Ş Harfi

Şablon=templato, bejexo
Şad=keva
Şadırvan=fontano, beğeşo
Şafak=fejro, okelo / Şafaktan önce=antefejre, antokele
Şaft=albero / Şaftı kaymak=alberleî
Şaful=zavlo
Şah damarı=kurtazo
Şah mat=şahmato
Şah=emperioro
Şahane=fantastika, rexamoza
Şahap=zibeno
Şahbaz=şepso
Şaheser=şegerozo, rexafako
Şahıs=jisio / Şahsen=jisie / Şahsi=jisiaka / Şahsiyat=jisiakko / Şahsiyet=jisieso
Şahika=jigo, matenluxo
Şahin=falko
Şahit=viditulo / Şahit olmak=vidituli
Şahlanmak=jehi
Şahmaran=snakrexo
Şahmerdan=şemerteno, valiannarexo
Şahnişin=jenisano, rexasedeḥo
Şahtere=jatraiho
Şahtur=şuitaro
Şaibe=seibo, genefo
Şair=podoro
Şaka=jogo, demexo / Şakadan=dejge, dedmexe
Şakak=jigago, depepo
Şakayık=şihkako, dülero
Şakıldak=jikelto
Şakımak=seki
Şakırdamak=şaqêri
Şaki=bandido
Şakirt=lerenoro
Şaklaban=blazeno
Şakrak=çufuluta
Şakşuka=şaşako
Şakul=gegolo
Şal=şalo
Şalak=zeligo
Şalaki=şaleho
Şale=çaleto
Şalgam=rapo, deseto
Şalt=zihelo
Şalter=Lukaperado
Şalupa=şkelepo
Şalvar=çelvo, debexo
Şama=zemo
Şamandıra=pulvako
Şamar=şkavo, dehimo
Şamata=vupo, degümo
Şambrel=zemaralo
Şamdan=Mamdeşado, mamedşo
Şampanya=çampeno
Şampiyon=çampiono, finvino / Şampiyona=çampioniho, finvinalo
Şampuan=şempueno, saglikto
Şan=çanto / Şanlı=çanta
Şandel=çentiliho
Şano=sîano
Şans=çenzo, druço / Şans vermek=endumi, çenzumi / Şanssız=açenza, amudruça
Şanson=çensumo
Şansonet=çensumeno
Şantaj=rikado, detuso
Şantiye=kantiero, gemepo
Şantör=çantehoro
Şantöz=çantehozo
Şantung=zianduno
Şanzıman=çeneçemento
Şap=alumo
Şapel=kipialo
Şapırdamak=şapêri
Şapka=tetgevo
Şaplak=şkavo, geçelo
Şapşal=sila, gofofa
Şarampol=sorompo, fexoko
Şarap=Vîano
Şarapnel=çirpinalo, fexero
Şarbon=vagliko, gedeno
Şarj=kariko / Şarj aleti=karikilo
Şarjör=kerzoro, varemilo
Şark=östo, zeraço
Şarkı=Kanto, ilvo / Şarkı söylemek=enkanti, enilvi, kanci
Şarküteri=fudeḥo, vehero
Şarlatan=krakaça, ertolga
Şarpi=zerboio
Şart=jerdo / Şartınca=jerde
Şaryo=keriho
Şase=zaziho
Şasi=çaso
Şaşaa=jejo
Şaşı=şkano
Şaşırmak=spari
Şaşkaloz=şeşkola
Şaşmak=şeşi
Şaşula=zuselo
Şat=kato
Şatafat=jimikro
Şathiyat=xadito
Şathiye=xaditino
Şatır=zidero
Şato=ketaiho
Şavalak=stupeno
Şavk=luxo
Şavul=gagulo
Şayak=kisahoso
Şayan=diniho
Şayeste=zeisato
Şayet=si
Şayi=şiano
Şayia=şiano
Şayka=kikako
Şaz=seso
Şeamet=şâmoto
Şebboy=iareşo
Şebek=venaşo
Şebeke=reto
Şedit=volanza
Şef=teto
Şefaat=şefâto, Lemexo
Şeffaf=eisera
Şefkat=kavavo
Şeftali=şevo
Şehadet(şehit olma durumu)=martireso
Şehadet(tanıklık)=şekoteso
Şehbal=şebo
Şehir=Uro / Şehir merkezi=plojo, urçentro
