Olumsuzluk türleri

Nomuli dilinde olumsuzlaştırma “a-” ön eki ve “an-“ ön ekiyle yapılır. Bu ekler aynı zamanda zıtlaştırıcı eklerdir. Önüne gelen her şeyi olumsuzlaştırır.

Olumlu Anlamı Olumsuz anlamı
Korekta Doğru akrekta Doğru değil
Fakia! Yap! afkia! Yapma!
Vidi Görmek avdi görmemek
Vidite O gördü avdite O görmedi
Vidire O görür avdire O görmez
Ediçire O eğitir Anediçire Eğitmez
Ediçi Eğitmek Anediçi Eğitmemek

Olumsuzluk için “io” edatı da kullanılabilir. Bilindiği üzere io=hayır demektir. Örneklere geçelim:

Olumlu Anlamı Olumsuz anlamı
Korekta Doğru io korekta Doğru değil
Fakia! Yap! io fakia! Yapma!
Vidi Görmek io vidi görmemek
Vidite O gördü io vidite O görmedi
Vidire O görür io vidire O görmez
Ediçire O eğitir io ediçire Eğitmez
Ediçi Eğitmek io ediçi Eğitmemek

5.2.5-) zıtlaştırıcı

Nomuli dilinde bu ekler “an-“ ve “a-“ ön ekleridir. Bir kelimenin önünde bu eklerden varsa mutlaka bu eklerin geri kalanına zıt bir şeydir. Her iki ekte birbirinin aynısıdır nitelik olarak herhangi bir farklılığı yoktur. Örnekler verelim:

Nomuli Türkçe
Rika Zengin
Arka fakir
Urano Kentli
Anurano Bedevi

5.2.6-) olmamazlık belirtme

Bu ek türkçe dilindeki “-sız, -siz” ekinin karşılığıdır. Bu ek zıt anlamlı yapıcı ek olan “an-, ve a-”  ön ekleriyle aynı ektir. Eskiden “seu-“ diye bir ön ekimiz vardı ama kaldırıldı.

Örnekler:

Akvo Su
kva Susuz
Botelo Şişe
Abtela şişesiz
Log out of this account

Leave a Reply