Showing 1-1 of 1 Books
Bir anlayışçıyla röportaj kitabında anlayışçılığın teorisyeniyle yapılmış bir hayali röportaj yer alır. Resmi üsluptan ziyade samimi bir sohbet üslubunda bir...
Fikirsel kitaplar, türkçe romanlar Mustafa Kaptan