Olma durumlukları

Olma durumu ekidir bu ek nomuli’de “-ES” veya “-HAL” son eki ile karşılanır. Bu ekler aynı fonksiyondadır. Örneklerimize geçelim şimdi:

Nomuli örneği Türkçe anlamı
Libera=özgür Libereso/Liberhalo=özgürlük
Rexo=kral Rexeso/Rexhalo=krallık

Biliyor muydunuz?: -eso son eki –hal son ekine oranla rütbelidir. Örneğin “insanlık hali” kelimesinin anlamı “omaneshalo” dur. İki ek bir arada kullanılınca “-eso”nun rütbesi vardır.

2.26.1) olma durumu için nimal ölçüsü

Nomuli alfabesiyle bu ölçüyü gösterirsek nimal ölçüsü buna örnek teşkil edebilir. Yani nomuli’den nimali gibi. 2 sessiz harfli köklerde nimah halini alır Misallere geçelim;

Sade örnek Ölçülü örnek
Rexo=kral Rixaho=kraliyet
Libera=özgür Libaro=özgürlük
Log out of this account

Leave a Reply