Nomuli’nin hedefleri ve amaçları

Her yapay dilin olduğu gibi nomuli dilinin de amaçları vardır. Nomuli hem sanatsal, hem felsefi hem de ortak dil amacı güder.

Nomuli anlayışçı nizam düşünce sisteminin(ki bu bir ideoloji yahut dini bir akım kesinlikle değildir sadece bir dünyaya bakış açısıdır) yan ürünü olan bir dildir anlayışçı düşünce sisteminin temel ilkeleri olan ademoğluculuk, barışçılık, ortak dilcilik fikirlerini savunur. Nomuli hareketi ırkçılığa ve kavim ayrımcılığına karşı bir harekettir dünyada insanları iyi insan ve kötü insan olarak ayıran anlayışçılık modernist bir akım olmadığı gibi maneviyatperver bir bilgi çağı tasavvurunda bir akımdır. Anlayışçılık dünyada tüm insanların gerek bilimsel gerek dinsel olsun tek bir kökenden geldiğini savunur. Anlayışçılık barışçılığı savunur dünya barışı idealini ön planda tutmayı savunur, savaşlara karşıdır. Anlayışçılık ortak dilciliği savunur bu ortak dilin bir yapay dil olması gerektiğini savunur. Anlayışçı akım ve nomulist akıma göre nomuli dünyanın ortak bir yardımcı dile gitmesindeki kilometre taşlarından birisidir nomuli sadece bu yoldaki farkındalık yaratma amacıdır nomuli ortak dilciliğe kayıtsız şartsız hizmet eder.

Nomuli sanatsal bir akımdır sanat sanat içindir görüşünü savunan nomuli yapay dillerde eserler üretmenin yeni kültürler oluşturacağını savunur. Nomulizm yapay dilciliği aynı zamanda sanat olarak ele alır

Felsefi bir dildir çünkü Anlayışçılığın yan ürünüdür. Nomulist hareket kendisini diğer yapay dillerle yarıştırmaz, diğer yapay dillerin tarihi nomuli tarihinde yer almaz nomuli dili hiçbir yapay dilin yavrusu değildir o başlı başına bir yapay dildir.

Nomulinin kısa vadeli hedefleri;

-Dilin deklarasyon ve propagandalarının arttırılması için çeşitli yol yordam kovalamak(yapılmaktadır)
-2. konuşan bulmak (aslında bu ara sıra oluyor kısa cümle kurabilen takipçilerimiz hep oldu lakin bülbül gibi konuşabilen görülmedi)
-Aile dili projesi (aile üyeleri arasında şahsım dışında bir kişinin daha öğrenmesinin sağlanması)

Uzun vadeli hedefler;

-Konuşan grupları
-Dernek
-2102 yılında aktif konuşanı olan bir dil

Log out of this account

Leave a Reply