Şimdiki zaman tipleri

11.3) şimdiki zaman

Türkçedeki “-yor” son ekinin zamanı bu zamandır. Nomuli muadili “-ore” son ekidir.

Nomuli Türkçe
Mi trevore / trevoro Geziyorum
Tu trevore / trevora geziyorsun
He/zi/gex trevore geziyor
Nino trevore / trevoros geziyoruz
Iu trevore / trevoras geziyorsunuz
Teho trevore / trevores geziyorlar

11.3.1) Rivayetli şimdiki zaman

Türkçede bu bir zaman olarak ele alınmaz ama nomulide bunu zaman olarak tasnif ettik. Muadili “-imre” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi diçimre / diçimro Demiş oluyorum
Tu diçimre / diçimra Demiş oluyorsun
He/zi/gex diçimre Demiş oluyor
Nino diçimre / diçimros Demiş oluyoruz
Iu diçimre / diçimras Demiş oluyorsunuz
Teho diçimre / diçimres Demiş oluyorlar

11.3.2) genişli şimdiki zaman

Türkçede bu bir zaman olarak ele alınmaz ama nomulide bunu zaman olarak tasnif ettik. Muadili “-irre” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi somnirre / somnirro Uyur oluyorum
Tu somnirre / somnirra Uyur oluyorsun
He/zi/gex somnirre Uyur oluyor
Nino somnirre / somnirros Uyur oluyoruz
Iu somnirre / somnirras Uyur oluyorsunuz
Teho somnirre / somnirres Uyur oluyorlar

11.3.3) gelecekli şimdiki zaman

Türkçede bu bir zaman olarak ele alınmaz ama nomulide bunu zaman olarak tasnif ettik. Muadili “-isre” son ekidir

Nomuli Türkçe
Mi ridisre / ridisro Gülecek oluyorum
Tu ridisre / ridisra Gülecek oluyorsun
He/zi/gex ridisre Gülecek oluyor
Nino ridisre / ridisros Gülecek oluyoruz
Iu ridisre / ridisras Gülecek oluyorsunuz
Teho ridisre / ridisres Gülecek oluyorlar
Log out of this account

Leave a Reply