Tenamul ölçüsü

Bu ölçüler bir kelimeye –mış gibi yapma manasını katmaktadır ve bu ölçünün kullanılması için kökte en az 3 sessiz harf gerekir. Kelime kökünde 2 sessiz harf varsa “tenam”, tek sessiz harf varsa “tena” ölçüsü kullanılır. Örneklere geçelim;

Ölçüsüz Ölçülü
Asni=hasta olmak Təsani=hasta gibi davranmak
Mudlori=kederli olmak Temadulori=kederli gibi davranmak
Jeldo=çocuk Tejeladulora=çocuk gibi davranıyorsun
Stupena=aptal Tesatupeni=aptal gibi davranmak
Mefna=bitmiş Temafuni=bitmiş gibi yapmak
Keva=mutlu Tekevai=mutlu gibi davranmak

Not: bu ölçüler köke –oidagi veya –oidumi takmakla aynı kapıya çıkar. Jeldoidagi de çocuk gibi davranmak demek zaten.

Log out of this account

Leave a Reply