Özet yapıcı

2.34) bir şeyin kısaltılmışı, özeti manasını veren ek:

Bu ek “-kiur” son ekidir. gelsin örnekler:

Kelime anlamı
Libro Kitap
Librakiuro Kitap özeti
Diço Söz
Diçkiuro Kısaltılmış deyiş
Log out of this account

Leave a Reply