Q Baratero

qa’o=ev avlusu
qabo=topuk kemiği
qad̆o=hep olduğu yerde kalan büyük fıçı
qafo=ufuk
qagano=hakan / qigano=hanlık
qahma=ahmak, gabi / qahmadreumado=ahmakıslatan
qalto=emir / qaltumi=emretmek
qardo=kalp, yürek / qardberoro=kalp kırıcı
qarduho=göğüs kafesi / qardihlo=ehlidil / qardaşero=kardiyoloji / qardamaşro=kardiyolog
qarko=muson
qarpo=yorum
qarqo=rampa
qarvi=okumak / qurivi=okunmak
qasro=kısa
qaşamo=glikoz
qaşpa=razı / qaşpi=razı olmak
qaşşo=tango
qatfo=tabur
qâto=hiddet
qatri=damlamak / qatro=damla / qatruho=damlalık / qatrumi=damlatmak
qatrino=gastrin
qatuno=jeton
qaudo=kuyruk / qaudastelo=kuyruklu yıldız / qaude=peşinen
qaundi=dadanmak / qaundado=musallat
qauno=kayın ağacı
qaupo=gıyap / qaupe=gıyaben, gıyabi
qauşo=şose
qavdaro=çirkin yüzlü
qavso=entari
qavti=elle bir şey toplamak
qazaho=mevsim
qazolo=masal
qazra=cesur
qênlo=tapa
qêpşo=tayga
qerero=refüj
qesto=reçine
qetmi=gönül / qatimarro=gönüllü topluluğu / qatimo=gönüllü / qetmeşo=gönüldaş
qotavo=rakam
qrêti=mirası kabullenmek
quatra=çeyrek / quatragono=kare / quatrakamro, quatromo=nisan / quatraro=dörtlü grup / quatratako, quatromo=Perşembe / quatro=dört / quatroso=kırk / quatranul=mega- / quatrahandradeostrinulo=katragintasentilyon / quatrahandrahtostrinulo=seksagintasentilyon / quatrahandrapentostrinulo=kenkagintasentilyon / quatrosahtanulo=kendesilyon / quatrosdenulo=tredesilyon / quatrospentanulo=katordesilyon

Log out of this account

Leave a Reply