo Kibar gibi davranan
Tematujavadi Yaftalayan gibi davranmak Tamitujavado Yaftalayan gibi davranan
Teşani Sinek gibi davranmak Taşino Sinek gibi davranan
Teurasi Ayı gibi davranmak Tauriso Ayı gibi davranan
Teşaruki Cerrah gibi davranmak Taşiruko Cerrah gibi davranan
Teşaguri Şeker gibi davranmak Taşiguro Şeker gibi davranan
Teşapi Koyun gibi davranmak Taşipo Koyun gibi davranan
Teşarumuli Filozof gibi davranmak Taşirumulo Filozof gibi davranan
Tenaduni Deli gibi davranmak Taniduno Deli gibi davranan
Teşanuvi Alay etmiş gibi davranmak Taşinuvo Alay etmiş gibi davranan
Teşanuvati Alay edilmiş gibi davranmak Taşinuvato Alay edilmiş gibi davranan
Teşagi Şok olmuş gibi davranmak Taşigo Şok olmuş gibi davranan
Tefamuni Kadın gibi davranmak Tafimuno Kadın gibi davranan
Temasukuli Erkek gibi davranmk Tamisukulo Erkek gibi davranmk
Tejavi Genç gibi davranmak Tajivo Genç gibi davranan
Tetahutitori Diktatör gibi davranmak Tatihutitoro Diktatör gibi davranan
Tegadi Öküz gibi davranmak Tagido Öküz gibi davranan
Teharusi At gibi davranmak Tahiruso At gibi davranan
Teçarusti Kereste gibi davranmak Taçirusto Kereste gibi davranan
Tepalunki Kalas gibi davranmak Tapilunko Kalas gibi davranan
tegarudi Kurt gibi davranmak Tagirudo Kurt gibi davranan
Tevari Adam gibi davranmak Taviro Adam gibi davranan
təsuni Eşek gibi davranmak Tasino Eşek gibi davranan
Tegati Keçi gibi davranmak Tagito Keçi gibi davranan
Tekati Kedi gibi davranmak Takito Kedi gibi davranan
Tekalubi Köpek gibi davranmak Takilubo Köpek gibi davranan
Tenamuli Karınca gibi davranmak Tanimulo Karınca gibi davranan
Temalufi Yorgun gibi davranmak Tamilufo Yorgun gibi davranan
Tefaçuli Kolay gibi davranmak Tafiçulo Kolay gibi davranan
Tedafujili Zor gibi davranmak Tadifujilo Zor gibi davranan
Log out of this account

Leave a Reply