Olma durumu örnekleri

Olma durumu için eklerimiz –es veya –hal son ekiydi ve de nimal(2 sessiz harfli köklerde nimah) ölçüsüydü. Şimdi birsürü örnek vereceğiz olma durumuyla alakalı.

KelimeMana-es/-halNimaltürkçe
EhçaEhçesoEhiçahoAçlık
asaazAsesoAzlık
itoayİtesoÎtahoAylık
AgeihoAcıAgeihesoAgîahoAcılık
AkoağaAkesoAğalık
İaldoAltİaldesoÎladoAltlık
EhiroAraEhiresoEhîaroAralık
UrsoAyıUrsesoUrisahoAyılık
NerofadarNerofesoNirafoDarlık
GrejaHamGrejesoGirajoHamlık
VintrokışVintresoVinatroKışlık
SkarsaKıtSkarsesoSikarsoKıtlık
GogoKızGogesoGigahoKızlık
AgnaMatAgnesoAginahoMatlık
PuraSafPuresoPirahoSaflık
ZaitazıtZaitesoZîatoZıtlık
ÇikaŞıkÇikesoÇîakoŞıklık
ÇastaSıkÇastesoÇisatoSıklık
EbleoAblaEblehaloEbilahoAblalık
AperaAçıkAperesoApirahoAçıklık
ViroAdamViresoVîaroAdamlık
HomnomoAdaşHomnomesoHimanomoAdaşlık
NemsetoAdayNemsetesoNimasotoAdaylık
ArboAğaçArbesoAribahoAğaçlık
əraAğırəresoAğırlık
espihoAjanEspihesoEsipahoAjanlık
Ba’fratoAmcaBa’fratesoBi’afratoAmcalık
AraboArapArabesoAribahoAraplık
PadroBabaPadresoPidaroBabalık
Ba’ahatohalaBa’ahatesoBi’ahatoHalalık
EsposoKarıEsposesoEsipasoKarılık
RexoKralRexesoRikasoKrallık
grabiloMaşaGrabilesoGirabiloMaşalık
AlevaSarıAlevesoAlivahoSarılık
SlavoSlavSlavesoSilavoSlavlık
TürkoTürkTürkesoTirakoTürklük
ŞkanaŞaşıŞkanesoŞikanoŞaşılık
PötihaUfakPötihesoPitahoUfaklık
OşehoUşakOşehesoOşihahoUşaklık
ÇabihaAblakÇabihesoÇibahoAblaklık
QahmaAhmakQahmesoQihamoAhmaklık
HomajaakranHomajesoHimajoAkranlık
StupenoAptalStupenesoSitapenoAptallık
LeoAslanLehaloAslanlık
AliaBaşkaAliesoAlîahoBaşkalık
ŞtaBayatŞtesoŞitahoBayatlık
SiŋolaBekarSiŋolesoSinagoloBekarlık
HaluvaBeyazHaluvesoHilavoBeyazlık
ŞipoÇobanŞipesoŞîapoÇobanlık
OrtezoEsnafOrtezesoOritazoEsnaflık
PretaHazırPretesoPiratoHazırlık
SaldaloçoHıyarSaldaloçesoSiladaloçoHıyarlık
adrəIslakAdrehaloAdirahoIslaklık
HemoİnsanHemesoHimahoİnsanlık
FeminoKadınFeminesoFimanoKadınlık
KontraKarşıKontresoKinatroKarşılık
BernaKısırBernesoBiranoKısırlık
JendalaKibarJendalesoJinadaloKibarlık
façilaKolayFaçilesoFiçaloKolaylık
TrokakurakTrokesoTirakoKuraklık
BonaİyiBonesoBinahoİyilik
BaldaKelBaldesobiladoKellik
BastaPiçBastesoBisatoPiçlik
JatekJesoTeklik
egühoÜyeEgühesoEgihahoÜyelik
MadroAnneMadresoMidaroAnnelik
AdoDedeAdesoDedelik
NedenaDeliNedenesoNidanoDelilik
ŞoraEkşiŞoresoŞirahoEkşilik
KamaraEşitKamaraesoKimaroEşitlik
AsinoeşekAsinesoAsîanoEşeklik
BeketoHamileBeketesoBikatoHamilelik
JuvaGençJuvesoJivahoGençlik
Ka’inaHainKa’inesoKi’anoHainlik
TinaİnceTinesoTîanoİncelik
KuvoİnekKuvesoKivahoİneklik
GatoKeçiGatesoGitahoKeçilik
BilühaMaviBilühesoBilahoMavilik
EmperioroİmparatorEmperioresoEmiparioroİmparatorluk
VurayüceVuresoVirahoYücelik
ArmeroaskerArmeresoArimaroAskerlik
BebobebekBebesoBibahoBebeklik
JisioKişiJisiesoJîasioKişilik
SeriaciddiSeriesoSiraioCiddilik
EçalaçevikEçalesoeçilahoÇeviklik
HanaihaenayiHanaihesoHinaihoEnayilik
DodezaesmerDodezesoDidazoEsmerlik
ArkaFakirArkesoArikahoFakirlik
RikaZenginRikesoRîakoZenginlik
erahafiferesohafiflik
Log out of this account

Leave a Reply