per- ve pro-

2.35) per- ön eki

Bir şeyin çevresi, bir şeyin çevresinde manasını veren ektir. Misallere geçelim;

Eksiz Ekli
Arko=bina Perarko=bina çevresi
İreḥo=sokak Perireḥo=sokak çevresi
İvdi=bakmak Perivdo=bakış çevresi

2.36) pro- ön eki

“ileriye”, “ileri düzey” manasını veren ektir. Kıyaslama eki değildir. Avanta(ileri) kelimesinin ek karşılığıdır misaller;

Eksiz Ekli
Aŋlimo=ingilizce Proaŋlimo=ileri seviye ingilizce
Asneso=hastalık Proasneso=ileri düzey hastalık
Vido=görüş Provdo=ileriye doğru görüş
Log out of this account

Leave a Reply