Lüzum misalleri

Lüzum misalleri

Category : Dil bilgisi

“ro” kelimesi lipazo kelimezinin eş manalısıdır ve gerek, lüzum anlamlarına gelmektedir. –r son eki biçiminde kullanıldığında bir şeye olan ihtiyaç manasına gelir. Örneklere geçelim

KelimeTürkçeLüzumluanlamismi failanlam
SabiKonuşmakSabroKonuşma ihtiyacıSabiroKonuşmaya muhtaç
SaçeloVanilyaSaçelroVanilya ihtiyacıSaçilroVanilyaya muhtaç
SaderomasrafSaderroMasraf ihtiyacıSadirroMasrafa muhtaç
SaldoTuzSaldroTuz ihtiyacıSalidroTuza muhtaç
SalisatmakSalroSatma ihtiyacıSaliroSatmaya mecbur
SalsoSalçaSalsroSalça ihtiyacıSalisroSalçaya muhtaç
SanoHijyenSanroHijyen ihtiyacıSaniroHijyene muhtaç
SaporoçeşniSaporroÇeşni ihtiyacısapirroÇeşniye muhtaç
SasosazSasroSaz ihtiyacıSasiroSaza muhtaç
SedioturmakSedroOturma ihtiyacıSadiroOturması gereken
SegiseçmekSegroSeçme ihtiyacıSagiroSeçmesi gereken
SekiAyrı olmakSekroAyrı olma ihtiyacıSakiroAyrı olması gereken
SezosezgiSezroSezgi ihtiyacıSaziroSezmesi gereken
SibidolmakSibroDolma ihtiyacıSabiroDolmaya muhtaö
SkakotakkeSkakroTakke ihtiyacıSakikroTakkeye muhtaç
SmaroiftiraSmarroİftira ihtiyacıSamirroİftiraya muhtaç
SofoşüpheSofroŞüphe ihtiyacıSafiroŞüpheye muhtaç
SojosoySojroSoy ihtiyacıSajiroSoya muhtaç
GioKağıtGiroKağıt ihtiyacıGaîroKağıda muhtaç
SonosesSonroSes ihtiyacıSaniroSese muhtaç
SparişaşırmakSparroŞaşırma ihtiyacıSapirroŞaşırmaya muhtaç
SpinieğirmekspinroEğirme ihtiyacıSapinroEğirmeye muhtaç
DomoEvDomroEv ihtiyacıDamiroEve muhtaç
Ro’oruhRo’roRuh ihtiyacıRa’iroRuha muhtaç
StafoKadrostafroKadro ihtiyacıSatifroKadroya muhtaç
StagoİstifStagroİstif ihtiyacıSatigroİstife muhtaç
StekoistekaStekroİsteka ihtiyacıSatikroİstekaya muhtaç
StatodevletStatroDevlet ihtiyacıSatitroDevlete muhtaç
StorohikayeStorroHikaye ihtiyacıSatirroHikayeye muhtaç
StranoyabancıStranroYabancı ihtiyacıSatiranroYabancıya muhtaç
SudoBarajSudroBaraj ihtiyacıSadiroBaraja muhtaç
SunoOğulSunroOğul ihtiyacıSaniroOğula muhtaç
SuoSuSuroSu ihtiyacıMasroSuya muhtaç
SpodoHızspodroHız ihtiyacıSapidroHıza muhtaç
SvarosafariSvarroSafari ihtiyacıSavirroSafariye muhtaç
ŞakikesmekŞakroKesme ihtiyacıŞakiroKesmeye muhtaç
BelaviİnanmakBelavroİnanma ihtiyacıBalivroİnanmaya muhtaç
ZeniGirmekZenroGirme ihtiyacıZaniroGirmeye muhtaç
GeşeriyarışmakGeşerroYarışma ihtiyacıGaşirroYarışmaya muhtaç
RoliYuvarlamakRolroYuvarlama ihtiyacıRaliroYuvarlamaya muhtaç
ÇeziÇizmekÇezroÇizme ihtiyacıÇaziroÇizmeye muhtaç
NeiyakmakNeroYakma ihtiyacıNeruloYakmaya muhtaç
AudiDuymakAudroDuyma ihtiyacıAudruloDuymaya muhtaç
BerikırmakBerroKırma ihtiyacıBariroKırmaya muhtaç
AlkiAsmakAlkroAsma ihtiyacıAlakiroAsmaya muhtaç
OkiYok olmakOkroYok olma ihtiyacıOkruloYok olmaya muhtaç
PaşiitmekPaşroİtme ihtiyacıPaşiroİtmeye muhtaç
DeliGelişmekDelroGelişme ihtiyacıDaliroGelişmeye muhtaç
KeçiYakalamakKeçroYakalama ihtiyacıKaçiroYakalamaya muhtaç
LegiOkumakLegroOkuma ihtiyacıLagiroOkumaya muhtaç
KetiYazmakKetroYazma ihtiyacıKatiroYazmaya muhtaç
RemiAtmakRemroAtma ihtiyacıRamiroAtmaya muhtaç
AmisevmekAmroSevme ihtiyacıAmruloSevmeye muhtaç
HevahoHavaHevahroHava ihtiyacıHavihroHavaya muhtaç
TuraboToprakTurabroToprak ihtiyacıTaribroToprağa muhtaç
ElmoElmaElmroElma ihtiyacıElamiroElmaya muhtaç
ÇikoÇikolataÇikroÇikolata ihtiyacıÇaîkroÇikolataya muhtaç
FudoYemekFudroYemek ihtiyacıFadiroYemeye muhtaç
EkiİçmekEkroİçme ihtiyacıEkruloİçmeye muhtaç
KalidoSıcakKalidroSıcak ihtiyacıKalidruloSıcağa muhtaç
SohoSoğukSohroSoğuk ihtiyacıSahiroSoğuğa muhtaç
ArboağaçArbroAğaç ihtiyacıArabiroAğaca muhtaç
ZovoÇorbaZovroÇorba ihtiyacıZaviroÇorbaya muhtaç
GevoGiysiGevroGiysi ihtiyacıGaviroGiysiye muhtaç
TreviGezmektrevroGezme ihtiyacıtarivroGezmeye muhtaç