Olumsuzluk türleri

Nomuli dilinde olumsuzlaştırma “a-” ön eki ve “an-“ ön ekiyle yapılır. Bu ekler aynı zamanda zıtlaştırıcı eklerdir. Önüne gelen her şeyi olumsuzlaştırır.

OlumluAnlamıOlumsuzanlamı
KorektaDoğruakrektaDoğru değil
Fakia!Yap!afkia!Yapma!
VidiGörmekavdigörmemek
ViditeO gördüavditeO görmedi
VidireO görüravdireO görmez
EdiçireO eğitirAnediçireEğitmez
EdiçiEğitmekAnediçiEğitmemek

Olumsuzluk için “io” veya “nê” edatı da kullanılabilir. Bilindiği üzere io ve nê hayır demektir. Örneklere geçelim:

OlumluAnlamıOlumsuzanlamı
KorektaDoğruİo korekta / Nê korektaDoğru değil
Fakia!Yap!io fakia! / Nê fakia!Yapma!
VidiGörmekio vidi / nê vidigörmemek
ViditeO gördüio vidite / nê viditeO görmedi
VidireO görürio vidire / nê vidireO görmez
EdiçireO eğitirio ediçire / nê ediçireEğitmez
EdiçiEğitmekio ediçi / nê ediçiEğitmemek

5.2.5-) zıtlaştırıcı

Nomuli dilinde bu ekler “an-“ ve “a-“ ön ekleridir. Bir kelimenin önünde bu eklerden varsa mutlaka bu eklerin geri kalanına zıt bir şeydir. Her iki ekte birbirinin aynısıdır nitelik olarak herhangi bir farklılığı yoktur. Örnekler verelim:

NomuliTürkçe
RikaZengin
Arkafakir
UranoKentli
AnuranoBedevi

5.2.6-) olmamazlık belirtme

Bu ek türkçe dilindeki “-sız, -siz” ekinin karşılığıdır. Bu ek zıt anlamlı yapıcı ek olan “an-, ve a-”  ön ekleriyle aynı ektir. Aynı zamanda sahipliğin olumsuzluk hali olan “amu-“ ön eki de geçerlidir Eskiden “seu-“ diye bir ön ekimiz vardı ama kaldırıldı.

Örnekler:

AkvoSu
kvaSusuz
BoteloŞişe
Abtelaşişesiz
KetiloKalem
Amuktilakalemsiz
Log out of this account

Leave a Reply