Alakadarlık misalleri

Alakadarlık misalleri

Tags :

Category : Dil bilgisi

bir şey ile ilgilenme ölçüsü meslek yapmayla karıştırılmamalıdır bu genel manada ilgidir. Yani misal bir hobi ile ilgilenme, çocuk ile ilgilenme, bir şeye göz kulak olma manalarını ihtiva eder. Sonuçta ayakkabıcı da ayakkabıyla ilgilenir göz kulak olur ama meslek babında onu yapar. Fakat biz burada genel bir ölçü anlatıyoruz. Bu ölçü “munemmil”, “munemmih” ve “munnih” ölçüsüdür. Şimdi misallere geçelim daha iyi anlaşılması için.

KELİME TÜRKÇESİ Alakadarlık anlam
Arbo Ağaç Muarebbiho Ağaçla ilgilenen
Barato Kelime Muberrito Kelimeyle ilgilenen
Domo Ev Mudemmiho Evle ilgilenen
Domaro Apartman mudemmiro Apartmanla ilgilenen
Guzo Koltuk Mugezziho Koltukla ilgilenen
Omano İnsan Muomenniho İnsanla ilgilenen
Hemaro Halk Muhemmiro Halkla ilgilenen
Sasto Toplum Musessito Sosyolog
Stato Devlet Musettito Devlet adamı
Empreso Şirket Muemeppireso Şirketle ilgilenen
Uro Şehir Mûrriho Şehirle ilgilenen
Segno İmza Museggino İmzayla ilgilenen
Amiko Arkadaş Muameîiko Arkadaşla ilgilenen
Moziko Müzik Mumezziko Müzikle ilgilenen
Foliho Yaprak Mufelliho Yaprakla ilgilenen
Paporo Kağıt Mupeppiro Kağıtla ilgilenen
Gurdo Kurt Mugerrido Kurtla ilgilenen
Kelbo Köpek Mukellibo Köpekle ilgilenen
Birdo Kuş Muberrido Ornitolog
Advokado Avukat Muadevvikado Avukatla ilgilenen
Manato Dağ Mumennito Dağcı
Stelo Yıldız Musettilo Astronom
Libro Kitap Mulebbiro Kitapla ilgilenen
Laborkaro İşçi Mulebbirkaro İşçiyle ilgilenen
Hörso At Muherriso Seyis
Lerenoro Öğrenci Mulerrinoro Öğrenciyle ilgilenen
Doçoro Öğretmen Mudeççiro Öğretmenle ilgilenen
Trinkilo Bardak Muterrinkilo Bardakla ilgilenen
Seviso Servis Musevviso Garson
Harşilo Tencere Muherrişilo Tencereyle ilgilenen
Rumo Oda Muremmiho Odacı
Forko Çatal Muferriko Çatalla ilgilenen
Goşko Kaşık Mugeşşiko Kaşıkla ilgilenen
Beçilo Bıçak Mubeççilo Bıçakla ilgilenen
kuro araba Mukerriho Arabayla ilgilenen
Togemonto Belge muteggimonto Belgeyle ilgilenen
Gerro savaş Mugerriro Savaşçı
Keto Yazı Mukettiho Yazar
Kabaro Haber Mukebbiro muhabir
Maskulo Erkek Mumessikulo Erkekle ilgilenen
Femino Kadın Mufemmino Kadınla ilgilenen
jeldo Çocuk mujellido Çocuk bakıcısı
Mimigo Taklit mumemmigo Mukallit
Peduho Ayakkabı Mupeddiho Ayakkabıcı
Kamelo Deve mukemmilo Deve çobanı
Şepo Koyun Muşeppiho Koyun çobanı
Nubo Bulut Munebbiho Bulutla ilgilenen
Setro Örtü Musettiro Örtüyle ilgilenen
Kanto Şarkı Mukennito Şarkıcı
Şanto Sanat Muşennito Sanatçı
Avro Altın Muaverriho Altınla ilgilenen
Planto Bitki Mupellinto Botanikçi
Uho Kutu Mûhhiho Kutuyla ilgilenen
Bivo Sığır Mubeîivo Sığır çobanı
Blazo kekeme Mubellizo Kekemeyle ilgilenen
Borşo Burçak Muberrişo Burçakla ilgilenen
Horedo Hurda Muherrido Hurdacı
briko Tuğla Muberriko Tuğlayla ilgilenen
Hênelo Bilişim Muhennilo Bilişimci
Manjo Yemek Mumennijo Gurme
Burujo Kule Muberrijo Kuleyle ilgilenen
Revaro Tamir Murevviro Tamirci
Gereno Çiçek Mugerrino Çiçekle ilgilenen
Bonzo işletme Mubennizo İşletmeci
belto balta Mubellito Baltayla ilgilenen
Asneto Senet Muasennito Senetle ilgilenen
Asno Hasta Muasenniho Hasta bakıcı
Gehovo Uzay Mugehhivo Uzayla ilgilenen
Arko Bina Muarekkiho Binayla ilgilenen
Kelko Hesap Mukelliko Muhasebeci
Kuraço tedavi Mukerriço Doktor
Vapeno Silah Muveppino Silahla ilgilenen
Armurviro Şovalye muaremmirviro Şövalyeyle ilgilenen
Hermo Zirve Muherrimo Zirveyle ilgilenen
Fravo ateş Muferrivo Ateşle ilgilenen
Akvo Su Muakevviho Suyla ilgilenen
Turabo Toprak Muterribo Çiftçi
Bardo Tahta muberrido Marangoz
Hevaho Hava Muhevviho Meteorolog
imtörno Tercüme Muiemmitörno Mütercim
Salo Satış Muselliho Satışla ilgilenen
Şero bilim Muşerriho Bilim insanı
Nadaro Doğa Muneddiro Doğacı
Flaveso Temizlik Mufelliveso Temizlikle ilgilenen
Betekeso Güvenlik Mubettikeso Güvenlikle ilgilenen
zizemo Sistem Muzezzimo Sistemle ilgilenen
deçino terbiye mudeççino Mürebbiye
gardo savunma Mugerrido Savunmayla ilgilenen
Taftoşo teftiş Muteffitoşo Müfettiş
Rakfo mücevher Murekkifo Mücevherci