Şehit=martiro, lerexo
Şehla=zihelo
Şehnaz=sîeneso
Şehriye=şariano
Şehvet=Luseriho
Şek=kuşeho
Şekavet=şagavoto
Şeker=Şegaro, Lenero / Şekerleme=krustlo / Şekerpare=şegarşrado / Şeker hastalığı=diabeteso / Şeker hastası=diabeta
Şekil=Formo, irvo / Şeklen=forme / Şeklini bozmak=deformi
Şelale=kasakto, flumenbero
Şelf=zilivo
Şema=eskemo, pelero
Şemail=zîmalo
Şempanze=şempanzo, omakto
Şemsiye=Uṃrelo, deslilo
Şen=Keva, alegra
Şendere=çintaro
Şer=ezero, jaro
Şerait=jereddo
Şerare=fravero
Şerbet=şorbato, pegeto
Şeref=Şarovo / Şerefsiz=aşrova
Şerefe(ezan okunan yer)=zîrevo
Şerefiye=zîravo
Şergil=zirkolo
Şerh=kamento
Şerha=ziraiho
Şerit(hayvan)=jirdo
Şerit=strişo, ekşelo
Şerpa=zarapo
Şet=zado
Şev=zivo
Şevk=vano
Şey=Şŏ
Şeyh=şeieko
Şeytan=devolo
Şeytantersi=neleho
Şezlong=çeiraloŋo
Şık(seçenek)=çiko
Şık=çika
Şıkırdamak=şêqêri
Şıllık=zîalo
Şımarmak=moşi
Şınav=esnevo
Şıngıl=ziheno
Şıngırdamak=şêŋêri
Şıpka=zipuko
Şıpsevdi=nunkəmito
Şıra=grapakvo, grapmo
şırfıntı=jurdano
Şırınga=sireneko
Şıvgın=çivekeno
Şiar=zuiuro
Şiddet=volanzo, Lehno
Şif=zivano
Şifa=kuro, Lekiko
Şifon=kivieno
Şifonyer=şafnoro, Legelo
Şifre=sefro / Şifre çözmek=desefri
Şiir=Podo, jefro / Şiir yazmak=podumi
Şikare=şehera
Şikayet=zegâto
Şike=esako
Şile bitkisi=zîilo
Şilem=çelma’o
Şilep=kargero
Şili=çelio
Şilt=kaleto
Şilte=krifo
Şimdi=Nunke / Şimdiye kadar=atuke
Şimendifer=ferirado
Şimşek=Ḟulguro
Şimşir=skatolo
Şinanay=çenano
Şipşak=kuike
Şirden=gertuno
Şirin=şerona
Şirk=komenumo, pefeto
Şirket=empreso, pefero
Şirpençe=zirbanozo
Şirret=pera
Şist=kizo
Şiş=spaido, ilemo
Şişe=Liktuho, Lokato
Şişek=aşako
Şişko=graza
Şişman=Graza
Şişmek=şeşi, Lelçi
Şive=asento, sodeko
Şizofren=jisiesdividatulo, raliço / Şizofreni=jisiesdividato, ralço
Şlempe=zulumo
Şnitzel=esnacalo
Şnorkel=zanurhalo
Şofben=korplaveḥkalidilo, betkolado
Şoför=kikro
Şok=şogo, nevso
Şoke=kîka
Şom=ahgara
Şopar=zubiero
Şorolo=kuiralo
Şort=Halbalurgevo, pelazo
Şose=qauşo
Şoset=kuzado
Şoson=kazano
Şov=isero / şovmen=iasiro
Şoven=şuvano
Şöbiyet=şuvito
Şöhret=famo, pekvo
Şölen=festo, pelvo
Şömine=Rumafravo, pemro
Şömiz=kamaso
Şömizye=kamasiero
Şövale=kafaiato
Şövalye=armurviro
Şöyle=datforme, datirve
Şu=dato
Şua=bamo
Şubat=dekamro, fito
Şube=Şradalo
Şuh=zuno
Şule=flamo
Şura(danışma kurulu)=zuro
Şura(şu yer)=dateḥo
Şurup=şrabo, Laŀo
Şut=remo
Şuur=şero
Şüheda=martirro
Şükür=juharo / Şükran=juharro / Şükretmek=tejhari
Şüphe=Sofo / Şüphesiz olarak, şüphesiz ki=asfe, vöne
Şüreka=surako
Şüyu=zuiho
Şvester=savasataro

Log out of this account

Leave a Reply