Olmak kavramı

Her dilin olmazsa olmazı bir kavramdır bu olmak kavramı. Olmak kavramı olmaksızın dil düşünülemez nomuli dilinde de bu kavram vardır. Bazı özellikleri var:

Fiil sonundaki “-i” harfi her zaman “olmak” anlamını verir. nomulide bir zamanlar kalıcı “olmak” kavramı vardı ve son eki –ar son ekiydi lakin kaldırılmıştır eski metinlerde yer alacaktır sadece.

“Esti”, “-i” eki bunu kapsar. Örnek verelim:

Örnek Anlam
Mi lerenori / Lerenoroi Ben öğrenciyim
Mi esti lerenoro / Lerenoroi Ben öğrenciyim
Mi mei lerenoro / Lerenoroi Ben öğrenciyim

Sonuçta öğrencilik sonsuza kadar sürmez

Not: şahıs iyelikleri yani birleşik zamir olarak kullanılan eklerden sonra (o, a, e, os, as, es, ke, na, le)’da olmak durumu gelebilir. Fakat “lerenoroi” kelimesi yapı itibariyle hem “ben öğrenciyim” demek olur hem de “benim öğrencim” demek olur. bu cümle içinde mantık yürüterek işinden çıkılabilecek bir çakışma. Misal ingilizcede “tired” kelimesinin hen yorgun hem de lastikle kaplanmış manasına gelmesi gibi. Nomulinin çekimli dil özelliğinin bir yansıması. Yok diyorsanız illa ki ayrı biçimde yapacağım o zaman mi lerenori=öğrenciyim, mia lerenoro=öğrencim dersiniz.

Log out of this account

Leave a Reply