R Harfi

Rab=afono
Rabıta=rubetiho
Racon=areiçuno
Radansa=redenesîo
Radar=radiero, çeşelo
Radde=dekro
Radika=urtako
Radikal=dekka / Radikalizm=dekkudo
Radon=aratuno
Radyan=arutieno
Radyasyon=Luxaco
Radyatör=luxesumo
Radyo=sonneşrilo, çolelo
Radyoaktif=radiaktivo
Radyoaktivite=radiaktiveso
Radyobiyoloji=radivitşero
radyoelektrik=radiakegluxo
Radyoelektronik=radialekderenigo
Radyofizik=radiafizako
Radyofoni=radiafno
Radyofonik=Radiafnaka
Radyofoto=radiapto
Radyogram=radiagramo
Radyoizotop=radiastupo
Radyokimya=radioçemiho
Radyolink=radialanko
Radyoloji=radiaşero
Radyometre=radiŏmeto
Radyometri=radiŏmetiho
Radyometrik=radiŏmetiaka
Radyum=radiomo
Raf=şelvo
Rafadan=rofeto
Rafinaj=sakelo / Rafinatör=sakeloro
Rafine=flavematita / rafineri=flavematiteḥo
Rafit=rapito
Rafya=rapîo
Ragbi=rohaparo
Rağbet=vogo
Rağmen=ado
Rahat=Rilasa, fehsa / Rahatça=rilase, fehse / Rahatlık vermek=fidi / Rahatsız etmek=afdi
Rahibe=rahuboso
Rahim=otaro
Rahip=rahubo
Rahle=libramezo
Rahman=maramothavo, mumramoto
Rahmet=miseriho, refavo / Rahmet eden=miserihumada, erfava / Rahmetli kadın=mumserihoso, murfaveto / Rahmetli=mumseriho, murfavo
Rahvan=Rəuno
Rakam=raĥamo, qotavo
Raket=tensietilo
Rakı=roko
Rakım=mareçhaheso
Rakibe=rivaloso
Rakik=erigaga
Rakip=Rakivo
Raks=danzo
Rakun=ragroko
Ralli=reliaro
Ram=erumo
Ramak=remiho
Rambursman=araṃurçamono
Ramp=erimepo
Rampa=rampo, qarqo
Randa=erineto
Randevu=rontego
Rant=renito
Ranza=kedtaîlo
Rap rap=rapege
Rapor=seroso
Raptiye=fermo
Raspa=erşipo
Rast=roşto / Rastgele=roştvene / Rastlamak=roştumi
Rastık=tizono
Rasyo=oreno
Rasyonel=mentaka, tmaka
Raşe=reiço
Raşitizm=rakitismo
Ratanya=ertekno
Raunt=erunto
Ravent=haravuto
Ray=feriradviho
Rayiç=huşta
Rayiha=eruiho
Razakı=araseko
Razı=agra, qaşpa / Razı olmak=agri, qaşpi
Razmol=raşimo
Reaktör=rəktoro / Reaksiyon=rəkto
Reasürans=raçoranço
Reaya=ra’eho
Rebap=arpapo
Recm=rajamo, Litremo
Reçel=rekaiho
Reçete=preko / Reçete yazmak=prekumi
Reçine=rezano, qesto
Redaktör=redaktoro / Redaksiyon=redakalo
Reddetmek=Eniori / Reddiye=enioroço
Redevans=radvanço, ribelo
Redif=urtavo
Redingot=ratunkuto, rejexo
Redoks=ertukaşo
Reeksport=rakasapurto
Reel=rəla
Reenkarnasyon=spritmajiro, ro’majiro
Reeskont=redeşkanto
Refah=valvaro
Refakat=ravagoto
Referandum=refrantomo, pablikvoto
Referans=alvuro
Refik=amiko
Refika=esposo
Refleks=rifleso, reheso
Reflektör=jansumorilo
Reform=reformo
Refüj=refuhiho, qerero
Reglan=reijeleno
Regresyon=rakralo
Regülasyon=zetumo
Regülatör=zetumorilo
Rehabilitasyon=bonumo
Rehabilite=revno
Rehavet=letargo
Rehber=guido, rehavo
Rehin=asteço
Rehine=asteçoso
Reis=korifo
Reji=regiho, sasuco
Rejim(diyet)=manjaşako
Rejim(yönetim)=edro
Rekabet=konkorenço, rakiveso
Rekiz=irgizo
Reklam=Elono
Rekolte=koseço
Rekonstrüksiyon=rekonstro
Rekor=rekordo, jilo / Rekortmen=rekordula, majla
Rekreasyon=rekreo
Rektifiye=ragdaviho
Rektör=rektoro
Rektum=kölintro
Relaks=rilasa
Remil=irmalo
Rencide=rançedo
Rende=rento, jekro
Renk=Koloro, guno / Rengarenk=kolorega
Renyum=renomo
Reomür=römhöro
Reosta=rajuto
Repertuvar=arpartuvaro
Replik=diço
Repo=entero
Resen=irkasane
Resepsiyon=reçepo
Reseptör=reçeptoro
Resesif=çehata
Resesyon=kefemeso
Resif=ersefo
Resim=imajo, deşevo / Ressam sehpası=imajormezo, daşivmezo / Ressam=imajoro, daşivo / Resim yapmak=imajumi, deşevumi
Resital=raçetelo, fedeço
Resmi=ofşala, folga / Resmen=ofşale, folge / Resmi davet=axito
Rest=razedo
Restoran=manjeḥo
Restore=novumi / restorasyon=novumo
Reşme=arajimo
Retina=aradino
Retorik=irtaruko
Retrospektif=ereterespektevo
Reva=dikno
Revaç=rafako / Revaçta=rafakezi
Revak=portiko
Revalüasyon=revlalo
Revan=ravano
Revani=arvaniho
Reverans=raverenso
Revir=invaro
Reviş=ervizo
Revize=irivoso
Revizyon=revdo
Revnak=erivo
Revolver=arvalovaro
Rey=voto
Reye=riho
Reyhani=iraheno
Reyon=reihono, ferefo
Reyting=Orenalo
Reze=çarnero
Rezede=arasetiho
Rezene=arzodano
Rezerv=asarvo
Rezervasyon=iahirumo / Rezervasyon yapmak=teihirumi / rezerve=meihiruma
Rezervuar=risiervoro
Rezidans=reseḥo
Rezil=Razula / Rezalet=razuleso, rizalo
Rezistans=arsestenço
Rezonans=arteşo
Rıhdan=rito
Rıhtım=Dosrovino
Rıza=agro
Rızık=Rêzqo, çekexo
Riayet=raiado
Rica=eldo
Rical=urujolo
Ricat=arçeto
Rijit=rikito
Rika=aruko
Rimel=rimalo, çiglibroho
Rina=rino
Rindane=erintno
Ring=roŋo
Ringa=irenko
Rint=arinato
Risk=rişko
Ritim=ridmo / Ritmik=ridmaka
Ritüel=ritvalo, womizo
Rivayet=diçeriho, werço
Riya=dəvisaheso, reo / Riyakar=dəvisahesulo, rėmo
riyolit=eriolado
Riziko=roşko
Roba=robiho
Robot=ietluxaviro, çrepo
Roda=aruto
Rodaj=adepteşumo
Rodeo=rotiho
Rodyum=rodomo
roka=erkoso
Roket=ṙazo
Rokfor=urefero
Rokoko=ereko
Rol=rölo, ceheto
Rom=uramo
Roman(eser)=rumuho
Romantik=sentaka
Romanya=romanio
Rondela=rundalo
Rop=urpo
Rosto=rozoto
Rot=urto
Rota=ruto
Rotasyon=rėhumo
Rotatif=urdedvo
Rotil=urtalo
Rotor=urutaro
Roza=rozo
Rozbif=ruşebafo
Roze=urzo
Rozet=rosetono
Röfle=urufalo
Rölans=ralanço
Röle=relezo
Rölöve=ralavo
Rölyef=relieiho
Römork=rumergo
Römorkör=rumergaro
Rönesans=resurgasro
Röntgen=rutkeno, celeto
Röntgenyum=rutkenomo
Röportaj=reportaho
Rötar=Lado
Rötuş=remnego
Rövanş=revnego
Röveşata=retraieto
Ruanda=randio
Rubai=ropaiho
Ruf=rovo
Rugan=urukano
Ruh=Sprito, ro’o / Ruhen=sprite
Ruhban=klerijo
Ruhsat=roçoto
Ruj=Labiapinjo
Rulet=urledo
Rulman=urulemano
Rulo=erülo
Rumuz=vidalo
Rustik=uruştako
Rutenyum=ruito
Rutherfordiyum=rutherfordomo
Rutin=rudiana
Rutubet=nemiho
Rücu=retno
Rüküş=urkaça
Rüsva=razula
Rüşt=hiereso
Rüşvet=kroşono, leçefo
Rütbe=raŋo, letelo
Rüya=Dro
Rüzgar= Vento, lebelo / Rüzgarda dalgalanmak=sai

Log out of this account

Leave a Reply